Tarifelementer med forbehold af kontrol

Der kræves bevis for nogle takstrelevante egenskaber!

Du skal sende os beviser for følgende takstrelevante egenskaber:

 • EURO-emissionsklasse EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • brintbrændselscelle-drift
 • rent elektrisk drev

Forklaringer om bevisforpligtelsen

Forpligtelse til at fremlægge beviser

Visse tarifrelevante egenskaber (drevtype, EURO-emissionsklasse) skal altid dokumenteres over for os ved hjælp af passende dokumentation. Der er ingen forpligtelse til at fremlægge dokumentation for EURO-emissionsklasse I, II og III.

Frist for fremlæggelse af dokumentation

Vi skal modtage bevis for tarifrelevante egenskaber inden for 28 kalenderdage efter opsparing på GO-Box.

Dokumenter til verifikation

Send os altid en kopi af dit køretøjs registreringsattest! Hvis registreringsattesten ikke viser de takstrelevante egenskaber, skal du indsende yderligere dokumentation til bekræftelse.

Disse omfatter navnlig (i kopi)

 • CoP-dokument (Conformity of Production)
 • CEMT-bevis for overensstemmelse med de tekniske og sikkerhedsmæssige krav til et motorkøretøj (forkortet CEMT-bevis)
 • CoC-dokument (Certificate of Conformity)
Sådan kan du sende os verifikationsdokumenterne
 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Upload i SelfCare-Portalen
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Post:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Østrig

Hvad du skal være opmærksom på, når du leverer beviser

 • De takstrelevante egenskaber for dit køretøj skal være gemt i GO-Boxen på GO-salgsstedet - sammen med alle andre nødvendige data som f.eks. køretøjets registreringsnummer, køretøjstype, mindste antal aksler osv.
 • Du skal fremlægge ASFINAG beviser for de afgiftsrelevante egenskaber ved dit køretøj.
 • De tarifrelevante funktioner betragtes først som bekræftet, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra os!
 • Ved elektronisk fremsendelse skal du sende os verifikationsdokumenterne i PDF-, JPG- eller TIF-format. Andre formater vil ikke blive behandlet af os, og dokumentationen vil ikke blive anset som modtaget!

Bevis for prøvekørsel og overførsel af nummerplader

Periode-relateret bevis i SelfCare-Portalen

Har du registreret din bils nummerplade som en prøvekørsels- og overførselsnummerplade (”overførselsnummerplade”) til GO-vejafgiftssystemet? I så fald gælder følgende bestemmelse for beviset for de toldrelevante egenskaber:

 • Du skal efterfølgende fremlægge bevis for tarifelementer med forbehold af kontrol: for de motorkøretøjer, som du har monteret overførselspladen på, og som skal kontrolleres i retrospekt: for kørsler mellem den 1. og 15. i en måned senest ved udgangen af måneden, for kørsler mellem den 16. og udgangen af måneden senest den 15. i den følgende måned.
 • Beviserne skal uploades i SelfCare-Portalen.

Hvilke dokumenter er nødvendige for prøvekørsel og overførsel af nummerplader?

 • Registreringsattest for nummerpladen (alle sider)
 • CoP-dokument (Conformity of Production)
 • CEMT bevis for overensstemmelse med de tekniske og sikkerhedsmæssige krav til et motorkøretøj
 • CoC-dokument (Certificate of Conformity)

Af bevisdokumenterne skal det klart fremgå

 1. med hvilket køretøj du har benyttet det østrigske betalingsvejnet og i hvilket tidsrum
 2. hvilke tarifelementer med forbehold af kontrol, der skal tildeles det anvendte køretøj.