SelfCare-portalen og GO-salgssteder er ikke tilgængelige fra den 22.06.2024 kl. 16:00 til den 23.06.2024 kl. 14:00.

Udskiftning eller returnering af GO-Boxen

Udskiftning af GO-Box

Få en ny GO-Box i god tid

GO-Boxer har en vis gyldighedsperiode og skal derfor udskiftes i god tid, inden de udløber. Udskiftningen er gratis.

Når gyldighedsperioden for din GO-Box er ved at udløbe, hører du to korte akustiske signaler, når du kører gennem afgiftsportalen. Desuden informerer vi dig i SelfCare-Portalen, hvis du har brug for at udskifte din GO-Box.

Du kan udskifte en GO-Box på ethvert GO-salgssted.

Returnering af GO-Boxen

Har du ikke længere brug for din GO-Box?

GO-Boxen er en udlejningsenhed. Derfor beder vi dig om at returnere GO-Box til os, når du ikke længere har brug for den. Du kan gøre dette ved enten at besøge et GO-salgssted eller sende GO-boxsen med posten på:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
Østrig

Få GO-Boxen blokeret, inden du sender den, for at undgå unødige gebyrer. Du kan gøre dette ved at kontakte ASFINAG Service Center og oplyse dit PAN-nummer (Personal Account Number). Du finder dette på køretøjsdeklarationen og på alle kvitteringer fra salgsstederne.

Til returnering af GO-Box kan du bruge den færdige adresseetiket.

Spørgsmål og svar

sådan udskifter eller returnerer du en GO-Box

På ethvert GO-salgssted.

Du vil blive bedt om at besøge et GO-salgssted ved at høre to korte signaltoner fra GO-Boxen. På GO-salgsstedet får du besked om, at GO-Boxen skal udskiftes.

Desuden informerer vi dig i SelfCare-Portalen, hvis du har brug for at udskifte din GO-Box.

Du kan bruge GO-Boxen

  • indtil gyldighedsperioden er udløbet (5 år i proceduren efter betaling og 2 år i proceduren før betaling).
  • indtil garantien er udløbet (5 år).
  • indtil batteriet er tomt.
  • indtil den er defekt.

Du får GO-Boxen med en forud fastsat gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden svarer til garantiperioden og er på 5 år.

Desuden er der en gyldighedsperiode for den indlæste kredit i Pre-Pay-betalingsmetoden: Kreditten er gyldig i 2 år efter hver opladning.

I begge tilfælde vil du automatisk modtage en påmindelse to måneder før gyldighedsperioden udløber: GO-Boxen udsender et akustisk 2-tone-signal, når du kører gennem en vejafgiftsportal. Besøg derefter et GO-salgssted med din GO-Box.

Hvis du har valgt Pre-Pay-betalingsmetoden til din GO-Box, kan du

  • enten forlænge gyldigheden af den opladede kredit ved at foretage en ny opladningsbetaling og fortsætte med at bruge GO-Boxen
  • eller få det resterende beløb udbetalt på GO-Box-salgsstedet og returnere GO-Boxen.

Udløbsdato gyldighedsperiode: Pre-Pay-kreditter er kun gyldige i to år efter den sidste opladning. Efter disse to år kan vejafgifterne ikke længere debiteres. Ved en opladning inden for fem år bliver den resterende kredit på GO-Boxen igen gyldig (samlet kredit = gammel kredit + ny kredit).

Den resterende kredit udløber: Den resterende kredit udløber fem år efter den sidste opladning (dvs. tre år efter udløbet) - medmindre: kreditten oplades igen, eller GO-Boxen returneres inden for denne periode.

Hvis indikatorlysene ikke længere virker, er batteriet i GO-Boxen tomt. Batteriet kan ikke udskiftes separat. Derfor kan du gratis udskifte GO-Boxen til en ny på et GO-salgssted.

Ved Pre-Pay-betaling overføres den resterende kredit fra den gamle GO-Box til den nye GO-Box, når GO-Boxen udskiftes. Når GO-Boxen returneres, udbetales den resterende kredit.

Nej. Vores system registrerer automatisk, når en GO-Box skal udskiftes. Du vil blive informeret individuelt for hver enkelt GO-Box.

Nej. Hvis GO-Boxen udskiftes, mens den stadig er gyldig, er der ikke noget nyt behandlingsgebyr.

  • Kontroller dataene på dine kundekvitteringer. Hvis oplysningerne er forkerte, skal du straks få dem rettet på GO-Box-salgskontoret.
  • Monter GO-Boxen korrekt.
  • Indstil det korrekte antal aksler.

Vi bruger GO-Boxene igen eller sender dem til genbrugsstationen.

Ja. Vi garanterer GO-Boxens fulde funktionalitet i 5 år. Hvis der opstår funktionsfejl inden for disse 5 år, kan du gratis udskifte den defekte GO-Box til en ny GO-Box på et hvilket som helst GO-salgssted.