GO-vejafgift til busser

Til GO-vejafgift i 3 trin

Med en bus eller en omnibus på over 3,5 t teknisk tilladt totalmasse skal du betale GO-vejafgift på motorveje og motorveje i Østrig.

Til en minibus eller minivan, hvis vægt ikke overstiger en maksimalt tilladt samlet vægt på 3,5 t, skal du derimod bruge en vignet eller en vejafgiftsbillet.

Til GO-vejafgift i 3 trin

Sådan registrerer du din bus i GO-vejafgiftssystemet

Du kan hente en GO-Box på et af vores GO-salgssteder. Du skal bruge registreringsattesten for dit motorkøretøj og betaler kun 5 EUR i ekspeditionsgebyr.

Du kan kende vores GO-salgssteder ved dette tegn:

For skiltning henvises til Bilag 5 i vejafgiftsordningen.

Sådan kommer du til din GO-Box

Som GO Direkt-kunde modtager du en afhentningskode eller GO-Boxen fremsendes til dig. Mere om GO Direkt

GO-Box til busser

Gå til et GO-salgssted og bed om en GO-Box til busser. Hermed er grundkategorien (køretøjets mindste antal aksler) fastlagt og kan ikke ændres. Dette skyldes, at der i forbindelse med en bus ikke tages hensyn til påhængskøretøjets aksler eller støtteaksler ved beregningen af taksten.

Eksempel: Du kører en bus med 3 aksler. Få grundkategori 3 gemt på GO-Boxen. Hvis du trækker en cykeltrailer, behøver du ikke at ændre kategorien.

Vær på den sikre side:

  • Kontroller oplysningerne på de kundekvitteringer, du modtager på GO-salgsstederne.
  • Ukorrekte angivelser skal rettes på stedet!
  • Medbring altid køretøjsdeklaration i køretøjet!
    Du kan til enhver tid downloade den aktuelle køretøjsdeklaration i vores SelfCare-portal eller gennem følgende forespørgsel efter at du har indtastet dit personlige id-nummer (PAN) og køretøjets on board unit (OBU-ID). Du kan også fortsat få den senest gældende køretøjsdeklaration (Vehicle Declaration) ved GO-salgsstedet.

På GO-salgsstedet får du, sammen med din GO-Box og kundekvitteringerne, en vejledning i hvordan du monterer GO-Boxen. Korrekt installation af GO-Boxen er afgørende for, at du kan betale din vejafgift korrekt.

En forkert monteret GO-Box kommunikerer ikke eller ikke korrekt med vores vejafgiftsportaler. Lyt altid efter Signaltonerne og betalvejafgifterne, hvis det er nødvendigt.

I Østrig er motorkøretøjer underlagt strenge regler om forurenende emissioner og støjforurening. Disse er baseret på EU-direktiver.

Emissioner af udstødningsgas og støjbelastning fra din lastbiler har indflydelse på størrelsen af din vejafgiftstakst. Derfor skal du dokumentere visse tarifrelevante egenskaber for dit køretøj. Tarifelementer med forbehold af kontrol gemmes udelukkende hos GO-forhandleren, men kontrolleres ikke.

Tarifelementer med forbehold af kontrol skal fremlægges senest 30 dage efter, at du har tilmeldt dig GO-vejafgiftssystemet. Du kan også fremsende dokumentationen til os, før du tilmelder dig til GO-vejafgiftssystemet.

Her finder du alle de oplysninger, du har brug for til at dokumentere tarifrelevante egenskaber.

Kontroller / returner GO-Boxen

Sørg for at GO-Boksen fungerer før, under og efter turen.

Hvis du ikke længere har brug for GO-Boxen, skal du returnere den til os.

Sådan kontrollere du, om GO-Boxen funktionerer:

Tryk på serviceknappen før og efter kørslen, og hold øje med Indikatorlyset.

Vær særlig opmærksom på GO-Boxens signaltoner under kørsel.

GO-Boxen er en udlejningsenhed. Du betaler et ekspeditionsgebyr på blot 5 EUR ved afhentningen.

Hvis du ikke længere har brug for GO-Boxen, skal du returnere den til vores GO-salgssted. Vi bruger GO-Boxene igen eller sender dem til genbrugsstationen.

Du kan også returnere GO-Boxen til os. Sørg for, at GO-Boxen er låst og afskærmet til forsendelse. Du kan få en særlig afskærmningsfolie på vores GO-salgssteder.

Sådan fungerer returneringen.

Tips til GO-vejafgift

  • Betal din vejafgift med GO Direkt. GO Direkt er ASFINAGs betalingstjeneste. Personlig, fleksibel, gratis, direkte – GO Direkt. Du får endda penge tilbage ved årets udgang.
  • Planlæg din rute gennem Østrig med ASFINAG's ruteplanlægger. Planlæg muligheder for hvile. Her får du også hjælp fra Info om lastbilparkering.
  • Få oplysninger om vejarbejder og omkørsler ved at tjekke trafikrapporterne.
  • SBeregn vejafgiftsbeløbet med vejafgiftsberegneren eller vejafgiftsberegnerlampen.

Vi ønsker dig god tur!