Til GO-vejafgift i 3 trin

Hvad du skal vide

GO-vejafgiftssystemet er ganske enkelt designet. Du skal faktisk kun følge tre trin for at deltage i GO-vejafgiftssystemet og betale GO-afgiften korrekt:

Du kan hente en GO-Box på et af vores GO-salgssteder.

Når du henter GO-Boxen, skal du give oplysninger om dit køretøj:

 • Nummerplade
 • Indregistreringsland
 • Køretøjstype: Bus, autocamper eller lastbil
 • Grundkategorien (køretøjets mindste antal aksler)
 • Tarifelementer med forbehold af kontrol: Type af drev, EURO-emissionsklasse

Derudover har du brug for

På GO's salgssteder får du en køretøjsdeklaration, hvor du også finder dit personlige identifikationsnummer (PAN).

Kontroller straks oplysningerne i køretøjsdeklarationen, og få eventuelle forkerte oplysninger rettet på stedet.

Tag køretøjserklæringen med dig på hver eneste tur!

Din GO-vejafgift tarif afhænger i høj grad af de tarifrelevante egenskaber ved dit køretøj. For at sikre, at du betaler den korrekte tarif, skal du give os dokumentation for visse tarifrelevante egenskaber.

De takstelementer, der skal kontrolleres, omfatter:

 • Drivtype
 • EURO-emissionsklasse

Du skal fremlægge bevis inden for 28 dage med:

 • Registreringsattest
 • CoP-dokument (Conformity of Production)
 • CEMT-bevis for overensstemmelse med de tekniske og sikkerhedsmæssige krav til et motorkøretøj (forkortet CEMT-bevis)
 • CoC-dokument (overensstemmelsescertifikat)

Sådan kan du sende os verifikationsdokumenterne:

 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Upload i SelfCare-Portal
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Post:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Østrig

Signaltoner informerer dig ved passage af vejafgiftsportalerne om, hvorvidt vejafgiftstransaktionen har fungeret.

Dette er, hvad signaltonerne betyder

1 kort signaltone

Transaktion ok

2 korte signaltoner

Transaktion ok, men!

Advarsel! Kør til det nærmeste, GO-salgssted, hvor du vil modtage uddybende informationer!

Eventuelt behov for handling: Du skal betale vejafgiften bagud, ændre antallet af aksler, oplade Pre-Pay kredit, opdatere betalingsdata, udskifte GO-Boxen osv.

Hvis du ikke efterkommer den akustiske anmodning, spæres GO-Boxen (4 signaltoner).

4 korte signaltoner

Transaktion ikke ok! Der blev ikke debiteret nogen vejafgift! GO-Box er spærret!

Der skal efterbetales for disse vejafgiftsafsnit på et GO-salgssted inden for 5 timer og 100 km. Få GO-Boxen låst op der.

Ingen signaltone

Transaktion ikke ok! GO-Boxen fungerer ikke!

Udskift din defekte GO-Box til en ny GO-Bob på ethvert GO-salgssted. Ikke opkrævet vejafgift skal efterbetales.

GO-salgssteder find en i nærheden af dig.