GO-útdíj 3 lépésben

A 3,5 tonna műszakilag megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek a kilométer-alapú útdíjfizetési kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Az út megkezdése előtt időben tájékozódjon az ausztriai útdíjfizetési kötelezettségről és a GO-Box használatáról és funkcióiról.

A GO-útdíjrendszer felépítése rendkívül egyszerű. Tulajdonképpen 3 lépés elegendő, amit feltétlenül be is kell tartania, hogy részt vehessen a GO útdíjrendszerben és helyesen kifizesse a GO útdíjat:

A GO-Box az egyik GO-értékesítőhelyen vehető át.

GO Direkt ügyfélként átvételi kódot kap, vagy a GO-Box egységet elküldjük Önnek. További információ a GO Direktről

Ha át akarja venni a GO-Boxot, akkor meg kell adnia járműve adatait:

  • Rendszám
  • A forgalomba helyező ország
  • A gépjármű típusa: Tgk, busz vagy lakóautó 
  • Alapkategóriát (a jármű minimális tengelyszáma)
  • Tarifához kapcsolódó jellemzőket

Kiegészítésként a

A GO értékesítőhelyen megkapja a járműbejelentőt, amin szerepel az Ön személyes azonosítószáma (PAN).

Kérjük, ellenőrizze a járműbejelentőn szereplő adatokat, és ha szükséges, a helyszínen módosíttassa azt.

A járműbejelentést mindig a járműben tartsa magánál!
Az aktuális járműbejelentést bármikor letöltheti a SelfCare-Portalban vagy a következő lekérdezéssel a személyi azonosító számmal (PAN) és a jármű eszközszámával (OBU ID) történő azonosítást követően.
A mindenkori utoljára érvényes járműbejelentést továbbá megkaphatja a GO értékesítőhelyeken is.

Minden utazáshoz vigye magával a járműbejelentőt!

Az Ön GO útdíj tarifáját döntő mértékben befolyásolják a járműve tarifához kapcsolódó jellemzői. Azért, hogy a helyes tarifát fizesse, bizonyos tarifához kapcsolódó jellemzőket igazolnia kell számunkra.

A hangjelzések a díjfizető kapun való áthaladáskor tájékoztatják, hogy működött az útdíj tranzakció.

A hangjelzések jelentése

1 rövid hangjelzésl

A tranzakció rendben.

2 rövid hangjelzés

A tranzakció rendben, de

Figyelem! Haladjon a következő kiválasztott GO értékesítési helyre, ahol pontos információkat fog kapni!

Lehetséges szükséges cselekvés: Utólagosan pótdíjat kell fizetnie, Pre-Pay jóváírásfeltöltés, fizetési adatok frissítése, GO-Box cseréje, stb.

Ha nem veszi figyelembe a hangjelzéses felszólítást, akkor zárolásra kerül a GO-Box (4 hangjelzés).

4 rövid hangjelzés

A tranzakció nincs rendben! Nem fizettek autópálya díjat! A GO-Box zárolva van!

Ezeket az útdíjköteles szakaszokat 5 órán és 100 km-en belül utólagosan ki kell fizetni egy GO értékesítőhelyen. A tranzakció nincs rendben!

Nincs hangjelzés

A tranzakció nincs rendben! Nem működik a GO-Box!

Cseréltesse ki az egyik GO értékesítőhelyen a meghibásodott GO-Boxot egy másikra. Gondoskodjon a rendezetlen útdíjak utólagos fizetéséről.

GO értékesítési helyek keressen a közelében.