A SelfCare-portál és a GO értékesítési helyek 2024.06.22. 16:00-től 2024.06.23. 14:00 óráig nem érhetőek el.

Ötletek a GO útdíjrendszerhez

 • Az út megkezdése előtt időben tájékozódjon az ausztriai útdíjfizetési kötelezettségről és a GO-Box használatáról és funkcióiról.
 • Ne felejtse: Az útdíjfizetési kötelezettség attól a pillanattól számít, amikor felhajtott az útdíjköteles úthálózatra! A felhajtóknál az útdíjfizetési kötelezettségre figyelmeztető táblákat helyeztünk el.
 • Használja az utólagos útdíjfizetés lehetőségét (GO-útdíj utólagos kifizetése):
  • Öt órán vagy 100 km-en belül egy GO értékesítési helyen.
  • 96 órán belül telefonon az ASFINAG Service Centernél, vagy online a SelfCare-Portalon keresztül (a túl alacsonyra beállított tengelyszám/kategória vagy hibásan mentett igazolásköteles tarifajellemzők használata esetén).
 • Az ilyen esetekben: Határidőre és szabályosan fizesse ki a pótdíjat. Ezzel elkerüli a költséges szabálysértési eljárást Szabálysértési eljárás esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön esetében illetékes hatósággal. Ők illetékesek az eljárással kapcsolatos kérdéseinek megválaszolására.
 • További kérdések esetén hívja fel telefonon az éjjel-nappal hívható ASFINAG Service Centert a 0800 400 12 400 (Ausztriából és Németországból díjmentes) vagy a +43 1 955 1266 telefonszámon.

Komolyan vesszük a kérését. A pótdíjfizetési követelésével kapcsolatos reklamációját mélyrehatóan megvizsgáljuk. A fizetési határidő azonban reklamáció esetén is érvényben marad.

Útdíjellenőrzés

Szolgáltatás és ellenőrzésirányítás, útdíjfelügyelet, Enforcement Center (ellenőrző központ)

Az útdíjkötelezettség betartását ellenőrizzük.

Automatikus ellenőrzés

Az automatikus ellenőrzést vagy az út fölött elhelyezett ellenőrzőkamerák, vagy a rendszeresen kihelyezett mobil ellenőrzőkészülékek végzik. Ezekkel a forgalom befolyásolása nélkül figyeljük a helyes útdíjfizetést.

Ha az automatikus ellenőrzéskor gyanús pillanatokat észlelünk, akkor képfelvétel készül az érintett járműről és ezt továbbítjuk az ASFINAG ellenőrző központjába (Enforcement Center) és ott megvizsgálják azt. Ha az ellenőrzés az útdíj helyes megfizetését igazolja, akkor a képanyagot töröljük. Amennyiben nem szabályosan fizették meg az útdíjat, akkor az Útdíjfelügyelet vagy az a személy kap írásban tájékoztatást a pótdíj megfizetéséről, akit az engedély tulajdonosaként bejegyeztek.

Útdíjfelügyelők általi ellenőrzés

Ellenőrzést az Útdíjfelügyelet veszi át: Ő ellenőrzi az útdíjfizetési kötelezettség betartását a közlekedési ellenőrzőpontokon, és parkolókban, de a forgalomban is. Az Útdíjfelügyelet szorosan együttműködik az Enforcement Centerrel.

Útdíjfelügyeletünk

Úton a nagyobb biztonság érdekében

Az ASFINAG Útdíjfelügyelet (Service- und Kontrollmanagement) munkatársai közfeladatot látnak el a felügyelettel. Ezek a munkatársaink a biztonsági képzési központokban (rendőrség) és a területi adminisztratív hatóságoktól kapják meg a képzésüket és a jogosultságukat. Ezért szolgálati igazolvánnyal rendelkeznek, amit kérésre felmutatnak.

Ausztriában mintegy 100 fő végzi az útdíjfelügyelet munkáját. Ők ellenőrzik az útdíjat és emellett tanácsot adnak, segítenek és tájékoztatást adnak az arra rászorulóknak (elsősegély, baleset és torlódás biztosítása, utólagos útdíjfizetés, felvilágosítás, stb.).

Az útdíjfelügyelet jogkörei

Az útdíjfelügyelők jogosultak

 • a járművezetők részére egyértelmű, látható és hallható jelzést adni (pl. megkülönböztető jelzéssel, forgalomirányító tárcsával, az ellenőrzőjármű hátsó részén lévő világító felirattal);
 • a vezető és az engedély tulajdonosa személyazonosságának a megállapítására;
 • a jármű, a járművön lévő készülék (GO-Box), vagy a matrica ellenőrzésére, a menetrögzítő, az útszakaszmérő és az EK ellenőrzőkészülék ellenőrzésére;
 • a pótdíj követelésére és annak elfogadására;
 • a jármű továbbhaladásának a megfelelő módon történő megakadályozásával (pl. kerékbilincs, járműpapírok elvétele);
 • a szabálysértési eljárás bevezetésére és ideiglenes biztonsági feladat végrehajtására a hatóságok munkájának a segítéseként.