Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatfeldolgozásért felelős

A következőkben leírt adatfeldolgozásért az ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (az alábbiakban „ASFINAG”).

Az ASFINAG adatvédelmi megbízottjának elérhetőségei: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Az ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft nagy hangsúlyt helyez az Ön személyes jellegű adatainak védelmére. Amennyiben webshopunk használata személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges, akkor az Ön személyes adatainak (pl. nevének, címének, e-mail címének) felhasználása mindig önkéntesen és csak az Ön hozzájárulásával történik. Ez vonatkozik az Ön személyes adatainak harmadik felek (fiókvállalatok vagy más külső felek) számára történő továbbadására is.

Megfelelünk az elektronikus kommunikációra és adatvédelemre vonatkozó törvényi előírásokban meghatározott műszaki és szervezeti feltételeknek.

Ön bármikor jogosult a személyes adatairól tájékozódni, azokat helyesbíteni vagy törölni. A webshop műszaki üzemeltetése céljából az ASFINAG webshopjának felkeresésekor rögzítjük az IP-címet, a dátumot, az időpontot és a felkeresett oldalakat. Ezek az adatok kizárólag a műszaki felelősség megállapíthatóságát szolgálják meghibásodás vagy hibaelhárítás esetén. Ezeket az adatokat harmadik feleknek nem adjuk tovább.

Logfájlok és hosting

Amikor ellátogat www.go-maut.at weboldalunkra, az Ön végberendezése információt küld weboldalunkra. Ideiglenesen a következő információkat tároljuk egy ún. logfájlban:

 • A végkészülék IP-címe
 • A belépés dátuma és időpontja
 • A lehívott adat neve és URL-je
 • A weboldal, amelyről a belépés történt
 • A használt böngésző és esetleg az Ön végberendezésének operációs rendszere

Ezeket az adatokat a rendszer az automatikus törlésig, vagyis 4 hónapig tárolja.

A feldolgozás a következő célokat szolgálja:

A felhasználó IP-címének ideiglenes tárolása rendszerünkben azért szükséges, hogy lehetővé váljon a weboldal továbbítása a felhasználó számítógépére. Az említett adatok fontos információval szolgálnak a weboldal optimalizálásához. A felmerülő hibák hatékonyabban kezelhetőek, és fokozni lehet a felhasználóbarát tulajdonságokat. Ezek az adatok rendszereink biztonságának védelmét is szolgálják (pl. támadások felismerése). Marketingcélokat szolgáló kiértékeléseket nem végzünk.

Az adatfeldolgozás jogalapja az adatvédelemről szóló törvény (GDPR) 6. cikk 1. bekezdésének 1f pontja. Jogos érdekünk a fenti célok megvalósítása.

Annak érdekében, hogy weboldalunkon tett látogatása a lehető legkellemesebb legyen, host-szolgáltatónk tartalomszolgáltatási hálózatát használjuk. A tartalomszolgáltató hálózat (CDN) szerverek elosztott hálózata, amellyel statikus webtartalmat (képeket, JavaScript, CSS fájlokat) lehet hatékonyan továbbítani a felhasználók felé, és lehet a lehető leggyorsabban elérhetővé tenni a régió számára a betöltési idő minimalizálása érdekében. Az adatfeldolgozás jogalapja az adatvédelemről szóló törvény (GDPR) 6. cikk 1. bekezdésének 1f pontja. Jogos érdekünk a fenti célok megvalósítása.

Sütik és hozzájárulás

Weboldalainkon sütiket helyezünk el. Ezek apró szövegfájlok, amelyeket az Ön készüléke automatikusan eltárol amikor meglátogatja weboldalunkat. A sütik használata egyrészt arra szolgál, hogy weboldalunk használatát a lehető legkellemesebbé tegye, másrészt pedig arra, hogy weboldalunk felhasználóbarát tulajdonságait optimalizálja.

Amikor megnyit egy oldal, egy süti bannerrel arra kérjük Önt, hogy fogadja el a funkcionális és statisztikai célokat szolgáló sütiket. A funkcionális sütikre a weboldal alapvető funkcióinak biztosításához van szükség. Amennyiben Ön nem fogadja el ezeket, az a weboldal működésének korlátozását eredményezheti. Önnek jogában áll bármikor visszavonni beleegyezését. Ezeket a sütiket Ön a böngészőjében található beállítások opcióival bármikor törölheti.

Az alábbiakban felsoroljuk az általunk elhelyezett sütiket, amelyeket nem kell engedélyezni:

NévA tárolás időtartamaCél
truendo_cmp1 évEzt a sütit az Ön adatvédelmi beállításaihoz használja a rendszer. Így az ezen a weboldalon található adatvédelmi kezelőszoftver megfelelően tudja konfigurálni az adatvédelemmel kapcsolatos funkciókat.
__RequestVerificationTokenMunkamenet végeMegakadályozza a weboldal tartalmának jogosulatlan beállítását (ún. Cross-Site-Request-Forgery). Nem tartalmaz semmilyen információt a felhasználóról.
jsVMunkamenet végeAz MTChaptcha rögzíti, és az alkalmazott szkript verzió tárolására szolgál.
mtv1ConfSumMunkamenet végeAz MTCaptcha rögzíti az érvényesítéshez szükséges ellenőrző adatként.
mtv1PulseMunkamenet végeAz MTCaptcha rögzíti azonosító sztringként.

Az alábbiakban felsoroljuk az általunk elhelyezett engedélyezés köteles sütiket, amelyek az összes süti engedélyezésénél szerepelnek:

NévA tárolás időtartamaCél
_pk_id13 hónapA felhasználónak a weboldal meglátogatásáról hoz létre statisztikát, pl. a látogatások száma, átlagos tartózkodási idő a weboldalon, az elolvasott oldalak.
_pk_ses30 percA Matomo Analytics Platform használja a látogató által a munkamenet során megnyitott oldalak utánkövetésére.
_pk_ref6 hónapA Matomo Analytics Platform arra használja, hogy azonosítsa a hivatkozó webhelyet, ahonnan a látogató érkezett.
YSCMunkamenet végeA beágyazott közösségimédia-tartalom (pl. Youtube) megjelenítéséhez szükséges.
VISITOR_INFO1_LIVE5 hónapA beágyazott közösségimédia-tartalom (pl. Youtube) megjelenítéséhez szükséges.

Adatok elemzése / Matomo

A weboldalunk a „Matomo“ nyílt forráskódú szoftvert használja (https://matomo.org/) webelemző eszközként. Ezzel lehetővé válik számunkra a weboldal használatának elemzése. Az elemzés célja az weboldal fejlesztése azáltal, hogy többek közt a weboldal navigációs problémáit feltárjuk, valamint funkciókat ás ajánlatokat az Ön igényeire szabjuk.

A Matomo az felsorolt sütiket hozza létre. A sütik révén gyűjtött adatok azonnal automatikusan névtelenítésre kerülnek az IP-cím lerövidítésével, így az Ön végberendezésére ill. az Ön személyére történő visszakövetkeztetés kizárt.

Ezen kívül az adatok kizárólag a mi szerverünkön tároljuk, és más szerverekre ill. külső személyek számára azokat nem továbbítjuk. Adatainak azonnali névtelenítésével történő gyűjtés a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges.

Információ az adatalanyok jogairól

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében az adatalanyok jogai a következők:

Tájékoztatáshoz való jog

Az adatfeldolgozás által érintett minden adatalanynak joga van – személyazonossága igazolása után - tájékoztatást kérni az ASFINAG-tól arról, hogy személyes adatai feldolgozása kerülnek-e. Ha igen, abban az esetben az érintettnek jogában áll további tájékoztatást kérnie a feldolgozás céljáról és jogalapjáról, az őt érintő adatok kategóriáiról, az adatforrásokról, az adatok címzettjeiről, egy automatizált döntéshozatal (nem) létezéséről, ideértve a profilalkotást, mindenféle jogáról és kötelezettségéről, valamint kérhet másolatot a személyes adatairól.

Helyesbítéshez és törléshez való jog

Amennyiben a személyes adatok helytelenek vagy hiányosak, az érintett szükség esetén kiegészítő nyilatkozat útján, kérheti a feldolgozási célból begyűjtött adatok helyesbítését, kiegészítését vagy törlését. Az ASFINAG köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben a törlést törvény írja elő, vagy ha a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulás visszavonásra került, ha a feldolgozásnak nincs további jogalapja, vagy ha a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez begyűjtésre kerültek.

Nincs azonban visszavonási jog, ha az adatfeldolgozásra az ASFINAG jogi kötelezettségének teljesítéséhez, közérdekű vagy hatósági jogkör gyakorlásához, illetve jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez van szükség.

A feldolgozás korlátozásának joga

Minden adatalany jogosult személyes adatainak feldolgozását korlátozni. Ehhez az alábbi előfeltételek egyikének teljesülnie kell:

 • A személyes adatok helyességét az adatalany vitatja egy olyan időszakra vonatkozóan, amely lehetővé teszi az ASFINAG számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyességét;
 • A feldolgozás jogellenes, és az adatalany megtagadja a személyes adatok törlését, és helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Az ASFINAG-nak többé nincs szüksége a személyes adatokra feldolgozás céljából, ugyanakkor az adatalanynak szüksége van azokra jogai érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez;
 • Ha az adatalany kifogásolta az adatfeldolgozást, és amennyiben nem biztos, hogy az ASFINAG jogos okai meghaladják az adatalanyét.

Azonban korlátozott adatok felhasználhatók egy másik személy jogainak védelmére, fontos közérdekű célból, illetve az ASFINAG jogi követeléseinek érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére.

Adatátvitelhez fűződő jog

Az adatalany jogosult arra, hogy strukturált, szokványos és géppel olvasható formátumban megkapja az ASFINAG-hoz továbbított személyes adatokat, vagy ha ez technikailag lehetséges, továbbíthassa azt egy másik felelős személynek. Ez a jog azonban csak akkor áll fenn, ha a feldolgozás egy szerződéses jogalapon vagy az adatalany beleegyezésén alapul.

Kifogásolás joga

Az adatalanynak jogában áll bármikor kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen az adott helyzetből eredő okok miatt. Ez a jog csak akkor áll fenn, ha a feldolgozás

 • egy közérdekű feladat ellátásához szükséges, vagy
 • az hatósági jogkör gyakorlása során történik, és továbbították azt az ASFINAG-nak, vagy
 • az az ASFINAG vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges.

Ekkor az ASFINAG többé nem fogja feldolgozni a személyes adatokat, kivéve, ha olyan nyomós indokkal bizonyítani tudja a feldolgozás szükségességét, amely meghaladja az adatalany érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a feldolgozás a jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

A közvetlen levélben történő reklámcélú megkeresés kifogásolásának joga

Ha a személyes adatok feldolgozása a közvetlen levélben történő reklámcélú megkeresés érdekében történik, az adatalanynak jogában áll bármikor kifogást emelni az őt érintő személyes adatok ilyen célból történő feldolgozása ellen. Ha az adatalany kifogásolja a reklámcélú megkeresés céljából történő adatfeldolgozást, a személyes adatok nem kerülnek feldolgozásra.

A felügyeleti hatósághoz való fordulás joga

Minden adatalanynak joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.