Politica de confidenţialitate

Responsabil pentru prelucrarea datelor

Responsabil pentru procesarea datelor descrisă în continuare este ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, Tel. +43 50 108-10000, Fax +43 50 108-10020, office@asfinag.at, Nr. Reg. Com. 92191 a (denumită în continuare "ASFINAG").

Responsabilul cu protecția datelor al ASFINAG poate fi contactat la adresa: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, Tel. +43 1 955 1266, Fax +43 1 955 1277.

ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ține foarte mult la protejarea datelor personale. Pentru că utilizarea magazinului nostru online nu este posibilă fără introducerea datelor personale, utilizarea acestora (nume, adresă, e-mail) este benevolă și se face numai cu acordul dvs. Aceasta se aplică și în privința oferirii datelor dvs. personale către terți (filiale, altele).

Conform prevederilor legale privind comunicarea electronică și protecția datelor, am luat măsurile tehnice și organizatorice dictate de împrejurări.

Aveți dreptul la dezvăluirea, corectarea sau ștergerea datelor dvs. personale, în orice moment. În scopul utilizării tehnice a magazinului online, se colectează adresa IP, data, ora și paginile vizitate în magazinul online ASFINAG. Acestea servesc numai pentru o urmărire facilă, în caz de eroare, și pentru depanare. Aceste date nu vor fi furnizate terților.

Fișiere jurnal și găzduire

La vizitarea paginii noastre web www.go-maut.at sunt trimise automat informații standard de la dispozitivul dvs. către pagina noastră web. Următoarele informații sunt stocate temporar într-un așa-numit fișier jurnal:

 • Adresa IP a dispozitivului final
 • Data și ora accesării
 • Numele și URL-ul fișierului accesat
 • Pagina web de pe care se efectuează accesarea
 • Browser-ul utilizat și, eventual, sistemul de operare al dispozitivului dvs.

Aceste date sunt păstrate 4 luni, până la ștergerea automată.

Prelucrarea folosește următorului scop:

Stocarea temporară a adresei IP a utilizatorului de către sistemul nostru este necesară pentru a face posibilă accesarea paginii web pe computerul utilizatorului. Prin intermediul datelor menționate sunt obținute puncte importante de referință pentru optimizarea paginii web. Situațiile de eroare permit o mai bună înțelegere, iar ușurința în utilizare se îmbunătățește. Aceste date folosesc, de asemenea, la garantarea securității sistemelor noastre (de exemplu, identificarea atacurilor). Nu se efectuează o evaluare în scopuri de marketing.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul 1 litera f RGPD. Interesul nostru legitim se găsește în scopul menționat mai sus.

Pentru a vă face vizita pe pagina noastră web cât mai plăcută posibil, facem uz de rețeaua Content Delivery a furnizorului nostru de servicii hosting. O rețea de tipul Content Delivery Network (CDN) este o rețea împărțită de servere, cu care se pot transmite în mod eficient și se pot pune la dispoziție cât de repede posibil utilizatorilor conținuturi web statice (imagini, JavaScript, fișiere CSS) și raportate la regiune, pentru a minimiza timpii de încărcare. Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul 1 litera f RGPD. Interesul nostru legitim se găsește în scopul menționat mai sus.

Cookie-uri și consimțământ

Pe pagina noastră web utilizăm cookie-uri. Acestea reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate automat pe dispozitivul dvs. atunci când accesați pagina noastră. Utilizarea cookie-urilor folosește pe de o parte la a face cât mai plăcută posibil vizita pe pagina noastră web, iar pe de altă parte folosește la optimizarea ușurinței în utilizare a paginii noastre web.

Cu un banner de cookie-uri la accesarea paginii vă rugăm să vă dați consimțământul pentru setarea cookie-urilor funcționale și statistice. Cookie-urile funcționale sunt necesare pentru a putea executa funcțiile de bază ale paginii noastre web. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, se poate ajunge la limitarea funcționalității paginii web. Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul. Aceste cookie-uri pot fi șterse oricând din setările browser-ului dvs.

În continuare găsiți o enumerare a cookie-urilor instalate de noi nesupuse obligației consimțământului:

NumePerioada de stocareScop
truendo_cmp1 anAcest modul cookie este utilizat pentru salvarea setărilor dvs. de protecție a datelor. În acest mod, software-ul de gestionare a protecției datelor poate configura corect funcțiile relevante de protecție a datelor de pe această pagină web.
__RequestVerificationToken Sfârșitul sesiuniiPrevine setarea neautorizată a conținuturilor paginilor de internet (așa-numitul Cross-Site-Request-Forgery). Nu conține informații despre utilizator.
jsV Sfârșitul sesiuniiSe setează de MTCaptcha și folosește la stocarea versiunii scriptului utilizate.
mtv1ConfSum Sfârșitul sesiuniiSe setează de MTCaptcha ca date de verificare pentru validare.
mtv1Pulse Sfârșitul sesiuniiSe setează de MTCaptcha ca string de identificare.

În continuare găsiți o enumerare a cookie-urilor instalate de noi supuse obligației de consimțământ la aprobarea pentru toate cookie-urile:

NumePerioada de stocareScop
_pk_id13 luniÎnregistrează statistici cu privire la vizitele utilizatorului pe pagina web, cum ar fi de exemplu numărul vizitelor, durata medie de rămânere pe pagina web și care pagini au fost citite.
_pk_ses30 de minuteSe utilizează de platforma de analiză Matomo pentru a urmări accesările paginilor de către vizitator în timpul sesiunii.
_pk_ref6 luniSe utilizează de platforma de analiză Matomo, pentru a identifica pagina de internet de referință accesată de vizitator.
YSCSfârșitul sesiuniiEste necesar pentru afișarea conținuturilor social media încorporate (de exemplu, Youtube).
VISITOR_INFO1_LIVE5 luniEste necesar pentru afișarea conținuturilor social media încorporate (de exemplu, Youtube).

Analiza datelor / Matomo

Pagina noastră web utilizează software-ul Open Source „Matomo” (https://matomo.org/) ca instrument de analiză a aplicației. Astfel, este posibil să elaborăm o analiză a utilizării paginii web. Această analiză are drept scop îmbunătățirea paginii web pentru dumneavoastră prin detectarea, printre altele, a problemelor de navigație ale paginii web, precum și prin adaptarea funcțiilor și a ofertelor conform dorințelor dumneavoastră.

Prin Matomo sunt setate modulele cookie listate. Datele determinate în cadrul modulelor cookie sunt anonimizate imediat în mod automat, prin stocarea trunchiată a adresei IP și, astfel, prin excluderea unei referiri la propriul dispozitiv, respectiv la propria persoană.

În plus, datele sunt stocate exclusiv pe serverul nostru și nu sunt transmise unui alt server, respectiv terț. Determinarea cu anonimizarea imediată a datelor dvs. este necesară obligatoriu pentru funcționarea paginii web.

Informație privind drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului general privind protecţia datelor, persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul la informație

Fiecare persoană a cărei date personale sunt prelucrate are dreptul - după ce şi-a confirmat identitatea - să solicite ca ASFINAG să îi comunice dacă procesează datele sale cu caracter personal. Dacă acesta este cazul, persoana vizată are dreptul să solicite informaţii suplimentare cu privire la scopul şi baza legală a prelucrării, la categoriile de date care îl privesc, la sursele datelor, la destinatarii acestora, la faptul că decizia (nu) se ia în mod automatizat şi că (nu) există o funcţie automată de creare de profiluri, precum şi să afle eventuale informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile sale şi să obţină o copie a datelor sale cu caracter personal.

Dreptul la rectificare și ștergere

Dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, persoana vizată poate - eventual prin intermediul unei declaraţii explicative - să solicite corectarea, completarea sau ştergerea datelor respective în contextul obiectivelor de prelucrare. ASFINAG este obligată să şteargă date cu caracter personal în special dacă ştergerea este impusă de lege, respectiv dacă a fost retras acordul de prelucrare, dacă nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare sau dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate.

Pe de altă parte, dreptul de ștergere nu există dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a ASFINAG sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau de exercitare a autorității publice, delegată la ASFINAG și/sau revendicarea, exercitarea sau protejarea unor drepturi legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană vizată are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În acest sens trebuie îndeplinită una dintre următoarele premise:

 • Corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de către persoana vizată, şi anume pe o durată suficient de îndelungată care să permită ASFINAG să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal,
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată refuză ştergerea datelor cu caracter personal şi solicită în schimb limitarea utilizării datelor cu caracter personal;
 • ASFINAG nu mai necesită datele cu caracter personal în scopul prelucrării şi totodată persoana vizată le necesită în scopul invocării, exercitării sau apărării unor pretenţii legale;
 • Dacă persoana vizată a formulat o contestaţie împotriva prelucrării în condiţiile în care nu s-a stabilit încă dacă motivele întemeiate ale ASFINAG prevalează faţă de cele ale persoanei vizate.

Cu toate acestea, anumite date pot fi utilizate în scopul protejării drepturilor unei alte persoane, în scopul unui interes public important sau în scopul invocării, executării sau protejării drepturilor legale ale ASFINAG.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să primească datele personale care o vizează şi pe care le-a furnizat către ASFINAG, într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat și respectiv, dacă se poate din punct de vedere tehnic, are dreptul să transmită aceste date unui alt operator. Acest drept se aplică însă numai dacă prelucrarea se efectuează pe baza legală a unui contract, respectiv cu consimţământul persoanei vizate.

Drept de contestaţie

Persoana vizată are oricând dreptul de a contesta prelucrarea datelor sale cu caracter personal din motive care rezultă din situaţia sa particulară. Acest drept este aplicabil numai dacă prelucrarea

 • este necesară în scopul îndeplinirii unei activități de interes public sau
 • se efectuează în contextul exercitării autorităţii publice care a fost transferată către ASFINAG sau
 • este necesară în scopul urmăririi intereselor îndreptăţite ale ASFINAG sau ale unui terţ.

ASFINAG nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea este în scopul revendicării, exercitării sau protejării unor drepturi legale.

Dreptul la contestaţie împotriva publicităţii directe

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a desfășura marketing direct, atunci persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul unei astfel de publicități. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Dreptul de a contesta la autoritatea competentă

Fiecare persoană vizată are dreptul la contestaţie la autoritatea de protecţie a datelor, Barichgasse 40-42, 1030 Viena, dsb@dsb.gv.at.