SelfCare-Portal ve GO satış noktaları 22.06.2024 saat 16:00 ile 23.06.2024 saat 14:00 kadar hizmet veremeyecektir.

Verilerin gizliliği beyanı

Veri işleme sorumlusu

Aşağıda tanımlanan bilgi işlemlerinin sorumlusu ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (bundan sonra “ASFINAG”).

ASFINAG’ın bilgi koruma görevlisine şu adresten ulaşılabilir: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG Otoyollar ve Çok Şeritli Şehirlerarası Yolların Finansmanı Anonim Şirketi kişisel verilerin korunmasına büyük önem verir. Web mağazamızın kullanımı kişisel veriler girilmeksizin mümkün olmadığı durumlar dışında kişisel verilerinizin kullanımı daima isteğe bağlı ve sizin onayınızla gerçekleşir. Bu kişisel verilerinizin üçüncü taraflara (kardeş firma veya diğer üçüncü taraflar) verilmesinde de geçerlidir.

Elektronik İletişim ve Veri Koruma Talimatnameleri gereğince öngörülen teknik ve organizasyonel gereklilikleri karşılamış bulunmaktayız.

Her zaman kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme, kişisel verilerinizi düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Web mağazasının teknik işletimi amacıyla IP adresi, tarih, saat ve ASFINAG web sitesini ziyaret sırasında incelenen sayfalar toplanır. Bu özellikle teknik bakış açısıyla hata anında izlenebilirlik ve hata giderimine yarar. Bu veriler üçüncü taraflara verilmez.

Logfile ve Hosting

www.go-maut.at web sayfamızı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızdan web sayfamıza otomatik olarak bilgiler gönderilir. Logfile dosyasında geçici olarak aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

 • Web sayfamıza giriş için kullanılan cihazın (bilgisayarın) IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Açılan dosyanın adı ve URL bilgisi
 • Erişimin hangi web sayfasından gerçekleştiği
 • Kullanılan tarayıcı ve cihazınızın işletim sistemi

Bu bilgiler otomatik olarak silininceye kadar 4 ay sistemde kayıtlı kalır.

Bilgilerin kullanılmasının amacı:

Web sayfasının kullanıcı bilgisayarına gönderilebilmesi için, kullanıcı IP adresinin sistemimiz tarafından geçici olarak kaydedilmesi gerekir. Yukarıda açıklanan veriler ile web sayfasının optimizasyonu için önemli bilgiler kazanılır. Hata durumları daha kolay şekilde tespit edilebilir ve kullanıcının sayfayı kullanma konforu iyileştirilir. Bu veriler sistemimizin güvenliğini sağlamak için de gereklidir (örneğin saldırı algılama). Marketing amaçlı herhangi bir kullanım ve değerlendirme yapılmaz.

Verilerin kullanımı ile ilgili yasal mevzuat DSGVO Madde 6 Par.1 lit f ile düzenlenmiştir.. Bu konudaki haklı çıkarımız yukarıda açıklanan amaca yöneliktir.

Web sayfamızı ziyaretinizi konforlu kılmak için Hosting sunucumuzun Content-Delivery ağını kullanırız. Content Delivery Network (CDN) sistemi, yükleme sürelerini asgariye indirmek için statik web içeriklerini (resim, JavaScript, CSS dosyaları) kullanıcıya verimli ve mümkün olan en hızlı şekilde aktarmaya yarayan dağıtılmış bir server ağ sistemidir. Verilerin kullanımı ile ilgili yasal mevzuat DSGVO Madde 6 Par.1 lit f ile düzenlenmiştir.. Bu konudaki haklı çıkarımız yukarıda açıklanan amaca yöneliktir.

Çerezler & Onay

Web sayfamızda çerezler kullanıyoruz. Çerezler sayfamızı açtığınızda otomatik olarak bilgisayarınıza kaydedilen küçük tekst dosyalarıdır. Çerez uygulaması bir taraftan, web sayfamızı ziyaret etmenizi mümkün olduğunca kolay ve konforlu kılmak ve diğer taraftan, web sayfamızı kullanıcı dostu yapabilmek için optimize etmeye yarar.

Sayfayı açtığınızda gösterilen çerez Banner ile, fonksiyonel ve istatistiksel çerezlerin bilgisayarınıza yüklenmesine onay vermenizi rica ederiz. Web sayfasının temel fonksiyonlarının uygulanabilmesi için fonksiyonel çerezler gereklidir. Bu çerezlere onay vermediğinizde web sayfasının fonksiyonelliği kısıtlanabilir. Muvafakatnameyi her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu çerezleri tarayıcınızdaki ayarlar üzerinden her zaman silebilirsiniz.

Aşağıda onay zorunluluğu bulunan ve tarafımızdan kullanılan çerezlerin listesi açıklanmıştır:

AdıKaydedilme süresiAmacı
truendo_cmp1 yılBu çerez veri güvenliği ayarlarınızı kaydetmek için kullanılmaktadır. Böylece veri güvenliği yönetim yazılımı bu sayfadaki veri güvenliğiyle ilgili özellikleri doğru yapılandırabilir.
__RequestVerificationTokenOturum sonuWeb sayfası içeriklerini izinsiz olarak değiştirmeyi engeller (Cross-Site-Request-Forgery). Kullanıcı hakkında bilgi içermez.
jsVOturum sonuMTCaptcha tarafından ayarlanır ve kullanılan komut dizisi sürümünün kaydedilmesine yarar.
mtv1ConfSumOturum sonuMTCaptcha tarafından onaylama için kontrol verileri olarak ayarlanır.
mtv1PulseOturum sonuMTCaptcha tarafından kimlik dizilimi olarak ayarlanır.

Aşağıda tüm çerezler onaylandığında onay zorunluluğu bulunan ve tarafımızdan kullanılan önemli çerezlerin listesi açıklanmıştır:

AdıKaydedilme süresiAmacı
_pk_id13 ayÖrn. ziyaret sayısı, web sayfasında kalış süresi ve hangi sayfaların okunduğu gibi kullanıcının web sayfasındaki ziyaretleri hakkında istatistikleri kaydeder.
_pk_ses30 dakikaOturum sırasında ziyaretçinin sayfa görüntülemelerini izlemek için Matomo Analytics Platform tarafından kullanılır.
_pk_ref6 ayMatomo Analytics Platformu tarafından ziyaretçinin geldiği yönlendirme web sitesini tanımlamak için kullanılır.
YSCOturum sonuGömülü sosyal medya içeriklerini (örn. Youtube) görüntülemek için gereklidir.
VISITOR_INFO1_LIVE5 ayGömülü sosyal medya içeriklerini (örn. Youtube) görüntülemek için gereklidir.

Veri analizi / Matomo

Web sayfamız, web analiz aracı olarak “Matomo” (https://matomo.org/) açık kaynak yazılımını kullanmaktadır. Bu şekilde, uygulamanın kullanımının bir analizini oluşturmamızı sağlamaktadır. Bu analiz, web sayfasının navigasyon sorunlarını bularak ve özellikleri ve seçenekleri ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenleyerek web sayfasını sizin için geliştirme amacı gütmektedir.

Listelenen çerezler Matomo tarafından kullanılır. Çerezler çerçevesinde iletilen veriler, IP adresi kısaltılmış halde kaydedilmek ve böylece cihazınız ya da kimliğiniz hariç tutulmak suretiyle anında otomatik bir biçimde anonimleştirilir.

Ayrıca veriler sadece sunucumuzda kaydedilir ve başka sunuculara ya da üçüncü kişilere aktarılmaz. Verilerinizin anında anonimleştirilmesiyle belirlenmesi, web sayfasının çalışması için zorunludur.

İlgili hakları bilgileri

Veri Koruma Temel Yönetmeliği kanunu uyarınca ilgililerin aşağıda açıklanan hakları bulunur.

Bilgi edinme hakkı

Veri işlemeye tabi olan herkesin kimliğini ibraz ettikten sonra, ASFINAG'tan kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediği bilgisini sorma hakkı bulunur. Şahsına ait veriler bilgi işlem sisteminde işlenmişse ilgilinin diğer konularda bilgi edinme hakkı da bulunur. Bu bilgiler örneğin bilgilerin kullanım amacı ve yasal mevzuatı, şahsını ilgilendiren verilerin kategorileri, veri kaynakları, verilerinin alıcısı, Profiling prosedürü dahil otomatik karar kılma, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme ve şahsi verilerinin bir kopyası gibi bilgilerdir.

Düzeltme ve silme hakkı

Kişisel bilgiler yanlış veya eksik olduğunda, ilgili kişi ek bir açıklama yaparak eksik veya yanlış bilgilerin işlenme amacı çerçevesinde düzeltilmesini talep edebilir. Kanunen öngörülmesi halinde veya veri sahibinin verilerin kullanımına izin veren muvafakatnameyi iptal etmesi, verilerin işlenmesi için herhangi bir yasal mevzuat bulunmaması veya kişisel bilgilerin edinilme amacının artık gerekli olmadığı durumlarda ASFINAG kişisel bilgileri silmekle yükümlüdür.

Diğer taraftan ASFINAG kuruluşunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmek veya kamu yararı olan bir görevin ifası veya kamusal yetkinin kullanılması veya haklarını geçerli kılmak, infaz etmek veya savunmak için verilerin işlenmesi gerekli olduğunda veri sahibinin bilgilerin silinmesini talep etme hakkı yoktur.

Verilerin işlenmesini kısıtlama hakkı

Her ilgili kişi, kişisel bilgilerinin bilgi işlem sisteminde işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Bunun için aşağıda açıklanan koşullardan birinin oluşmuş olması gerekir:

 • İlgili kişi kişisel bilgilerinin, ASFINAG kuruluşunun bilgilerin doğruluğunu kontrol etme süresi boyunca doğru olmadığını iddia ediyor,
 • Verilerin işlenmesi yasalara aykırı ve ilgili kişi, kişisel bilgilerinin silinmesini reddediyor ve buna karşılık kişisel bilgilerinin kullanımının kısıtlanmasını istiyor.
 • ASFINAG kişisel bilgilere, bilgi işlem sisteminde işleme için daha uzun süre ihtiyaç duymuyor ve fakat ilgili kişi yasal haklarını kullanmak, infaz veya savunmak için bu verilere gerek duyuyor;
 • ASFINAG kuruluşunun verilerin kullanımı ile ilgili haklı sebebinin, daha açıklığa kavuşturulmadığı süre boyunca ilgili kişi, verilerin işlenmesine dair verdiği muvafakatnameyi iptal ettiğinde.

Önemli kamu yararı olduğunda veya ASFINAG kuruluşunun yasal haklarını kullanma, infaz veya savunma gibi durumlarda diğer kişilerin haklarını koruma için kullanımı kısıtlanmış verilerin kullanılmasına izin verilir.

Veri aktarım hakkı

İlgili kişi, ASFINAG kuruluşunun kullanımına sunduğu kişisel bilgileri yapılandırılmış, yaygın ve bilgi işlem sistemi tarafından okunabilir format ile almayı veya teknoloji açısından mümkün olması halinde diğer yetkili kişiye aktarma hakkına sahiptir. Bu hakka ancak, verilerin işlenmesi bir yasal sözleşmeye dayalı olması veya ilgili kişinin muvafakatnamesi olması halinde sahip olunur.

İptal hakkı

İlgili kişi, özel durumlardan oluşan sebeplerden dolayı kişisel verilerinin kullanımını her zaman iptal etme hakkına sahiptir. Bu hak ancak, verilerin işlenmesi

 • kamu yararı bulunan bir görevin yerine getirilmesi gerektiğinde veya
 • ASFINAG kuruluşuna temlik edilen kamu gücünü infaz etmek için veya
 • ASFINAG kuruluşu veya üçüncü şahısların haklı çıkarlarını korumak gerektiğinde vardır.

ASFINAG bu durumda verileri bilgi işlem sisteminde işlemez; fakat verilerin işlenmesi için ilgili kişinin hak ve hürriyetlerini aşan zorunlu koruma sebepleri olduğunu ispat edebildiğinde veya ilgili kişi yasal haklarını kullanmak, infaz veya savunmak için bu verileri kullanmaya devam edebilir.

Doğrudan reklam yapılmasını iptal etme hakkı

Kişisel veriler doğrudan reklam yapmak için kullanılacağında ilgili kişi, kişisel verilerinin bu tür reklamlarda kullanılmasını her zaman iptal etme hakkına sahiptir. İlgili kişi kişisel verilerinin doğrudan reklam yapılmasını iptal ettiğinde bu veriler artık bu amaçla kullanılamaz.

Denetleme mercisine şikayet etme hakkı

Her ilgili kişi Veri Koruma Dairesine şikayette bulunma hakkına sahiptir, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.