Caracteristici ale tarifului supuse obligației de prezentare a documentelor justificative

Pentru anumite caracteristici relevante tarifului sunt necesare documente justificative!

Pentru următoarele caracteristici relevante tarifului trebuie să ne trimiteți dovezi

Este posibilă combinația următoarelor caracteristici relevante pentru tarif:

Clasa de emisii CO₂

Clasa de emisii EURO

Obligația de prezentare a documentelor justificative

Clasa de emisii CO₂ 5

 • fără emisii

Da

Clasa de emisii CO₂ 2 - 4

 • EURO VI

Da

Clasa de emisii CO₂ 1

 • EURO VI
 • EURO V și EEV
 • EURO IV

Da

Clasa de emisii CO₂ 1

 • EURO I - III

Nu

Cu calculatorul clasei de poluare CO₂ puteți să stabiliți în prealabil clasa de poluare CO₂ pentru autovehiculul dvs. cu câteva clicuri și puteți încărca documentele justificative necesare.

Explicații privind obligația de prezentare a documentelor justificative

Obligația de prezentare a documentelor justificative

Anumite caracteristici relevante pentru tarif (clasa de emisii de CO₂, clasa de poluare EURO, sistem de propulsie) trebuie să ne fie dovedite prin documente justificative adecvate. Nu există nicio obligație de prezentare a documentelor justificative pentru clasa de emisii CO₂ 1 și clasele de poluare EURO I, II și III. Acestea vor fi alocate în orice caz grupei tarifare cele mai înalte.

Termenul de prezentare a documentelor justificative

Transmiteți dovezile anticipat la ASFINAG sau cel târziu în termen de 30 zile de la comunicarea unei caracteristici de tarif supuse obligației de prezentare a documentelor justificative la un punct de vânzare GO.
Punctul de vânzare GO nu verifică documente doveditoare. 

Ce documente sunt necesare pentru dovadă?

În orice caz vă rugăm să ne trimiteți (în copie):

 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului

Dacă din certificatul de înmatriculare nu reies în mod clar caracteristicile relevante pentru tarif, vă rugăm să ne trimiteți documente justificative suplimentare. Printre acestea se numără în special:

 • Dosarul cu informaţii pentru client(Customer Information File, CIF)*
 • Certificate of Conformity (CoC)
 • Autorizația CEMT de conformitate cu cerințele tehnice și de siguranță pentru un autovehicul
 • Conformity of Production (CoP) 

*Customer Information File (CIF) face parte din documentele autovehiculului la achiziționarea autovehiculului din 2019. Dacă nu aveți aceste documente, atunci puteți solicita documentul CIF direct de la producătorul autovehiculului/distribuitorul autorizat respectiv.

Așa ne puteți trimite documentele justificative

În cazul transmiterii electronice, trimiteți documentele justificative în format PDF, JPG sau TIF. Alte formate nu vor fi prelucrate de către noi și dovada se consideră ca nefiind prezentată!

De îndată ce caracteristicile de tarif supuse obligației de prezentare a documentelor justificative au fost confirmate de către noi, puteți descărca declarația cu privire la autovehicul actuală în portalul SelfCare sau prin intermediul următoarei interogări sau o puteți imprima la punctul de vânzare GO. Dacă ne este cunoscută o adresă de e-mail pentru numărul de înmatriculare, vă confirmăm caracteristicile de tarif și pe e-mail.

Prezentare a dovezilor cu referire la perioadă în portalul SelfCare

Ați înregistrat numărul dvs. de înmatriculare al autovehiculului ca număr de înmatriculare pentru cursă de probă și număr de înmatriculare de transfer în sistemul taxei de autostradă GO? Atunci se aplică următoarea reglementare pentru dovedirea caracteristicilor de tarif supuse obligației de prezentare a documentelor justificative:

 • Transmiteți-ne documentele justificative pentru caracteristicile relevante pentru tarif ale autovehiculelor cu numere de înmatriculare pentru cursă de probă și numere de înmatriculare de transfer împreună cu formularul de cerere întotdeauna retroactiv raportat la perioadă: pentru cursele de transfer între data de 1 și 15 a unei luni până la sfârșitul lunii, pentru călătoriile între data de 16 și sfârșitul lunii până la data de 15 a următoarei luni. Documentele justificative necesare pentru furnizarea de dovezi raportată la perioadă trebuie încărcate în portalul SelfCare.
  După verificarea înregistrării prin ASFINAG, în cazul unui rezultat pozitiv al verificării vor fi consemnate numerele de înmatriculare ale autovehiculelor comunicate ca numere de înmatriculare de transfer în sistemul taxei de autostradă și veți fi informat în scris.

 • Din documentele justificative trebuie să reiasă clar cu ce autovehicul în ce perioadă ați utilizat rețeaua rutieră din Austria supusă obligației de plată a taxei de autostradă și ce caracteristici de tarif supuse obligației de prezentare a documentelor justificative sunt alocate autovehiculului utilizat.

  Dacă autovehiculul nu a fost încă înmatriculat pentru trafic, este posibilă numai o alocare la clasa de emisii CO₂ 1, deoarece data primei înmatriculări este decisivă.
  Dacă autovehiculul a fost înmatriculat deja, pe lângă documentele justificative indicate mai sus este necesar și certificatul de înmatriculare vechi cu data primei înmatriculări.
  În cazul în care clasa de emisii de CO₂ și clasa de poluare EURO solicitate sunt alocate grupelor tarifare cele mai înalte, atunci nu este necesară o furnizare a dovezilor.

Pentru autovehicule cu numere de înmatriculare interschimbabile există următoarea reglementare:

În cazul în care clasa de emisii de CO₂ și clasa de poluare EURO sunt diferite la autovehicule, trebuie consemnată acea clasă de emisii de CO₂ și acea clasă de poluare EURO la punctul de vânzare GO, pentru care este stabilit tariful taxei de autostradă mai mare.
Și aici trebuie să depuneți documentele justificative pentru toate autovehiculele alocate numărului de înmatriculare interschimbabil la ASFINAG spre verificare.

În cazul dovezilor lipsă sau incomplete

Documentele justificative trebuie să ajungă în termen de 30 zile calendaristice de la declarația caracteristicii de tarif supusă obligației de prezentare a documentelor justificative la un punct de vânzare GO de la ASFINAG.

 • Dacă nu dovediți caracteristicile relevante pentru tarif în termen și cu documentele necesare, autovehiculul va fi încadrat în cea mai mare grupă tarifară (clasa de poluare EURO 1 și clasa de poluare EURO 0 până la III).

 • În cazul în care caracteristicile de tarif supus obligației de prezentare a documentelor justificative sunt dovedite numai parțial prin documentele justificative transmise, caracteristica de tarif dovedită va fi salvată în sistemul taxei de autostradă și caracteristica de tarif încă nedovedită va fi resetată la clasa de emisii CO₂ 1 sau clasa de poluare EURO I și astfel alocată la grupa tarifară cea mai înaltă.

  De exemplu: Comunicați clasa de emisii de CO₂ 2 și clasa de poluare EURO VI la punctul de vânzare GO. Dovediți clasa de poluare EURO VI, însă clasa de emisii de CO₂ 2 nu. După expirarea termenului de dovedire, are loc automat resetarea la clasa de emisii CO₂ 1.

Caracteristicile relevante pentru tarif (clasa de emisii de CO₂, clasa de poluare EURO) sunt salvate central în sistemul taxei de autostradă ASFINAG. O căutare a unui punct de vânzare GO, pentru a corecta clasa de poluare configurată în unitatea GO-Box, nu este necesară.

Declarația cu privire la autovehicul actuală o puteți descărca oricând în portalul SelfCare sau prin următoarea interogare de identificare cu numărul personal de identificare (PAN - Personal Account Number) și numărul aparatului de bord (ID OBU).
Versiunea în vigoare a declarației cu privire la autovehicul o primiți și la punctul de vânzare GO.

În caz contrar, ASFINAG vă solicită plata unei amenzi pentru taxa de autostradă neachitată sau achitată numai parțial, fie în scris sau prin serviciul de supraveghere a plății taxei de autostradă.