Dokumentationspligtige takstkendetegn

Der kræves dokumentation for nogle takstrelevante kendetegn!

Du skal sende os dokumentation for følgende takstrelevante kendetegn

Det er muligt at kombinere følgende takstrelevante kendetegn:

CO₂-emissionsklasse

EURO-emissionsklasse

Dokumentationspligt

CO₂-emissionsklasse 5

 • emissionsfri

Ja

CO₂-emissionsklasse 2 - 4

 • EURO VI

Ja

CO₂-emissionsklasse 1

 • EURO VI
 • EURO V og EEV
 • EURO IV

Ja

CO₂-emissionsklasse 1

 • EURO I - III

Nej

Med CO₂-emissionsklasse-kalkulatoren kan du med få klik forud bestemme CO₂-emissionsklassen for dit køretøj og uploade de nødvendige verifikationsdokumenter.

Forklarende bemærkninger om dokumentationspligten

Dokumentationspligt

Visse takstrelevante kendetegn (CO₂-emissionsklasse, EURO-emissionsklasse, motortype) skal dokumenteres overfor os ved egnet dokumentation. Der er ingen dokumentationspligt for CO₂-emissionsklasse 1 og EURO-emissionsklasserne I, II og III. De tilordnes i forvejen til den højeste takstgruppe.

Dokumentationsfrist

Send dokumentationen forinden til ASFINAG eller indenfor 30 dage fra du har oplyst et dokumentationspligtigt takstkendetegn ved et GO-salgssted.
GO-salgsstedet tjekker ikke bevisdokumenter. 

Hvilken dokumentation er påkrævet?

Send os venligst altid (som kopi):

 • Køretøjets registreringsattest

Hvis de takstrelevante kendetegn ikke fremgår entydigt af registreringsattesten, send os venligst yderligere dokumentation. Det er navnlig:

 • Kundeoplysningsfilen (Customer Information File, CIF)*
 • Certificate of Conformity (CoC)
 • CEMT-dokumentation for overensstemmelse med de tekniske og sikkerhedsmæssige krav til et køretøj
 • Conformity of Production (CoP) 

* Customer Information File (CIF) har siden 2019 ved køb af køretøjet været en del af køretøjets dokumentation. Hvis du ikke har denne dokumentation, kan du rekvirere CIF-dokumentet direkte hos køretøjsproducenten eller hos den aut. forhandler.

Sådan kan du sende os dokumentationen

Hvis du sender os dokumentationen elektronisk, vælg venligst format PDF, JPG eller TIF. Andre formater vil ikke blive behandlet af os, og dokumentationen vil blive betragtet som ikke modtaget!

Så snart vi har bekræftet de dokumentationspligtige takstkendetegn, kan du downloade den aktuelle køretøjsdeklaration i SelfCare-portalen eller ved følgende registrering eller få den printet på GO-salgsstedet. Hvis der er en e-mailadresse knyttet til registreringsnummeret, bekræfter vi desuden dine takstkendetegn pr. mail.

Periodeorienteret dokumentation i SelfCare-portalen

Har du tilmeldt dit registreringsnummer som prøveplade og overførselsnummerplade i GO-vejafgiftssystemet? Så gælder følgende regler som dokumentation for de dokumentationspligtige takstkendetegn:

 • Send os dokumentation for de takstrelevante kendetegn på køretøjer med prøveplade og overførselsnummerplade sammen med ansøgningsskemaet, altid efterfølgende og periodeorienteret: For overførselskørsler mellem den 1. og den 15. i en måned indtil månedsslut, for kørsler mellem den 16. månedsslut indtil den 15. i den efterfølgende måned. Den påkrævede dokumentation for periodeorienteret dokumentation skal uploades i SelfCare-portalen. Efter at ASFINAG har kontrolleret og godkendt ansøgningen, gemmes de oplyste registreringsnumre som overførselsnummerplade i vejafgiftssystemet, og du får en skriftlig meddelelse.


 • Det skal fremgå entydigt af dokumentationen, med hvilket køretøj du i hvilken periode har brugt det vejafgiftspligtige østrigske vejnet, og hvilke dokumentationspligtige takstkendetegn der tilordnes til det pågældende køretøj.

  Hvis køretøj ikke tidligere har været indregistreret, kan køretøjet kun tilordnes CO₂-emissionsklasse 1, fordi det er datoen for første indregistrering, der gælder.
  Hvis køretøjet allerede er indregistreret, kræver vi ud over den ovennævnte dokumentation også den gamle registreringsattest med dato for første indregistrering.
  Hvis den påkrævede CO₂-emissionsklasse og EURO-emissionsklasse er tilordnet til den højeste takstgruppe, er dokumentation ikke påkrævet.

Ved køretøjer med skiftenummerplade gælder følgende regler:

Hvis der ved køretøjerne er forskel på CO₂-emissionsklasse og EURO-emissionsklasse, skal den CO2-emissionsklasse og den EURO-emissionsklasse gemmes ved GO-salgsstedet, der har den højeste vejafgift.
Også her skal du overfor ASFINAG fremvise dokumentation for alle de køretøjer, der er tilordnet til skiftenummerpladen.

Ved manglende og ufuldstændig dokumentation

Dokumentation skal være ASFINAG i hænde inden for 30 kalenderdage fra oplysning af det dokumentationspligtige takstkendetegn til et GO-salgssted.

 • Hvis du ikke indenfor fristen og med de påkrævede dokumenter dokumenterer de takstrelevante kendetegn, indplaceres køretøjet i den højeste takstgruppe (CO₂-emissionsklasse 1 og EURO-emissionsklasse 0 til III).

 • Hvis de dokumentationspligtige takstkendetegn kun dokumenteres delvist ved den tilsendte dokumentation, gemmes det dokumenterede takstkendetegn i vejafgiftssystemet, og det endnu ikke dokumenterede takstkendetegn nulstilles til CO₂-emissionsklasse 1 eller EURO-emissionsklasse I, og det tilordnes således til den højeste takstgruppe.

  For eksempel: Du oplyser CO₂-emissionsklasse 2 og EURO-emissionsklasse VI til GO-salgsstedet. Du medsender dokumentation for EURO-emissionsklasse VI, men ikke for CO₂-emissionsklasse 2. Når dokumentationsfristen er udløbet, sker der en automatisk nulstilling til CO₂-emissionsklasse 1.

De takstrelevante kendetegn (CO₂-emissionsklasse, EURO-emissionsklasse) gemmes centralt i ASFINAGs vejafgiftssystem. Det er ikke nødvendigt at køre til et GO-salgssted for at rette den oplyste emissionsklasse i GO-Boxen.

Du kan til enhver tid downloade den aktuelle køretøjsdeklaration i vores SelfCare-portal eller gennem følgende forespørgsel efter at du har indtastet dit personlige id-nummer (PAN) og køretøjets on board unit (OBU-ID).
Du kan også fortsat få den senest gældende køretøjsdeklaration (Vehicle Declaration) ved GO-salgsstedet.

I modsat fald vil ASFINAG opfordre dig til at betale en erstatningsafgift for den ikke eller kun delvis betalte vejafgift. Denne opfordring sker enten skriftligt eller gennem vejafgiftstilsynet.