Aantoonbare tariefkenmerken

Voor sommige voor het tarief relevante kenmerken zijn bewijzen vereist!

Voor de volgende voor het tarief relevante kenmerken moet u ons bewijzen toesturen

De combinatie van de volgende voor het tarief relevante kenmerken is mogelijk:

CO₂-emissieklasse

EURO-emissieklasse

Bewijsplicht

CO₂-emissieklasse 5

 • emissievrij

Ja

CO₂-emissieklasse 2 - 4

 • EURO VI

Ja

CO₂-emissieklasse 1

 • EURO VI
 • EURO V en EEV
 • EURO IV

Ja

CO₂-emissieklasse 1

 • EURO I - III

Nee

Met de calculator CO₂-emissieklasse kunt u in een paar klikken de CO₂-emissieklasse voor uw voertuig vooraf bepalen en de benodigde bewijsstukken uploaden. 

Toelichting op de bewijsplicht

Bewijsplicht

Bepaalde voor het tarief relevante kenmerken (CO₂-emissieklasse, EURO-emissieklasse, aandrijvingstype) moeten door geschikte bewijsstukken worden bewezen. Geen bewijsplicht bestaat voor de CO₂-emissieklasse 1 en EURO-emissieklassen I, II en III. Deze worden hoe dan ook toegewezen aan de hoogste tariefgroep.

Bewijstermijn

Dien de bewijzen vooraf in bij ASFINAG of binnen 30 dagen vanaf aankondiging van een tariefkenmerk waarvoor bewijs verplicht is bij een GO-verkooppunt.
Het Go-verkooppunt controleert geen bewijsstukken. 

Welke documenten zijn voor het bewijs vereist?

Stuur ons in ieder geval (in kopie):

 • Registratiecertificaat van het motorvoertuig

Stuur ons, indien de voor het tarief relevante kenmerken niet eenduidig blijken uit het registratiecertificaat, extra bewijsstukken. Daartoe horen in het bijzonder:

 • Klanteninformatiedossier (Customer Information File, CIF)*
 • Certificate of Conformity (CoC)
 • CEMT-bewijs van de overeenstemming met de technische en veiligheidsvereisten voor een motorvoertuig
 • Conformity of Production (CoP) 

* Het Customer Information File (CIF) is sinds 2019 bij de aankoop van het voertuig opgenomen in de voertuigdocumentatie. Indien u niet beschikt over de documenten, kunt u het CIF-document direct aanvragen bij de betreffende voertuigfabrikant/erkende dealer.

Zo kunt u de bewijsstukken indienen

Stuur ins bij de elektronische indiening de bewijsstukken in de formaten pdf, jpg of tif. Andere formaten worden door ons niet verwerkt en het bewijs wordt geacht niet te zijn geleverd!

Zodra wij de aan te tonen tariefkenmerken hebben bevestigd, kunt u de actuele voertuigverklaring downloaden van het SelfCare-Portal of via de volgende vraagopdrachtt of laten afdrukken bij het GO-verkooppunt. Voor zover er bij ons een e-mailadres bekend is voor het kenteken, bevestigen we de tariefkenmerken ook per e-mail.

Periodegebonden bewijs in het SelfCare-portal

U hebt uw motorvoertuigkenteken als proefrit- en overdrachtskenteken aangemeld bij het GO-tolsysteem? Dan geldt de volgende regeling voor het bewijs van de aantoonbare tariefkenmerken:

 • Dien de bewijsstukken in voor de voor het tarief relevante kenmerken van motorvoertuigen met proefrit- en overdrachtskenteken samen met het aanvraagformulier altijd achteraf periodegebonden: voor overdrachtsritten tussen de 1e en 15e van een maand vóór het einde van de maand, voor ritten tussen de 16e en het einde van maand vóór de 15e van de volgende maand. De vereiste bewijsstukken voor de periodegebonden bewijslevering moeten in het SelfCare-portal worden geüpload.
  Na controle van de aanmelding door ASFINAG worden in het geval van een positief testresultaat de gepubliceerde motorvoertuigkentekens als overdrachtskenteken in het tolsysteem opgeslagen en u wordt schriftelijk in kennis gesteld.

 • Uit de bewijsstukken moet eenduidig blijken, met welk voertuig u in welke periode het tolplichtige Oostenrijkse wegennet hebt gebruikt en welke aantoonbare tariefkenmerken moeten worden toegewezen aan het gebruikte voertuig.

  Indien het voertuig nog nooit werd toegelaten in het verkeer, is een toewijzing alleen mogelijk aan de CO₂-emissieklasse 1, omdat de datum van de eerste toelating bepalend is.
  Werd het voertuig reeds toegelaten, is naast de boven genoemde bewijsstukken ook het oude registratiecertificaat met de datum van de eerste toelating vereist.
  Zijn de verlangde CO₂-emissieklasse EURO-emissieklasse toegewezen aan de hoogste tariefgroepen, is een bewijslevering niet vereist.

Voor motorvoertuigen met wisselkenteken bestaat de volgende regeling:

Zijn de CO₂-emissieklasse en EURO-emissieklasse bij de motorvoertuigen verschillend, moet de CO2-emissieklasse en de EURO-emissieklasse bij het GO-verkooppunt worden gedeponeerd, waarvoor het hogere toltarief is vastgesteld.
Ook hier moet u de bewijsstukken voor alle aan het wisselkenteken toegewezen motorvoertuigen ter controle voorleggen aan ASFINAG.

Bij ontbrekende en onvolledige bewijsstukken

Bewijsstukken moeten binnen 30 kalenderdagen vanaf declaratie van het aantoonbaar tariefkenmerk binnenkomen bij een GO-verkooppunt bij ASFINAG.

 • Indien u de tariefrelevante kenmerken niet binnen de gestelde termijn en met de vereiste documentenaantoont, wordt het motorvoertuig toegewezen aan de hoogste tariefgroep ingedeeld (CO2-emissieklasse 1 en EURO-emissieklasse 0 tot III).

 • Worden de aantoonbare tariefkenmerken door de ingediende bewijsstukken slechts deels bewezen, wordt het bewezen tariefkenmerk in het tolsysteem opgeslagen en het nog niet bewezen tariefkenmerk op CO₂-emissieklasse 1 of EURO-emissieklasse I teruggezet en zodoende aan de hoogste tariefgroep toegewezen.

  Bijvoorbeeld: u de geeft CO₂-emissieklasse 2 en EURO-emissieklasse VI op aan het GO-verkooppunt. U bewijst de EURO-emissieklasse VI, maar de CO₂-emissieklasse 2 niet. Na afloop van de bewijstermijn volgt automatisch de terugzetting naar de CO₂-emissieklasse 1.

De tariefrelevante kenmerken (CO₂-emissieklasse, EURO-emissieklasse) worden centraal in het tolsysteem van ASFINAG opgeslagen. Het is niet nodig om een GO-verkooppunt te bezoeken om de emissieklasse die is opgeslagen in de GO-Box te corrigeren.

U kunt de actuele voertuigverklaring op elk gewenst moment downloaden in het SelfCare-portal of via de volgende opvraging na identificatie met het persoonlijke identificatienummer (PAN) en voertuigapparaatnummer (OBU ID).
U kunt de meest recente voertuigverklaring verder ook opvragen bij het GO-verkooppunt.

Anders roept ASFINAG u voor niet of slechts gedeeltelijk betaalde tol schriftelijk of via het tolheffingstoezicht op, tot betaling van vervangend tolgeld.