GO-tol voor vrachtwagens

In 3 stappen naar GO-tol

Met een vrachtwagen, vrachtwagencombinatie of trekker-oplegger van meer dan 3,5 T TMM (toegestane maximaal massa) betaalt u GO-tol op snelwegen en autowegen in Oostenrijk.

Voor een bestelwagen of 'van' met een toegestane maximaal massa van niet meer dan 3,5 T heeft u een vignet of een trajecttolticket nodig.

Op deze pagina informeren wij u over de Aanmelding voor het GO-tolsysteem met een GO-Box.

In 3 stappen naar GO-tol

Zo meldt u uw vrachtwagen, vrachtwagen of gelede vrachtwagen (hierna kort samengevat als vrachtwagen) in 3 stappen aan bij het GO-tolsysteem:

Een GO-Box haalt u op bij een van onze GO-verkooppunten. Onze GO-verkooppunten herkent u aan deze borden:

Toon het kentekenbewijs van uw auto bij het verkooppunt en vraag om een GO-Box voor vrachtwagens. Zie voor de bebording bijlage 5 van de tolverordening.

Hoe u uw GO-Box kunt krijgen

Categorie, basiscategorie en aantal assen

Deel het minimale aantal assen of het aantal assen van de oplegger/trekker of het trekkend voertuig mee aan het GO-verkooppunt. Dit wordt opgeslagen als basiscategorie op de GO-Box. Er kan niet onder de basiscategorie worden gegaan en deze kan alleen worden gewijzigd bij het GO-verkooppunt.

Stel de categorie altijd in op het werkelijke aantal assen dat u gebruikt op het moment van de tolheffing (Aantal assen wijzigen). U kunt kiezen tussen drie instellingen (Categorie): 2, 3 en 4.

Het aantal assen omvat aangebrachte liftassen, tandemassen en dubbele assen. Bij het bepalen van het aantal assen wordt echter geen rekening gehouden met steunassen en aanhangwagens.

De juiste instelling van de categorie is essentieel voor een correcte betaling van de tol.

Voorbeeld: U rijdt een trekkend voertuig met 3 assen. Laat de basiscategorie 3 opslaan op de GO-Box. Als u een aanhanger of oplegger trekt, moet u de categorie wijzigen in 4. Als de aanhanger of oplegger weer wordt afgenomen, moet u de categorie weer op 3 zetten. Categorie 2 kan niet worden ingesteld als basiscategorie 3 werd opgeslagen.

Als GO Direkt-klant (m/v) ontvangt u een afhaalcode of wordt de GO-Box naar u toegestuurd. Meer over GO Direkt ...

Neem het zekere voor het onzekere!

  • Controleer de gegevens op de klantdocumenten, die u van het GO-verkooppunt ontvangt. Laat onjuiste gegevens nog ter plaatse corrigeren!
  • Zorg ervoor dat u uw voertuigdeclaratie bij elke rit mee hebt!

In het GO-verkooppunt ontvangt u samen met uw GO-Box en de klantdocumenten een handleiding, hoe de GO-Box moet worden gemonteerd. De juiste montage van de GO-Box is essentieel voor een correcte betaling van de tol.

Montage der GO-Box

Een onjuist aangebrachte GO-Box communiceert niet of niet juist met onze tol-portals. Let altijd op de signaaltonen en betaal de tol eventueel achteraf.

Hier verneemt u, hoe het GO-tolsysteem technisch functioneert.

In Oostenrijk gelden voor motorvoertuigen strenge richtlijnen voor uitlaatgasemissies en lawaaibelasting. Deze zijn gebaseerd op de EU-richtlijnen.

Uitlaatgasemissies en geluidshinder van uw vrachtwagen hebben invloed op de hoogte van uw toltarief. Daarom moet u aan ons de tariefrelevante kenmerken (emissieklasse resp. brandstof) van uw voertuig aantonen. Op het GO-verkooppunt wordt de emissieklasse of het brandstof alleen in het systeem opgeslagen, maar niet gecontroleerd.

U moet binnen 28 dagen na aanmelding voor het GO-tolsysteem de tariefrelevante kenmerken (EURO-emissieklasse, brandstof) aantonen. Als u deze termijn verzuimt, moet u vervangend tolgeld betalen.

Voor meer informatie over het bewijs van de emissieklasse of het brandstof kunt u hier terecht.

U kunt ons ook de bewijzen sturen voordat u zich aanmeldt voor het GO-tolsysteem.

Houd er rekening mee, dat de EURO-emissieklasse niet overeenkomt met de milieusticker, die in Duitsland op de voorruit moet worden aangebracht.

GO-Box controleren / teruggeven

Controleer vóór, tijdens en na de reis of de GO-Box werkt.

Als u de GO-Box niet langer nodig heeft, stuur hem dan naar ons terug.

Controleer vóór en na de reis, of uw GO-Box functioneert.

Druk daarvoor op de service-toets en let op de lichtindicator.

Let tijdens de rit vooral op de signaaltonen van de GO-Box. Signaaltonen informeren bij de passages van de tolpoorten over transacties tussen GO-Box en tolpoort.

De GO-Box is een leenapparaat. U betaalt slechts 5,- EUR administratiekosten bij het afhalen.

Wanneer u de GO-Box niet meer nodig heeft, verzoeken wij u deze aan een van onze GO-verkooppunten terug te geven. Wij gebruik deze dan weer of geven hem af voor recycling.

U kunt de GO-Box ook aan ons terugsturen. Zorg ervoor dat de GO-Box voor de verzending vergrendeld en afgeschermd is. Speciaal afschermfolie is verkrijgbaar bij onze GO-verkooppunten.

Zo werkt de teruggave.

Speciale transporten

Transportvoertuigen die de in de Kraftfahrgesetz (KFG) (Motorvoertuigenwet Oostenrijk) vastgestelde toegestane afmetingen (gewicht, breedte, lengte of hoogte) overschrijden, worden beschouwd als vrachtwagens en moeten eveneens worden geregistreerd voor het GO-tolsysteem.

Speciale transporten moeten bovendien goedgekeurd worden.

Alle informatie hierover vindt u op asfinag.at.

Tips voor GO-tol

  • Betaal uw tol met GO Direkt. GO Direkt is de betaalservice van de ASFINAG. Persoonlijk, flexibel, gratis, rechtstreeks – GO Direkt. U krijgt aan het eind van het jaar zelfs geld terug.
  • Plan uw route door Oostenrijk met de ASFINAG-routeplanner. Plan rustmogelijkheden in. De vrachtwagen-parkeerplaatsinformatie helpt u ook hierbij.
  • Ontvang informatie over bouwplaatsen en omleidingen aan de hand van de verkeersmeldingen.
  • Bereken de hoogte van uw tol met de tolcalculator of de tolcalculator light.

Wij wensen u een goede reis!