SelfCare-portaal en GO-verkooppunten staan u van 22-06-2024, 16:00 uur tot 23-04-2024, 14:00 uur niet ter beschikking.

Interoperabiliteit

Hoe u tol betaalt in verschillende landen met hetzelfde voertuigapparaat

De Europese Elektronische Toldienst EETS (European Electronic Toll Service) moet het in de toekomst voor u mogelijk maken om met slechts één voertuigapparaat in alle landen van Europa te betalen.

Daarvoor is het noodzakelijk dat het in een voertuig meegevoerde apparaat (OBU) voor de tolheffing compatibel is met de verschillende tolheffingssystemen in Europa. Naast de in Oostenrijk gebruikte microgolftechnologie (DSRC – Dedicated Short Range Communication) zijn er bijvoorbeeld ook op satellieten gebaseerde tolsystemen (GNSS – Global Navigation Satellite System).

EETS

Ondertussen zijn er meerdere EETS-aanbieders in Europa. Neem indien u geïnteresseerd bent in een EETS-apparaat direct contact op met één van bovengenoemde EETS-aanbieders.

TOLL2GO

Met TOLL2GO kunt u sinds 1-9-2011 ook in Oostenrijk tol betalen met uw Duitse voertuigapparaat van Toll Collect. Voor het eerst is het gelukt compatibiliteit tot stand te brengen tussen een op microgolven gebaseerd tolsysteem en een op satellieten gebaseerd tolsysteem.

emotach

Al sinds het begin van het Oostenrijkse tolsysteem op 1-1-2004 kunt u het Zwitserse voertuigapparaat emotach in beide landen voor de betaling van tol gebruiken.