SelfCare-portaal en GO-verkooppunten staan u van 22-06-2024, 16:00 uur tot 23-04-2024, 14:00 uur niet ter beschikking.

Gebruiksvoorwaarden

Aansprakelijkheidsbeperking

ASFINAG Maut Service GmbH heeft de gegevens en informatie op de website go-maut.at zorgvuldig geselecteerd. Met uitzondering van de tolverordening kan ASFINAG Maut Service GmbH niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de informatie. ASFINAG Maut Service GmbH behoudt zich het recht voor om de inhoud te allen tijde en zonder waarschuwing vooraf te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Verwijzingen naar internetpagina's van derden zijn uitsluitend ter informatie en als service bedoeld. Door een link te plaatsen naar internetpagina's van derden wordt de inhoud van de gekoppelde pagina('s) geen bestanddeel van de website. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van internetpagina's van derden uitdrukkelijk af.

ASFINAG Maut Service GmbH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade van om het even welke aard die het gevolg is van het gebruik van deze internetpagina's.

Privacybeleid

Meer informatie over de soort en de omvang van de door ASFINAG verwerkte persoonsgegevens en over uw rechten op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, intrekking en overdraagbaarheid vindt u op www.asfinag.at/privacy. U kunt per e-mail contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (datenschutz@asfinag.at) alsook met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.