Betingelser for brug

Ansvarsfraskrivelse

ASFINAG Maut Service GmbH har nøje udvalgt oplysninger og information på siderne på go-maut.at. ASFINAG Maut Service GmbH påtager sig dog ingen form for ansvar for oplysningernes aktualitet, fuldstændighed og korrekthed (bortset fra forordningen om vejafgift). ASFINAG Maut Service GmbH forbeholder sig ligeledes ret til til enhver tid at ændre, supplere eller fjerne indlæg uden forudgående varsel.

Hyperlinks til andre internetsider er dokumentation for fundne sider, som alene skal opfattes som en serviceydelse. Ved hjælp af link-indstillingen for fremmede internetsider, bliver indholdet på de sider, der linkes til, ikke en del af siden. Ethvert ansvar for indholdet på fremmede internetsider udelukkes derfor udtrykkeligt.

ASFINAG Maut Service GmbH er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader af nogen art, som opstår på grund af anvendelsen af disse internetsider.

Privatlivspolitik

Du finder yderligere informationer om typen og omfanget af de personfølsomme oplysninger, der behandles af ASFINAG, samt om dine rettigheder i forhold til underretning, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen samt fortrydelsesret og mulighed for overførsel på www.asfinag.at/privacy. Du kan henvende dig via e-mail til vores ansvarlige for databeskyttelse på (datenschutz@asfinag.at) samt til de ansvarlige tilsynsmyndigheder.