Om os

Hvem er vi og hvad laver vi

Hvem er vi

Kort info om ASFINAG Maut Service GmbH

Siden www.go-maut.at drives af ASFINAG Maut Service GmbH med hovedsæde i Salzburg. ASFINAG Maut Service GmbH er et hundrede procent datterselskab under ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft med hovedsæde i Wien.

På www.go-maut.at informerer vi dig om alt, der er værd at vide om GO Maut. Vi hjælper dig med at betale vejafgiften i Østrig korrekt. Skulle du have spørgsmål, bedes du venligst henvende dig til vores ASFINAG Service Center.

Kort info om ASFINAG

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft – kort fortalt: ASFINAG – med hovedsæde i Wien blev grundlagt i 1982 og er et selskab under Republikken Østrig. Det planlægger, finansierer, vedligeholder, driver og opkræver afgifter for hele det øverst rangerende vejnet i Østrig. Det er omkring 2.200 kilometer motorvej og motortrafikvej. 1997 modtog ASFINAG udvidede opgaver via en aftale med staten. Siden da har ASFINAG haft brugsretten til de grundstykker og anlæg på det øverst rangerende hovedvejnet, som er statens ejendom. Dermed er selskabet berettiget til at opkræve vejafgifter og brugsafgifter. Det finansierer sig selv primært via indtægterne fra vejafgifter. Der er altså ingen tilskud fra statsbudgettet. Alle vejafgiftsindtægter fra salg af vignetter, vejafgift for lastbiler og særlige vejafgiftsstrækninger flyder direkte videre ind i driften og byggeriet af vejnettet og dermed ind i forøgelsen af trafiksikkerheden.

For yderligere information om ASFINAG bedes du venligst gå til siden www.asfinag.at.

Hvad laver vi

Vi, ASFINAG Maut Service GmbH, er din kontaktperson for alle emner vedrørende vejafgift i Østrig.

GO-Maut til køretøjer på over 3,5 tons

Til motorkøretøjer over 3,5 tons teknisk tilladt totalmasse – lastbiler, busser og tunge autocampere – gælder en kilometertalafhængig vejafgift på de østrigske motorveje og motortrafikveje. GO-Box er specialudviklet til dette formål. Den fås hos vores GO-salgssteder. Med en korrekt placeret GO-Box beregnes størrelsen af GO-Maut-vejafgiften automatisk ved gennemkørsel af afgiftsportalerne.

Det nuværende installerede GO-Maut-system blev indført i 2004. Den anvendte mikrobølgeteknologi har fungeret fejlfrit fra starten – det vidt udbredte „free flow-vejafgiftssystem" blev ved indførslen opført på en rekordtid på knap 18 måneder og muliggør en fuldt elektronisk vejafgiftsberegning for køretøjer over 3,5 tons. Således er det muligt at indkassere vejafgift automatisk og uden at miste tid, da man hverken skal benytte specielle kørebaner eller nedsætte hastigheden. Resultatet: En trafik, der flyder for alle, ved højst mulige sikkerhed.

Vi takker dig for din korrekte betaling af vejafgiften.