SelfCare-portalen og GO-salgssteder er ikke tilgængelige fra den 22.06.2024 kl. 16:00 til den 23.06.2024 kl. 14:00.

SelfCare-portal

Administrer GO-Maut til dine køretøjer

Vores SelfCare-portal er din personlige adgang til GO-Maut: I SelfCare-portalen kan du online selv administrere vejafgiften for dit eget køretøj eller for den komplette vognpark. For lastbiler, busser eller autocampere over 3,5 t teknisk tilladt totalmasse. Nemt, gratis og døgnet rundt. Komfortabelt hjemmefra eller fra kontoret.

Her kommer du til tilmelding og registrering

SelfCare-portal

Sådan kan du registrere dig i vores SelfCare-portal og benytte de mange fordele.

Det er dine fordele i SelfCare-portalen

Informationer

I køretøjslisten finder du alle vigtige informationer om dine køretøjer og fuldt overblik.

Her administrerer du selv dit køretøj eller din komplette vognpark. Og du har også mulighed for – delvist for et eller flere køretøjer – at udføre forskellige aktioner samtidigt.

Så registrer dig ... (Video)

Med køretøjslisten beholder du overblikket

I SelfCare-portalen ser du, om der er handlingsbehov ved et af dine køretøjer.

Køretøjer, hvor der er handlingsbehov, er markeret med et gult kaldetegn og står øverst i køretøjslisten. Ved klik på meldingen vises der en infoboks med en passende henvisning, hvad der skal gøres.

Vær ubetinget opmærksom på handlingsbehov meldingen for at undgå erstatningsafgiftskrav.

I køretøjslisten vises Handlingsbehov

Detaljer vedrørende handlingsbehov

Klik i køretøjslisten på et køretøj for at få vist alle køretøjsdetaljer: indregistreringsnummer, betalingsmetode, OBU-ID, OBU-udløbsdato, grundkategori, tarifrelevante kendetegn, kundenummer etc.

Skærmbillede Køretøjsdetaljer

I menupunkt „Min profil“ kan du få vist dine køretøjsejerdata.

Du kan kun ændre køretøjsejerdata via ASFINAG Service Center.

Skærmbillede, hvor du finder køretøjsejerdata

Skærmbillede Køretøjsejerdata

Enkeltydelsesinformationen viser de kørte vejafgiftsafsnit og de derved opståede omkostninger.

Du kan åbne Enkeltydelsesinformation via køretøjslisten. Også til flere køretøjer samtidigt.

Enkeltydelsesinformationen er ikke en faktura, men tjener kun som information.

Skærmbillede Enkeltydelsesinformation

Vis detaljer vedrørende Enkeltydelsesinformation

Hvis du benytter vores betalingsservice GO Direkt, kan du desuden få vist dine fakturaer i menupunkt „GO Direkt“. Eller du gemmer den ønskede faktura i en aftalt afregningsperiode på din computer.

Visning af fakturaoversigt (GO Direkt)

Rekvirering af fakturaoversigt (GO Direkt) som CSV-fil

Services

Visse tarifrelevante kendetegn (CO₂-emissionsklasse, EURO-emissionsklasse) skal dokumenteres med egnede dokumenter.

Du kan uploade de nødvendige bevisdokumenter direkte i SelfCare-portalen (PDF, JPG eller TIF). For flere køretøjer står aktion „Samle-upload“ til rådighed.

Upload af bevisdokumenter

Når du henter en ny GO-Box på et GO-salgssted, får du kvitteringer, bl.a. også en køretøjdeklaration med de gemte motorkøretøjsdata. Hav altid køretøjdeklarationen med.

Du kan til enhver tid downloade køretøjdeklarationen på SelfCare-portalen („Downloads“).

Skærmbillede, hvordan du downloader køretøjdeklarationen

Har du kun delvist betalt GO-Maut (akselantal eller tarifrelevante kendetegn forkert indstillet), skal du efterbetale vejafgift. Det kan du gøre inden for 96 timer direkte via SelfCare-portalen.

Ved hjælp af Enkeltydelsesinformation (se ovenfor) kan du forinden kontrollere, for hvilken periode og for hvilken strækning du skal efterbetale.

Skærmbillede, hvor du kan foretage en efterbetaling

Udvalg til efterbetaling af GO-Maut

Dine aktuelle betalingsdata vises i køretøjsdetaljer (se ovenfor).

Hvis du vil opdatere eller ændre betalingsmidlet til din køretøjsenhed, vælger du det tilsvarende køretøj i køretøjslisten og gemmer dit nye betalingsmiddel („Ændring af betalingsmiddel“).

Skærmbillede, hvordan du forespørger, opdaterer eller ændre betalingsdata

Formular til forespørgsel, opdatering eller ændring af betalingsdata

I menupunkt „Tilmelding af køretøjsenhed“ kan du tilmelde yderligere køretøjsenheder til GO-vejafgiftssystemet (GO-Box, Toll Collect, emotach).

  • Du kan få en GO-Box på alles vores GO-salgssteder. Med en afhentningskode er det endnu lettere („Bestil GO-Box“). Du kan kun bestille en GO-Box på SelfCare-portalen, hvis du allerede har en aktiv GO-Box eller bruger GO Direkt.
  • Du tilmelder din Toll-Collect-køretøjsenhed til GO-vejafgiftssystemet via „Tilmeld til TOLL2GO“-knappen. Efter kontrol og aktivering modtager du en bestillingsbekræftelse.
  • Du tilmelder din emotach-køretøjsenhed til betaling af vejafgift i Østrig via „Aktivering af emotach-køretøjsenhed“-knappen. Efter kontrol og aktivering modtager du en bestillingsbekræftelse.
Har du endnu ingen køretøjsenhed?

Det gør ikke noget. Hvis du endnu ikke har nogen køretøjsenhed, der er tilmeldt tilGO-vejafgiftssystemet, og således heller ikke har nogen SelfCare-portal-adgang, har du følgende muligheder på SelfCare-portalens startside:

Bliv GO Direkt-kunde! Din fordel som GO Direkt-kunde: du modtager enten en afhentningskode til afhentning af en til dig forudindstillet GO-Box på et af vores GO-salgssteder eller vi sender dig en GO-Box med posten. Brug dertil „Bliv GO Direkt-kunde“-knappen.

Naturligvis kan du også, som sædvanligt, hente en GO-Box på et af vores GO-salgssteder, uden at blive GO Direkt-kunde.

Du tilmelder din Toll-Collect-køretøjsenhed via „Tilmeld til TOLL2GO“-knappen. Du tilmelder en emotach-køretøjsenhed via „Aktivering af emotach-køretøjsenhed“-knappen. Du får ved begge køretøjsenheder først adgangsdataene til SelfCare-portalen, når vi har bekræftet en vellykket tilmelding.

For øvrigt: sådan afmelder du dine køretøjsenheder fra GO-vejafgiftssystem igen
  • Du afmelder din GO-Box fra GO-vejafgiftssystemet ved at aflevere eller returnere den på/til et GO-salgssted. (Vær ved forsendelse opmærksom på spærring!) I SelfCare-portalen kan du kun lade din GO-Box spærre, hvis den er blevet stjålet.
  • Din Toll-Collect-køretøjsenhed: Vælg i SelfCare-portalen køretøjet i køretøjslisten og klik i menu til højre på „Afmeld TOLL2GO“.
  • Du afmelder din emotach-køretøjsenhed via den tilsvarende formular under „Downloads“ (emotach | Ændring eller afmelding).

Skærmbillede, hvordan du tilmelder yderligere køretøjsenheder til GO-vejafgiftssystemet

Fejltælleradvarslen er en gratis service fra ASFINAG.

Med fejltælleradvarslen bliver du informeret pr. e-mail, hvis akselantallet ved en eller flere af dine køretøjsenheder muligvis er eller var indstillet for lavt.

Du kan også kontrollere hvilket akselantal du har indstillet via Enkeltydelsesinformation (se ovenfor). Har du på grund af for lavt indstillet akselantal betalt for lidt vejafgift, kan du betale den manglende vejafgift under „Foretag efterbetaling“ (se ovenfor).

Tilmelding eller afmelding af Fejltælleradvarsel

Skærmbillede, hvordan du tilmelder/afmelder Fejltælleradvarsel

Hvis du vil udføre en aktion for flere køretøjer, vælger du de ønskede køretøjer til venstre i køretøjslisten. Klik til højre i indikationen på den aktion, som du vil udføre.

Du kan tilpasse køretøjslisten efter dine ønsker.

Således kan spalternes rækkefølge ændres (OBU-ID, grundkategori, EURO-emissionsklasse etc.). Indregistreringsnummeret står altid i den første spalte.

Ved dette skærmbillede kan du vælge mellem 2 og 4 spalter.

Skærmbillede, hvor du kan konfigurere køretøjslisten

Skærmbillede, hvor du kan konfigurere køretøjslisten