GO-vejafgift-tariffer 2024

Samlede tariffer 2024, herunder eksterne omkostninger

Den samlede takst for køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på over 3,5 tons består af infrastrukturomkostninger (opdelt i CO₂-emissionsklasser), tillæg for trafikrelateret luftforurening und støjforurening (opdelt i EURO-emissionsklasser) og tillæg for CO₂-emissioner.
Desuden afhænger vejafgiften af antal aksler og den kørte vejafgiftsstrækning.
På vejafgiftsafsnittet A 13 Brenner motorvej gælder desuden en særlig nattakst mellem kl. 22:00 og kl. 05:00.

Vejafgift for køretøjer over 3,5 t teknisk tilladt totalmasse

gældende fra 1.1.2024

inkl. tillægsafgifter for luft- og støjforurening samt CO₂-emissioner (eksterne omkostninger)

  

  

2 aksler

Kategori 2

3 aksler

Kategori 3

4 og flere aksler

Kategori 4+

CO₂-emissionsklasse 5emissionsfri0,05380,07410,1097
CO₂-emissionsklasse 4EURO VI0,21400,29870,4445
CO₂-emissionsklasse 3EURO VI0,22590,31510,4693
CO₂-emissionsklasse 2EURO VI0,22650,31600,4705
CO₂-emissionsklasse 1EURO VI0,22780,31770,4730
CO₂-emissionsklasse 1EURO V og EEV0,24080,33770,4990
CO₂-emissionsklasse 1EURO IV0,25680,35570,5250
CO₂-emissionsklasse 1EURO 0 - III0,27080,37670,5540

Takster i euro pr. kilometer, ekskl. 20% moms

Ruteafgiftsafsnit og A 12

Der gælder særskilte tariffer for ruteafgiftsafsnit og for A 12

Disse er vores ruteafgiftsafsnit:

  • A 9 Pyhrn-motorvejen (Gleinalm- og Bosruck-tunneller) 
  • A 10 Tauern-motorvejen (Tauern- og Katschberg-tunneller) 
  • A 11 Karawanken-motorvejen (Karawanken-tunnel) 
  • A 13 Brenner-motorvej 
  • S 16 Arlberg-motorvejen (Arlberg-tunnel) 

A 12 Inntalmotorvej:

For A 12 gælder der en forhøjet takst (+25 % af grundkilometertaksten) på Unterinntal-strækningen (fra statsgrænsen ved Kufstein til Innsbruck-Amras).