Teknisk tilladt totalmasse

Fra 1. december 2023 er ikke længere den højest tilladte totalvægt, men den teknisk tilladte totalmasse udslagsgivende for vejafgiftspligten.
Køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på mere end 3,5 tons er underlagt den kilometerafhængige vejafgiftspligt. Dertil behøves der en GO-Box eller en anden til GO-vejafgift i Østrig aktiveret køretøjsenhed.

Følgende overgangsordning gælder for køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på over 3,5 t og en højest tilladt totalvægt op til og med 3,5 t, som hidtil skulle betale den tidsafhængige personbilvejafgift (vignet og vejafgift):

Kontrollér angivelser vedrørende teknisk tilladte totalmasse i indregistreringsattesten i felt F.1 og hent i givet fald en GO-Box eller en anden til GO-vejafgift i Østrig aktiveret køretøjsenhed.