Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila

Od 1. prosinca 2023. najveća ukupna masa vozila nije više presudna za određivanje obveze plaćanja cestarine, već tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila.
Vozila s tehnički dopuštenom najvećom ukupnom masom većom od 3,5 tona podliježu obvezi plaćanja cestarine ovisne o prijeđenoj kilometraži. Za to je potreban uređaj GO-Box ili drugi uređaj za GO cestarinu aktiviran u Austriji.

Za vozila čija je tehnički dopuštena najveća ukupna masa veća od 3,5 t i najveća dopuštena ukupna masa do uključivo 3,5 t, za koja se dosada morala plaćati vremenski ograničena cestarina za osobna vozila (vinjeta i posebna cestarina), primjenjuje se sljedeća prijelazna odredba:

Provjerite podatke o tehnički dopuštenoj najvećoj ukupnoj masi vozila u polju F.1 u prometnoj dozvoli i po potrebi nabavite uređaj GO-Box ili drugi uređaj za GO cestarinu aktiviran u Austriji.