Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla

Od 1. prosince 2023 již nebude pro povinnost platit mýtné rozhodující maximální přípustná celková hmotnost, ale nově maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla.
Vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nad 3,5 tuny budou podléhat mýtnému v závislosti na ujetých kilometrech. K tomu bude zapotřebí palubní jednotka GO Box nebo jiná palubní jednotka schválená pro mýtný systém GO v Rakousku.

Pro vozidla s technicky přípustnou celkovou hmotností naloženého vozidla nad 3,5 tuny a maximální povolenou celkovou hmotností do 3,5 tuny včetně, která dosud musela platit časové mýtné (dálniční známku a úsekové mýto), platí následující přechodné ustanovení:

Ověřte si údaje o maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla v technickém průkazu vozidla v kolonce F.1 a v případě potřeby si zajistěte palubní jednotku GO Box nebo jinou palubní jednotka schválenou pro mýtný systém GO v Rakousku.