Technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand

Vanaf 1 december 2023 is niet meer het hoogst toelaatbare totaalgewicht maar de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand doorslaggevend voor de tolverplichting.
Voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van meer dan 3,5 ton worden onderworpen aan de kilometerafhankelijke tolverplichting. Hiervoor is een GO-Box of een ander voor de GO-tol goedgekeurd voertuigapparaat nodig.

De volgende overgangsregeling geldt voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van boven de 3,5 ton en een hoogst toelaatbaar totaalgewicht tot en met 3,5 ton die tot nu toe de tijdsafhankelijke tol voor personenauto's (vignet en trajecttol) moesten betalen:

Controleer de specificaties ten aanzien van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand in veld F.1 van het registratiebewijs en haal indien nodig een GO-Box of een andere voor de GO-tol goedgekeurd voertuigapparaat.