Tips voor GO-tol

 • Informeer u tijdig vóór de rit over de tolplicht in Oostenrijk en over het gebruik en de werking van de GO-Box.
 • Vergeet niet: De tolplicht geldt zodra u het tolplichtige wegennet oprijdt! Bij de opritten zijn borden m.b.t. de tolplicht aangebracht.
 • Maak van de gelegenheid gebruik voor nabetaling van de tol (GO-tol nabetalen):
  • binnen 5 uur en 100 kilometer bij een GO-verkooppunt.
  • binnen 96 uur telefonisch bij het ASFINAG Service Center of online in het SelfCare portaal (bij toepassing van een te laag ingesteld(e) aantal assen/categorie of in het geval van onjuist opgeslagen bewijsplichtige tariefkenmerken).
 • Voor het geval dat: Betaal vervangende tolgelden op tijd en correct. Zo voorkomt u het opstarten van dure administratieve strafrechtelijke procedures. Bij bestuurlijke boetes neemt de voor uw zaak verantwoordelijke overheidsinstantie contact met u op. Deze is vervolgens uw contactpersoon voor vragen over de procedure.
 • Bij vragen kunt u contact opnemen met het ASFINAG Service Center - 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op 0800 400 12 400 (gratis vanuit Oostenrijk en Duitsland) of +43 1 955 1266.

Wij nemen uw verzoek serieus. Klachten over claims m.b.t. vervangend tolgeld worden nauwgezet onderzocht. De betalingstermijn blijft echter ook bij een klacht staande.

Tolcontrole

Service- en controlebeheer, Tolheffingstoezicht, Enforcement Center

Wij controleren de naleving van de tolplicht.

Automatische controle

De automatische controle geschiedt door controlecamera's, die boven de wegen zijn aangebracht, of door draagbare controleapparaten die regelmatig worden verplaatst. Zij bewaken de juiste tolheffing, zonder de doorstroming van het verkeer te hinderen.

Indien de automatische controle redenen tot verdenking aan het licht brengt, wordt een foto van het betrokken voertuig doorgestuurd naar het controlecentrum van ASFINAG (Enforcement Center) en gecontroleerd. Indien uit de controle blijkt dat de tol correct is betaald, wordt het beeldmateriaal verwijderd. Indien de tol echter niet correct is betaald, wordt tolheffingstoezicht daarvan in kennis gesteld of wordt de persoon die als kentekenhouder is geregistreerd schriftelijk verzocht vervangend tolgeld te betalen.

Controle door tolcontroleurs

Controle neemt het tolheffingstoezicht over: Deze controleert de naleving van de tolplicht bij verkeerscontrolepunten en op parkeerplaatsen, maar ook in het rijdende verkeer. Tolheffingstoezicht werkt nauw samen met het Enforcement Center.

Ons tolheffingstoezicht

Onderweg voor meer veiligheid

De medewerkers van tolheffingstoezicht van ASFINAG (service- en controlebeheer) zijn organen van openbaar toezicht. Zij worden opgeleid in opleidingscentra van de veiligheidsdienst (politie) en beëdigd door de districtsautoriteiten. Ze hebben dienstlegitimatiebewijzen die ze op verzoek tonen.

In heel Oostenrijk zijn ongeveer 100 mensen op de weg in de hoedanigheid van tolheffingstoezicht. Zij controleren de tol en staan ook klaar om advies, hulp en informatie te geven (eerste hulp, afzetting bij ongevallen en verkeersopstoppingen, nabetaling tol, informatie enz.).

Bevoegdheden van tolheffingstoezicht

De medewerkers van tolheffingstoezicht mogen

 • bestuurders van motorvoertuigen staande houden door middel van duidelijk zichtbare of hoorbare tekens (bijvoorbeeld door blauw licht, stopbord, verlichte tekstbalk op de achterkant van het controlevoertuig);
 • de identiteit van de van de bestuurder, kentekenhouder vaststellen;
 • het voertuig, het voertuigapparaat (GO-Box) of de bevestiging van het vignet, de tachograaf, de trajectmeter en het EG-registratieapparaat controleren;
 • vervangend tolgeld vragen en ontvangen;
 • voertuigen door geschikt maatregelen verhinderen verder te reizen (bijvoorbeeld wielklemmen, inname van voertuigdocumenten);
 • maatregelen nemen om een administratieve strafrechtelijke procedure op te starten en een voorlopige zekerheidsstelling voor de autoriteiten in ontvangst nemen.