Savjeti za GO sustav naplate cestarina

 • Pravovremeno prije puta informirajte se o obvezi plaćanja cestarine u Austriji te o rukovanju i radu uređaja GO-Box.
 • Ne zaboravite: Obveza plaćanja cestarine vrijedi čim se uključite u cestovnu mrežu za koju se plaća cestarina! Na prilazima tim cestama postavljeni su znakovi koji upućuju na obvezu plaćanja cestarine.
 • Iskoristite mogućnost naknadnog plaćanja cestarine (naknadno plaćanje GO cestarine):
  • u roku od 5 sati i 100 kilometara na jednom od GO prodajnih mjesta.
  • u roku od 96 sati telefonskim putem u centru ASFINAG Service Center ili online putem portala SelfCare (ako namjestite premali broj osovina / kategoriju ili krivo pohranite karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja).
 • U slučaju da se to dogodi: Podmirite zamjenske cestarine u skladu s rokom i propisno. Tako ćete izbjeći pokretanje skupog postupka izricanja administrativne kazne. U slučaju administrativnih kazni javit će vam se služba koja je nadležna za vaš slučaj. To je onda u pravilu osoba za kontakt kojoj se obraćate imate li pitanja u vezi s postupkom.
 • U slučaju nejasnoća obratite se centru ASFINAG Service Center, telefonskim putem 24 sata na dan na broj 0800 400 12 400 (besplatno iz Austrije i Njemačke) ili na +43 1 955 1266.

Ozbiljno pristupamo vašim zahtjevima. Prigovori na potraživanje zamjenske cestarine savjesno se provjeravaju. No, rok plaćanja ostaje isti i u slučaju prigovora.

Kontrola plaćanja cestarine

Servisni i kontrolni menadžment, služba za nadzor cestarine, Enforcement Center

Provjeravamo poštovanje obveze plaćanja cestarine.

Automatska kontrola

Automatsku kontrolu obavljaju nadzorne kamere koje su postavljene iznad cesta ili prijenosne nadzorne naprave koje se redovito premještaju. Nadziru ispravno plaćanje cestarine ne ometajući promet.

Ukoliko se prilikom automatske kontrole ispostavi sumnja, slika dotičnog vozila šalje se u kontrolnu centralu ASFINAG (Enforcement Center) gdje se provodi ručna provjera. Pokaže li provjera da je cestarina ispravno plaćena, slikovni materijal se uništava. No, ako cestarina nije ispravno plaćena, obavještava se služba za nadzor cestarine ili se od osobe koja je evidentirana kao vlasnik traži pisanim putem da plati zamjensku cestarinu.

Kontrola od strane službe za nadzor cestarine

Kontrolu obavlja služba za nadzor cestarine: Provjerava poštovanje obveze plaćanja cestarine na mjestima prometne kontrole te na parkiralištima, ali i u tekućem prometu. Služba za nadzor cestarine intenzivno surađuje s centrom Enforcement Center.

Naša služba za nadzor cestarine

Mobilnošću do još bolje sigurnosti

Djelatnici službe za nadzor cestarine tvrtke ASFINAG (servisni i kontrolni menadžment) su tijela javnog nadzora. Školuju se u obučnim središtima izvršnih tijela sigurnosti (policija) te prisežu pred okružnim upravnim tijelima. Posjeduju službene iskaznice koje na zahtjev pokazuju.

Oko 100 osoba diljem Austrije nadzire plaćanje cestarine. Kontroliraju plaćanje cestarine te dodatno savjetuju, pomažu i informiraju (prva pomoć, osiguranje mjesta nesreće i zastoja, naknadno plaćanje cestarine, informiranje, itd.).

Ovlasti službe za nadzor cestarine

Djelatnici službe za nadzor cestarine smiju

 • zaustaviti vozače motornih vozila jasnim vidljivim ili zvučnim znakovima (npr. pomoću plavog svjetla, policijske stop palice, svjetlećeg natpisa na stražnjem dijelu kontrolnog vozila)
 • ustanoviti identitet vozača i vlasnika prometne dozvole
 • provjeriti vozilo, uređaj u vozilu (GO-Box) ili provjeriti je li nalijepljena vinjeta, provjeriti tahograf, mjerač prijeđenog puta i EZ kontrolni uređaj
 • tražiti i prihvaćati zamjensku cestarinu
 • sprječavati vozila primjerenim mjerama u nastavku vožnje (npr. blokadom kotača, oduzimanjem isprava vozila)
 • poduzeti mjere za pokretanje prekršajnog postupka i u ime upravnog tijela preuzeti privremenu jamčevinu.