Ispravno rukovanje uređajem GO-Box

Prije vožnje upoznajte funkcije uređaja GO-Box kako bi se cestarina ispravno naplatila.

Saznajte više o konstrukciji, provjeri statusa, promjeni broja osovina, provjeri funkcionalnosti i zvučnim signalima

Konstrukcija uređaja GO-Box

Kako izgleda GO-Box

Uređaj GO-Box konstruiran je vrlo jednostavno: S vanjske strane ima tipkalo, dva svjetlosna indikatora i mini zvučnik. Njime možete provjeravati funkcionalnost uređaja ili mijenjati postavke broja osovina. Zvučni signali informiraju vas o naplati cestarine.

Prije vožnje upoznajte funkcije uređaja GO-Box kako bi se cestarina ispravno naplatila.

Tipkalo

Tipkalom možete provjeriti tehnički status uređaja i mijenjati broj osovina.

Prikaz osovina

Preko svjetlosnog indikatora za osovine možete prepoznati trenutačno namješten broj osovina (kategorija).

Prikaz statusa

Ovdje možete vidjeti tehnički status uređaja GO-Box.

Mini zvučnik

Vaš GO-Box informira vas na svakom portalu za naplatu cestarine zvučnim signalima o tome je li cestarina ispravno plaćena.

Provjera statusa uređaja GO-Box

Svjetlosni indikator vas informira o statusu

Indikator za osovine "2|3|4"

Indikator za status "S"

znači za vas

treperi 1 x zeleno

treperi 1 x zeleno

GO-Box tehnički u redu.

Prolaskom kroz portal za naplatu cestarine čut ćete kratak zvučni signal.

nema treptanja

treperi 4 x crveno ili uopće ne treperi

GO-Box nije u redu.

Ne vozite po cestama s obvezom plaćanja cestarine! Potražite s uređajem GO-Box najbliže GO prodajno mjesto. Po potrebi naknadno platite nenaplaćenu cestarinu.

nema treptanja

nema treptanja

GO-Box nije u redu.

Ne vozite po cestama s obvezom plaćanja cestarine! Potražite s uređajem GO-Box najbliže GO prodajno mjesto. Po potrebi naknadno platite nenaplaćenu cestarinu.

Pozor! Držite li tipkalo pritisnuto duže od 2 sekunde, promijenit ćete postavku broja osovina (kategorija).

Promjena broja osovina

Ovako ćete promijeniti broj osovina

Držite li tipkalo pritisnuto duže od 2 sekunde, promijenit ćete kategoriju (broj osovina). Držite tipkalo pritisnuto tako dugo dok ispravna kategorija nije namještena.

Indikator broja osovina (Kategorija)

Boja

znači za vas

2

Zelena

Trenutačno namješten broj osovina: 2

3

Zelena

Trenutačno namješten broj osovina: 3

4

Zelena

Trenutačno namješten broj osovina: 4+

S kategorije 4 prikaz se ponovno vraća na pohranjenu osnovnu kategoriju (minimalan broj osovina vučnog vozila).

Zvučni signali

Obratite pozornost na zvučne signale uređaja GO-Box

Zvučni signali pri prolasku kroz portale za naplatu cestarine obavještavaju o transakcijama između uređaja GO-Box i portala za naplatu cestarine.

Zvučni signal

znači za vas

1 kratak zvučni signal

Transakcija u redu

2 kratka zvučna signala

Transakcija u redu

Odvezite se do najbližeg GO prodajnog mjesta gdje ćete dobiti dodatne informacije.

Moguće informacije: Saldo za korištenje načina plaćanja unaprijed je pri kraju, potrebno je promijeniti podatke, GO-Box mora biti zamijenjen ili uskoro ističu određeni rokovi.

4 kratka zvučna signala

Transakcija nije u redu

Cestarina nije naplaćena. GO-Box zaključan!

Platite cestarinu na GO prodajnom mjestu u roku od 5 sati i 100 km i zatražite otključavanje GO-Boxa.

Nema zvučnog signala

Nema transakcije

Detaljnije informacije možete dobiti od našeg centra ASFINAG Service Center.

Pozor! Zvučni signali ne ukazuju na pogrešno namještenu kategoriju (broj osovina).