3 kroky k mýtnému GO

Vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nad 3,5 tuny budou podléhat mýtnému v závislosti na ujetých kilometrech – mýtné GO.

Mýtný systém GO je velmi jednoduchý. K tomu, abyste se mohli do mýtného systému GO zapojit a správně odvádět mýtné, stačí vlastně jen tři kroky:

GO-Box si vyzvednete na některém z našich prodejních míst GO.

Jako zákaznice nebo zákazník služby GO Direkt obdržíte kód pro vyzvednutí nebo Vám bude palubní jednotka GO-Box zaslána. Více o službě GO Direkt

Při vyzvednutí palubní jednotky GO-Box musíte uvést tyto údaje o svém vozidle:

  • Registrační značka vozidla
  • Země registrace
  • Druh vozidla: Nákladní vozidlo, autobus nebo obytné vozidlo
  • Základní kategorie (minimální počet náprav vozidla)
  • Tarifně relevantní vlastnosti

Navíc potřebujete

Na prodejním místě GO obdržíte prohlášení o vozidle, na kterém je uvedeno také Vaše osobní identifikační číslo (PAN).

Údaje v prohlášení o vozidle zkontrolujte a případné nesprávné údaje nechte na místě opravit.

Aktuální prohlášení o vozidle si můžete kdykoli stáhnout na portálu SelfCare nebo prostřednictvím následujícího dotazu po identifikaci pomocí osobního identifikačního čísla (PAN) a čísla palubní jednotky vozidla (OBU ID). Nejnovější prohlášení o vozidle můžete i nadále získat také na prodejním místě GO.

Při každé jízdě mějte prohlášení o vozidle s sebou!

Váš mýtný tarif GO rozhodujícím způsobem ovlivní tarifně relevantní vlastnosti Vašeho vozidla. Abyste platili správný tarif, musíte nám určité tarifně relevantní vlastnosti doložit.

Akustické signály informují při průjezdu pod mýtnými portály, zda mýtná transakce proběhla v pořádku.

Význam akustických signálů

1 krátké pípnutí

Transakce proběhla v pořádku.

2 krátká pípnutí

Transakce proběhla v pořádku, ale!

Pozor! Zajeďte k nejbližšímu prodejnímu místu GO, kde získáte podrobnější informace.

Možná potřeba opatření: Musíte doplatit mýtné, změnit počet náprav, dobít předplacený kredit, aktualizovat platební údaje, vyměnit palubní jednotku GO-Box apod.

V případě nerespektování výzvy v podobě akustického signálu bude palubní jednotka GO-Box zablokována (4 signální pípnutí).

4 krátká pípnutí

Transakce neproběhla v pořádku! Nebylo odečteno mýtné! GO-Box zablokován!

Mýtné doplaťte na prodejním místě GO do 5 hodin a ujetých 100 km. Zde si také nechte odblokovat palubní jednotku GO-Box.

Žádné pípnutí

Transakce neproběhla v pořádku! Palubní jednotka GO-Box nefunguje!

Vyměňte svou vadnou palubní jednotku GO-Box na některém prodejním místě GO za novou. Doplaťte neodvedené mýtné.

Prodejní místa mýtného GO. Naši partneři jsou tu pro Vás.

Zjistěte si včas před jízdou informace o povinnosti platit mýtné v Rakousku a ovládání a funkcích palubní jednotky GO-Box.