Vores GO-afgiftssystem

Afgift

Alle køretøjer over 3,5 t betaler GO-afgift

Alle køretøjer *, der køres på motorveje, hovedveje og ruteafgiftsstrækninger, er underlagt afgiften i Østrig. Vejafgiftsopkrævningen reguleres af Vejafgiftsordningen.

* Undtagelserne fra reglen: Undtaget fra afgiften er blå lette køretøjer, militærkøretøjer, køretøjer fra den offentlige sikkerhedstjeneste, finansforvaltningen og retsstationen, køretøjer fra udenlandske sikkerhedsmyndigheder samt udenlandske told- og retsmyndigheder samt konfiskerede køretøjer med en officiel nummerplade af økonomiadministrationen.

Lastbiler, busser og tunge autocampere betaler GO-afgifter

Med et flersporet motorkøretøj over 3,5 tons maksimal totalvægt (GVW) skal du betale den afstandsafhængige vejafgift. Vi kalder det GO-afgift eller "lastbilafgift".

Al information om dette og SelfCare-Portalen kan findes på denne hjemmeside.

Biler, motorcykler og lette autocampere kræver en vignet eller en vejafgiftsbillet

Med et enkelt- eller flersporet motorkøretøj op til 3,5 tons totalvægt skal du betale en tidsafhængig vejafgift, også kendt som "bilafgift" (vignet- og ruteafgift).

Du kan finde al den information, du har brug for, i ASFINAG-vejafgiftsshop.

Hvad du har brug for

Du har brug for en teknisk egnet enhed om bord

GO-afgiftssystemet fungerer med mikrobølgeteknologi (DSRC - Dedicated Short Range Communication). For at kunne betale GO-afgiften skal du bruge en on-board unit (OBU - On-Board-Unit), der er egnet til denne teknologi. Sådan en enhed kan du få hos vores GO-salgssteder: GO-Boxen.

Også muligt: Brug Toll-Collect-OBU eller din emotach-enhed.

På hvilke ruter betaler du GO-afgiften?

Betalingsruter

Du betaler GO-afgift på hele vejafgiftsnettet i Østrig - på motorveje, hovedveje og afgiftsafsnit.

Rutenettet er opdelt i mange små afgiftsafsnit. På den måde betaler du kun GO-afgiften for den rute, du faktisk kører (afstandsbaseret vejafgift).

Du kan bedst se, hvor høje omkostningerne for en strækning er i Tarifferne, i vejafgiftsberegneren eller i vejafgiftsberegneren light.

Hvor høj er afgiften?

Tarifrelevante egenskaber

Afgiftsbeløbet for køretøjer over 3,5 tons hzG afhænger af:

  • tilbagelagt afstand
  • antal aksler
  • tidspunkt på dagen
  • emission af forurenende stoffer

Detaljeret information om tarifferne

Hvad du ellers bør bemærke

Tarifelementer med forbehold af kontrol og pligt til at samarbejde

Tarifelementer med forbehold af kontrol

Vær især opmærksom på, at du skal fremlægge dokumentation for tarifrelevante egenskaber (drivmiddel, EURO-emissionsklasse). Du har 28 dage til at gøre dette efter at have registreret dig i GO-vejafgiftssystemet eller efter at have ændret takstrelevante funktioner.

Du kan finde alle oplysninger om tarifelementer med forbehold af kontrol her.

Pligt til at samarbejde

Vær også særlig opmærksom på følgende punkter:

  • Virker GO-Boxen (din enhed i køretøjet)? Er GO-Boxen korrekt fastgjort? Fungerer kommunikationen mellem den indbyggede enhed og GO-afgiftssystemet (betalingsmærker)? Vær opmærksom på signaltoner
  • Er dataene i GO-Boxen opdaterede? Stemmer de data, der er gemt i GO-Boxen, overens med dataene i køretøjserklæringen? GO-salgssteder
  • Skal du betale vejafgifter senere? GO-vejafgift efterbetaling