Nasz system opłat drogowych GO

Obowiązkowa opłata drogowa

W przypadku pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony

Opłacie drogowej w Austrii podlegają wszystkie pojazdy poruszające się po autostradach, drogach szybkiego ruchu i odcinkach podlegających opłacie odcinkowej. Zasady poboru opłat określone są w regulaminie opłat drogowych.

Odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem jazdy należy uzyskać informacje o opłatach drogowych w Austrii oraz o obsłudze i działaniu urządzenia GO-Box.

Samochody ciężarowe, autobusy i ciężkie kampery uiszczają opłatę drogową GO

W przypadku pojazdów wielośladowych o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony należy uiszczać opłatę drogową zależną od przejechanej odległości. Nosi ona nazwę opłaty drogowej GO lub opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych.

Wszystkie informacje na ten temat, a także portal SelfCare można znaleźć na tej stronie internetowej.

W przypadku samochodów osobowych, motocykli i lekkich kamperów potrzebna jest winieta lub bilet odcinkowy

Za przejazd jedno- lub wielośladowym pojazdem silnikowym o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej do 3,5 tony należy uiścić czasową opłatę drogową, zwaną również opłatą drogową dla samochodów osobowych (winieta lub opłata odcinkowa).

Wszystkie informacje na ten temat znajdują się w sklepie z opłatami drogowymi ASFINAG.

Co jest potrzebne?

Potrzebny jest odpowiednie pod względem technicznym urządzenie pokładowe.

System opłat drogowych GO działa w oparciu o technologię mikrofal (DSRC – Dedicated Short Range Communication). Aby móc uiszczać opłaty drogowe GO, potrzebne jest urządzenie pokładowe (OBU – On-Board-Unit), które jest przystosowane do tej technologii. Takie urządzenie można otrzymać w naszych punktach sprzedaży GO: urządzenie GO-Box.

Inne możliwości: Korzystaj z urządzenia Toll-Collect-OBU lub urządzenia emotach.

Na których odcinkach obowiązuje opłata drogowa GO?

Odcinki podlegające opłacie drogowej

Opłaty drogowe GO uiszcza się na całej sieci dróg podlegających opłacie w Austrii – na autostradach, drogach szybkiego ruchu i odcinkach podlegających opłacie odcinkowej.

Sieć dróg jest podzielona na wiele małych odcinków podlegających opłacie. W ten sposób opłatę drogową GO uiszcza się tylko za faktycznie przejechany odcinek (opłata drogowa zależna o przejechanej odległości).

Z kosztami za konkretne odcinki można zapoznać się w odpowiednich taryfach, w kalkulatorze opłaty drogowej lub kalkulatorze opłaty drogowej light.

Ile wynosi opłata drogowa?

Parametry taryfy

Wysokość opłaty drogowej w przypadku pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony zależy od:

Szczegółowe informacje o taryfach

O czym jeszcze należy pamiętać?

Parametry taryfy podlegające potwierdzeniu i obowiązek współpracy

Podlegające potwierdzeniu parametry taryfy

Proszę pamiętać, że konieczne jest potwierdzenie określonych parametrów taryfy. Należy tego dokonać w ciągu 30 dni od zarejestrowania się w systemie opłat drogowych GO lub zmiany parametrów taryfy.

Wszystkie informacje o parametrach taryfy podlegających potwierdzeniu można znaleźć tutaj.

Obowiązek współdziałania

Proszę zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty:

  • Czy urządzenie GO-Box (urządzenie pokładowe) działa? Czy urządzenie GO-Box jest prawidłowo zamocowane? Czy komunikacja pomiędzy urządzeniem pokładowym a systemem poboru opłat drogowych GO (lampki kontrolne) działa? Zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe
  • Czy dane w urządzeniu GO-Box są aktualne? Czy dane zapisane w urządzeniu GO-Box zgadzają się z danymi na deklaracji pojazdu? Punkty sprzedaży GO
  • Czy trzeba uregulować zaległą opłatę drogową? Uregulowanie zaległej opłaty drogowej GO