Portal SelfCare i punkty sprzedaży GO w dniach od 22.06.2024 godz. 16:00 do 23.06.2024 godz. 14:00 będą niedostępne.

Wymiana lub zwrot urządzenia GO-Box

Wymiana urządzenia GO-Box

Wymiana urządzenia GO-Box z odpowiednim wyprzedzeniem

Urządzenia GO-Box mają określony okres ważności i dlatego muszą zostać wymienione odpowiednio wcześnie przed upływem ich okresu ważności. Wymiana jest bezpłatna.

Gdy okres ważności urządzenia GO-Box dobiega końca, podczas jazdy przez bramki poboru opłat urządzenie wydaje dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Ponadto o konieczności wymiany urządzenia GO-Box informujemy również w portalu SelfCare.

Urządzenie GO-Box można wymienić w każdym punkcie sprzedaży GO.

Zwrot urządzenia GO-Box

Urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne?

Urządzenie GO-Box jest wypożyczane. Dlatego prosimy o zwrócenie go, jak tylko nie będzie już potrzebne. W tym celu należy odwiedzić punkt sprzedaży GO lub wysłać urządzenie GO-Box pocztą na adres:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
Austria

Przed wysłaniem urządzenia GO-Box należy je zablokować, aby uniknąć niepotrzebnych opłat drogowych. W tym celu należy skontaktować się z centrum obsługi ASFINAG i podać numer PAN (Personal Account Number). Znajduje się on w deklaracji pojazdu oraz na każdym paragonie otrzymanym w punkcie sprzedaży.

W przypadku odsyłania urządzenia GO-Box można skorzystać z udostępnionej etykiety adresowej.

Pytania i odpowiedzi

dotyczące wymiany lub zwrotu urządzenia GO-Box

Poinformują o tym 2 krótkie sygnałów dźwiękowe urządzenia GO-Box, które oznaczają, że trzeba udać się do punktu sprzedaży GO. W punkcie sprzedaży GO obsługa przekaże informację, że konieczna jest wymiana urządzenia GO-Box.
Ponadto o konieczności wymiany urządzenia GO-Box informujemy również w portalu SelfCare.

Z urządzenia GO-Box można korzystać

  • do czasu upływu okresu ważności (5 lat w procedurze post-pay, 2 lata w procedurze pre-pay).
  • do czasu wygaśnięcia gwarancji (5 lat).
  • do momentu rozładowania baterii.
  • dopóki urządzenie jest sprawne.

Urządzenie GO-Box jest przekazywane kierowcy z ustalonym okresem ważności. Okres ważności odpowiada okresowi gwarancji i wynosi 5 lat.

Ponadto w procedurze pre-pay obowiązuje okres ważności dla doładowanych środków. Środki są ważne przez 2 lata po każdym doładowaniu.

W obu przypadkach wysyłane jest automatyczne przypomnienie na dwa miesiące przed upływem okresu ważności: Urządzenie GO-Box wydaje 2-krotny sygnał dźwiękowy podczas przejazdu przez bramki. Wtedy należy udać się do punktu sprzedaży GO, zabierając ze sobą urządzenie GO-Box.

W przypadku wybrania procedury płatności pre-pay dla urządzenia GO-Box można

  • przedłużyć ważność doładowanych środków poprzez doładowanie nowych środków i kontynuować korzystanie z urządzenia GO-Box
  • lub poprosić o wypłatę pozostałych środków w punkcie sprzedaży GO i zwrócić urządzenie GO-Box.

Upłynięcie okresu ważności: środki pre-pay są ważne jedynie przez okres dwóch lat od ostatniego doładowania. Po upływie tych dwóch lat pobieranie opłat nie jest już możliwe. Doładowanie w ciągu pięciu lat sprawia jednak, że dostępne pozostałe środki na urządzeniu GO-Box znów zyskają ważność (łączne saldo = stare środki + nowe środki).

Przepadnięcie pozostałych środków: pozostałe środki przepadają po pięciu latach od ostatniego doładowania (czyli trzy lata po upływie okresu ważności) – chyba że: w ciągu tych pięciu lat środki zostaną ponownie doładowane lub urządzenie GO-Box zostanie zwrócone.

Jeśli lampki kontrolne przestaną działać, oznacza to, że bateria w urządzeniu GO-Box jest rozładowana. Baterii nie można wymieniać. Dlatego w punkcie sprzedaży GO należy bezpłatnie wymienić urządzenie GO-Box na nowe.

W procedurze pre-pay podczas wymiany urządzenia pozostałe środki są przenoszone ze starego urządzenia GO-Box na nowe urządzenie GO-Box. W przypadku zwrotu urządzenia GO-Box pozostałe środki zostają wypłacone.

Nie. Nasz system automatycznie rozpoznaje, w którym momencie urządzenie GO-Box powinno zostać wymienione. Informacja zostanie przekazana indywidualnie dla każdego urządzenia GO-Box.

Nie. Jeśli urządzenie GO-Box zostanie wymienione w trakcie obowiązywania jego ważności, nie zostanie naliczona ponowna opłata manipulacyjna.

  • Należy sprawdzić dane na paragonie klienta. Jeśli dane są nieprawidłowe, należy je niezwłocznie poprawić w punkcie sprzedaży GO.
  • Należy prawidłowo zamontować urządzenie GO-Box.
  • Należy ustawić prawidłową liczbę osi.

Zostaną one ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Tak. Gwarantujemy pełną funkcjonalność urządzenia GO-Box przez 5 lat. Jeśli w ciągu tych 5 lat wystąpią zakłócenia funkcjonowania, wadliwe urządzenie GO-Box można bezpłatnie wymienić na nowe w dowolnym punkcie sprzedaży GO.