TOLL2GO

Interoperacyjność z Niemcami

TOLL2GO jest wspólną usługą świadczoną przez ASFINAG i Toll Collect. Toll Collect jest operatorem niemieckiego systemu poboru opłat drogowych.

Po pomyślnym zarejestrowaniu się w systemie TOLL2GO można uiszczać opłatę drogową GO w Austrii za pomocą urządzenia pokładowego Toll Collect. Odpowiednie opłaty drogowe będą w dalszym ciągu naliczane oddzielnie przez obu operatorów opłat drogowych.

Usługa TOLL2GO jest oferowana bezpłatnie dotychczasowym klientom ASFINAG i Toll Collect. Nowi klienci (klienci z pierwszą umową) płacą jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości 5 euro.

Jak się zarejestrować?

Korzystanie z urządzenia pokładowego (OBU) firmy Toll Collect w Austrii