Portal SelfCare i punkty sprzedaży GO w dniach od 22.06.2024 godz. 16:00 do 23.06.2024 godz. 14:00 będą niedostępne.

O nas

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Kim jesteśmy

Krótka informacja o spółce ASFINAG Maut Service GmbH

Strona www.go-maut.at prowadzona jest przez spółkę ASFINAG Maut Service GmbH z siedzibą w Salzburgu. Spółka ASFINAG Maut Service GmbH jest stuprocentową spółką córką ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu.

Na stronie www.go-maut.at udostępniamy wszystkie ważne informacje na temat opłat GO Maut. W ten sposób pomagamy w prawidłowym uiszczaniu opłaty drogowej w Austrii. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi ASFINAG.

Krótka informacja o spółce ASFINAG

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft – w skrócie: ASFINAG – z siedzibą w Wiedniu została utworzona w 1982 r. i jest spółką Republiki Austrii. Spółka ta planuje, finansuje, buduje, utrzymuje całość sieci dróg o dużym natężeniu ruchu w Austrii, zarządza nimi i pobiera opłaty za korzystanie z nich. To razem 2200 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. W 1997 r. spółka ASFINAG na skutek umowy zawartej z rządem federalnym otrzymała dodatkowe zadania. Odtąd spółka ASFINAG posiada prawo użytkowania gruntów oraz urządzeń w obrębie sieci dróg o dużym natężeniu ruchu, będących własnością rządu federalnego. Tym samym posiada prawo do poboru opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury. Spółka finansowana jest głównie z wpływów z opłat drogowych. Nie korzysta więc z żadnego dofinansowania z budżetu państwa. Wszystkie wpływy z opłat drogowych ze sprzedaży winiet, opłat dla TIR-ów oraz opłat za odcinki specjalne są przekazywane bezpośrednio na prowadzenie i budowę sieci dróg, zwiększając przy tym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Więcej informacji o spółce ASFINAG dostępnych jest na stronie www.asfinag.at.

Czym się zajmujemy

My, spółka ASFINAG Maut Service GmbH, jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji dotyczących opłat drogowych w Austrii.

GO-Maut dla pojazdów powyżej 3,5 tony

W przypadku pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony – samochody ciężarowe, autobusy oraz ciężkie kampery – na autostradach i drogach ekspresowych w Austrii obowiązuje opłata drogowa zależna od przejechanej odległości. Specjalnie w tym celu zaprojektowano urządzenie GO-Box. Można je otrzymać w naszych punktach sprzedaży GO. Poprawnie zainstalowane urządzenie GO-Box umożliwia automatyczne obliczenie opłaty drogowej GO podczas przejazdu przez bramki.

Obowiązujący obecnie system opłat drogowych GO został wprowadzony w 2004 roku. Zastosowana technologia mikrofal od początku funkcjonowała bezbłędnie – „system opłat drogowych free flow” został utworzony i wprowadzony w rekordowym czasie zaledwie osiemnastu miesięcy i umożliwia w pełni elektroniczne obliczenie opłaty drogowej dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Dzięki temu możliwy jest automatyczny pobór opłat bez tracenia czasu, niewymagający ani specjalnych pasów ruchu, ani zmniejszenia prędkości. Rezultat: płynny ruch drogowy dla wszystkich uczestników przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Dziękujemy za prawidłowe uiszczenie opłaty drogowej.