CO₂-kalkulator

Udregn CO₂-emissionsklasse

Ved tilmelding af dit køretøj til GO-vejafgift skal du bl.a. angive CO₂-emissionsklasse og bevise dette med tilsvarende køretøjsdokumenter.

Med CO₂-emissionsklasse-kalkulatoren kan du med få klik forud bestemme CO₂-emissionsklassen for dit køretøj og uploade de nødvendige verifikationsdokumenter.

Køretøjer der er indregistreret første gang før den 01.07.2019 tilordnes automatisk CO₂-emissionsklasse 1. Ligesom køretøjer, hvortil der ikke eksisterer nogen juridiske bestemmelser (Busser, autocampere og nogle typer tunge erhvervskøretøjer – Undtagelse: emissionsfri køretøjer tilordnes CO₂-emissionklasse 5). CO₂-emissionsklasse 1 er ikke dokumentationspligtig.

Til kontrol af CO₂-emissionsklasserne kræves der følgende tre værdier: første indregistreringsdato, køretøjsundergruppe og specifik CO₂-emissionsværdi.

Ansvarsfraskrivelse

Denne CO₂-emissionsklasse-kalkulator blev fremstillet med størst mulig omhu. Dette er dog ingen garanti for korrekthed, aktualitet og fuldstændighed af de med denne CO₂-emissionsklasse-kalkulator bestemte CO₂-emissionsklasser. Afgørende for tilordning af et køretøj til den korrekte CO₂-emissionsklasse er udelukkende de pågældende lovbestemmelser.