Kalkulator CO₂

Obliczanie klasy emisji CO₂

Podczas rejestrowania swojego pojazdu w systemie opłat drogowych GO należy podać między innymi klasę emisji CO₂, którą należy potwierdzić za pomocą odpowiednich dokumentów pojazdu.

Kalkulator klas emisji CO₂ umożliwia określenie klasy emisji CO₂ dla swojego pojazdu za pomocą zaledwie kilku kliknięć i przesłanie niezbędnych dokumentów weryfikacyjnych.

Pojazdy z datą pierwszej rejestracji przed 01.07.2019 r. są automatycznie przypisywane do klasy emisji CO₂ 1. To samo dotyczy pojazdów, dla których nie ma jeszcze regulacji prawnych (autobusy, kampery i niektóre ciężkie pojazdy użytkowe – wyjątek: pojazdy bezemisyjne są przyporządkowywane do klasy emisji CO₂ 5). Klasa emisji CO₂ 1 nie jest objęta obowiązkiem dokumentowania.

W celu weryfikacji klasy emisji CO₂ wymagane są następujące trzy wartości: data pierwszej rejestracji, podgrupa pojazdu oraz indywidualna wartość emisji CO₂.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszy kalkulator klas emisji CO₂ został utworzony z najwyższą możliwą starannością. Nie ma jednak gwarancji, że klasy emisji CO₂ określone przez ten kalkulator klas emisji CO₂ są prawidłowe, aktualne i kompletne. Przypisanie pojazdu do odpowiedniej klasy emisji CO₂ zależy wyłącznie od obowiązujących przepisów prawa.