Klasy emisji CO₂

W przypadku pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony wymagane jest uiszczanie opłaty drogowej uzależnionej od poziomu emisji CO₂.

Klasa emisji CO₂ jest obok klasy emisji EURO kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość taryfy. Taryfa opłaty drogowej jest zatem uzależniona od tego, ile dwutlenku węgla (CO₂) emituje dany pojazd. Im mniejsza emisja CO₂ przez pojazd, tym lepiej dla środowiska i tym niższa jest opłata drogowa.

W zależności od poziomu emisji CO₂ pojazdy są przyporządkowane do pięciu klas emisji CO₂, przy czym klasa emisji CO₂ 1 jest najgorsza, a klasa emisji CO₂ 5 jest najlepsza. Pojazdy z lepszą klasą emisji CO₂ uiszczają niższe opłaty drogowe niż pojazdy z gorszą klasą emisji CO₂.

Kalkulator CO₂

W celu sprawdzenia klasy emisji CO₂ wymagane są trzy wartości:

 • Data pierwszej rejestracji
 • Podgrupa pojazdów
 • Indywidualna wartość emisji CO₂

ASFINAG udostępnia zindywidualizowaną usługę określania klasy emisji CO₂ dla poszczególnych pojazdów. Kalkulator klas emisji CO₂ umożliwia określenie klasy emisji CO₂ za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

* Od 2019 r. Customer Information File (CIF) jest dołączany do dokumentów pojazdu przy jego zakupie. Jeśli dokumenty te nie są dostępne, dokument CIF można uzyskać bezpośrednio od odpowiedniego producenta pojazdu/autoryzowanego dealera. 

Opłata związana z emisją CO₂

W przypadku pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony wymagane jest uiszczanie opłaty drogowej uzależnionej od poziomu emisji CO₂.

Pytania i odpowiedzi

Klasy emisji CO₂

Europejska dyrektywa w sprawie kosztów infrastruktury drogowej (zwana także dyrektywą o eurowiniecie) to ogólnoeuropejska podstawa pobierania opłat za korzystanie z dróg. Ta nowa dyrektywa obejmuje nowy system mający na celu redukcję emisji CO₂, którego celem jest zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez ruch drogowy. Dlatego ze względu na ochronę klimatu konieczne jest zróżnicowanie opłat za korzystanie z dróg w całej Unii na podstawie klasy emisji CO₂ dla pojazdów.

Przyporządkowanie pojazdu do jednej z pięciu klas emisji CO₂ następuje na podstawie daty pierwszej rejestracji, podgrupy pojazdów oraz indywidualnej wartości emisji CO₂.
Dotychczas określano wartości odniesienia dla emisji CO₂, które sąkażdego roku obniżane, wyłącznie dla podgrup pojazdów z grup pojazdów 4, 5, 9 i 10. Od roku 2019 dla każdej podgrupy pojazdów istnieje krzywa redukcji emisji CO₂ (do 2025 roku redukcja o 2,5%/rok, między 2026 a 2030 rokiem o 3,0%/rok). Redukcja wartości odniesienia dla emisji CO₂ następuje zawsze dla okresu 01.07–30.06. następnego roku.
Procentowe odchylenie indywidualnej wartości emisji CO₂ dla pojazdu w porównaniu do wartości odniesienia dla emisji CO₂ dla określonej podgrupy pojazdów w momencie klasyfikacji określa klasę emisji CO₂ dla pojazdu.
W przypadku autobusów i kamperów obecnie nie ma jeszcze wartości referencyjnych dla emisji CO₂, dlatego pojazdy te są automatycznie przyporządkowywane do klas emisji CO₂ 1 – Wyjątek: pojazdy bezemisyjne są przyporządkowywane do klasy emisji CO₂ 5.

Kalkulator klas emisji CO₂ umożliwia określenie klasy emisji CO₂ za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Przyporządkowanie pojazdów następuje według różnych grup pojazdów i podgrup pojazdów. Dotychczas zdefiniowano jedynie grupy pojazdów 4, 5, 9 i 10 wraz z podgrupami pojazdów. I tak przykładowo grupa pojazdów 4 składa się z trzech podgrup: 4UD (urban delivery – transport miejski), 4RD (regional delivery – transport regionalny), 4LH (long haul – transport dalekobieżny). Każda podgrupa pojazdów ma określony profil zastosowania, definiowany na podstawie konfiguracji osi i podwozia, mocy silnika i rodzaju kabiny kierowcy.

Istnieje pięć klas emisji CO₂, przy czym klasa emisji CO₂ 1 jest najgorsza, a klasa emisji CO₂ 5 jest najlepsza.

 

 • Klasa emisji CO₂ 5 obejmuje pojazdy bezemisyjne bez silnika spalinowego (czysty napęd elektryczny lub wodorowy) oraz pojazdy z silnikiem spalinowym, którego emisje CO₂ wynoszą mniej niż 1 g CO₂/kWh lub mniej niż 1 g CO₂/km.

 • Do klasy emisji CO₂ 4 należą pojazdy niskoemisyjne, których indywidualny poziom emisji CO₂ znajduje się o ponad 50% poniżej wartości odniesienia dla emisji CO₂ dla określonej podgrupy pojazdów.

 • Do klasy emisji CO₂ 3 należą pojazdy, których indywidualny poziom emisji CO₂ w momencie pierwszej rejestracji znajduje się o ponad 8% poniżej wartości odniesienia dla emisji CO₂ dla określonej podgrupy pojazdów.
  W przypadku pojazdów z klasą emisji CO₂ 3 po sześciu latach od pierwszej rejestracji, a następnie co sześć kolejnych lat następuje ponowna kontrola i w razie potrzeby ponowne ustalenie klasy.

 • W przypadku pojazdów z klasą emisji CO₂ 2 indywidualny poziom emisji CO₂ w momencie pierwszej rejestracji znajduje się o ponad 5% poniżej wartości odniesienia dla emisji CO₂ dla określonej podgrupy pojazdów.
  W przypadku pojazdów z klasą emisji CO₂ 2 po sześciu latach od pierwszej rejestracji, a następnie co sześć kolejnych lat następuje ponowna kontrola i w razie potrzeby ponowne ustalenie klasy.

 • Do klasy emisji CO₂ 1 należą pojazdy, które nie mogą zostać przyporządkowane do żadnej z wyższych klas emisji CO₂. Może to mieć miejsce w szczególności w sytuacjach, gdy poziom emisji CO₂ przekracza wartość odniesienia dla emisji CO₂ dla określonej podgrupy pojazdów lub gdy nie są dostępne odpowiednie dokumenty potwierdzające. Przyporządkowanie do klasy emisji CO₂ 1 następuje także wówczas, gdy nie ma jeszcze wartości odniesienia dla emisji CO₂.
  Obecnie nie ma wartości odniesienia dla emisji CO₂ dla autobusów, kamperów oraz niektórych ciężkich pojazdów użytkowych. Dlatego są one tymczasowo przyporządkowane do klasy emisji CO₂ 1 – Wyjątek: pojazdy bezemisyjne są przyporządkowywane do klasy emisji CO₂ 5. Także pojazdy z datą pierwszej rejestracji przed 01.07.2019 r. są automatycznie przyporządkowane do klasy emisji CO₂ 1.

W przypadku pojazdów, które zostały przyporządkowane do klasy emisji CO₂ 2 lub 3 po sześciu latach od pierwszej rejestracji, a następnie co sześć kolejnych lat następuje ponowna kontrola i w razie potrzeby ponowne ustalenie klasy, ponieważ wytyczne dotyczące redukcji CO₂ w chwili ponownej kontroli są bardziej restrykcyjne niż w momencie pierwszej rejestracji. Oznacza to, iż w ramach kontroli pojazdy te mogą zostać przyporządkowane do niższej klasy emisji CO₂.
Niskoemisyjne i bezemisyjne pojazdy nie są poddawane ponownemu ustaleniu klasy i pozostają w pierwotnie ustalonej klasie emisji CO₂.

Przypisanie pojazdu do jednej z pięciu klas emisji CO₂ zależy od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Począwszy od lipca 2019 r. zdefiniowano wartości referencyjne CO₂, które co roku zmniejszają się o wartość procentową. Pojazdy z datą pierwszej rejestracji przed 1 lipca 2019 r. zawsze należą do klasy emisji CO₂ 1, ponieważ nie ma dla nich wartości referencyjnych CO₂, chyba że są bezemisyjne i dlatego są uprawnione do klasy emisji CO₂ 5. Zmniejszenie tej wartości referencyjnej CO₂ następuje zawsze na okres 01.07–30.06 kolejnego roku. Pojazd zarejestrowany po raz pierwszy 30 czerwca danego roku może zatem należeć do innej klasy emisji CO₂ niż technicznie identyczny pojazd zarejestrowany po raz pierwszy 1 lipca tego samego roku.