Emisijski razredi CO₂

Za vozila s tehnički dopuštenom najvećom ukupnom masom većom od 3,5 tona morate platiti cestarinu koja ovisi o emisiji CO₂.

Emisijski razred CO₂ je uz EURO emisijski razred još jedna karakteristika relevantna za tarifu. Stoga, tarifa cestarine ovisi i o tome koliko ugljikovog dioksida (CO₂) vaše vozilo ispušta. Što vaše vozilo ispušta manje CO₂, to je bolje za okoliš i cestarina je niža.

Vozila se, ovisno o emisijama CO₂, svrstavaju u jedan od pet emisijskih razreda CO₂, pri čemu je emisijski razred CO₂ 1 najlošiji razred, a emisijski razred CO₂ 5 najbolji razred. Vozila s boljim emisijskim razredom CO₂ plaćaju manje cestarine od vozila s lošijim emisijskim razredom CO₂.

Cestarina na temelju emisije CO₂

Emisijski razredi CO₂ služe za klasifikaciju vozila i uvedeni su kako bi se smanjile emisije CO₂ povezane s prometom i spriječilo onečišćenje okoliša.

CO₂ kalkulator

Za provjeru razreda emisije CO₂ potrebne su tri vrijednosti:

 • datum prve registracije
 • podskupina vozila
 • specifična vrijednost emisije CO₂

Za utvrđivanje razreda emisije CO₂ za dotična vozila tvrtka ASFINAG daje na raspolaganje uslugu po mjeri. Kalkulatorom za razred emisije CO₂ možete u samo nekoliko klikova odrediti razred emisije CO₂.

* Dokument s informacijama za kupca (CIF) sadržan je pri kupnji vozila od 2019. u dokumentaciji vozila. Ako ti dokumenti nisu priloženi, CIF dokument možete zatražiti izravno kod odgovarajućeg proizvođača vozila / ovlaštenog distributera.

Pitanja i odgovori

Emisijski razredi CO₂

Direktiva EU-a o pristojbama za korištenje određenih infrastruktura (ili Direktiva o eurovinjeti) temelj je za naplatu cestarina na razini cijele EU. Ta nova Direktiva uključuje novi sustav za smanjenje emisija CO₂ s ciljem smanjenja ugljičnog otiska prometa. Stoga je s ciljem zaštite klime na razini cijele EU potrebno razlikovati cestarine prema emisijskom razredu CO₂.

Vozilo se svrstava u jedan od pet emisijskih razreda CO₂ na temelju datuma prve registracije, podskupine vozila i specifične vrijednosti emisije CO₂.
Dosada su referentne vrijednosti CO₂ utvrđivane samo za podskupine vozila skupina vozila 4,5, 9 i 10, koje se svake godine smanjuju. Od 2019. utvrđen je trend smanjenja emisija CO₂ za svaku podskupinu vozila (do 2025. smanjenje emisija za 2,5% godišnje, a između 2026. i 2030. za 3,0% godišnje). Referentna vrijednost CO₂ smanjuje se uvijek za razdoblje od 1. 7. do 30. 6. sljedeće godine.
Postotno odstupanja specifične emisijske vrijednosti CO₂ vozila od referentne vrijednosti CO₂ za određenu podskupinu vozila u trenutku određivanja razreda vozila određuje emisijski razred CO₂.
Za autobuse i kampere još nisu određene referentne vrijednosti CO₂, stoga se ta vozila automatski svrstavaju u emisijski razred CO₂ 1 – Iznimka: vozila s nultom emisijom svrstavaju se u emisijski razred CO₂ 5.

Uz pomoć kalkulatora za emisijski razred CO₂ možete u nekoliko klikova odrediti emisijski razred CO₂.

Vozila se svrstavaju u različite skupine i podskupine vozila. Dosada su definirane samo skupine vozila 4, 5, 9 i 10 i njihove podskupine vozila. Tako npr. podskupina vozila 4 uključuje tri podskupine: 4UD (urban delivery – gradski promet), 4RD (regional delivery – regionalna dostava), 4LH (long haul – promet na velikim udaljenostima). Pritom svaka podskupina vozila ima određen profil korištenja koji se razlikuje na temelju konfiguracije osovine i šasije, snage motora i vrste kabine.

Postoji 5 emisijskih razreda CO₂ pri čemu je emisijski razred CO₂ 1 najlošiji razred, a emisijski razred CO₂ 5 najbolji razred.

 

 • Emisijski razred CO₂ 5 obuhvaća vozila s nultom emisijom bez motora s unutarnjim izgaranjem (čisti električni pogon ili pogon na vodikove gorive ćelije) kao i vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem čija je emisija CO₂ manja od 1 g CO₂/kWh, odn. manja od 1 g CO₂/km.

 • U emisijski razred CO₂ 4 ubrajaju se vozila s niskim emisijama čije su specifične emisije CO₂ više od 50% niže od referentnih vrijednosti CO₂ specifičnih za podskupine vozila.

 • Emisijski razred CO₂ 3 obuhvaća vozila sa specifičnim emisijama CO₂ koje su u trenutku prve registracije vozila bile za više od 8% niže od referentne vrijednosti CO₂ za specifičnu podskupinu vozila.
  Kod vozila s emisijskim razredom CO₂ 3 se šest godina nakon prve registracije vozila, a zatim svakih sljedećih šest godina obavlja nova provjera, a po potrebi i promjena razreda.

 • U emisijski razred CO₂ 2 ubrajaju se vozila čije su specifične emisije CO₂ u trenutku prve registracije više od 5% ispod referentne vrijednosti CO₂ specifične za podskupine vozila.
  Kod vozila s emisijskim razredom CO₂ 2 se šest godina nakon prve registracije vozila, a zatim svakih sljedećih šest godina obavlja nova provjera, a po potrebi i promjena razreda.

 • U emisijski razred CO₂ 1 ubrajaju se vozila koja se ne mogu svrstati u nijedan viši emisijski razred CO₂. To posebno može biti slučaj kada emisije CO₂ premašuju referentnu vrijednost CO₂ specifičnu za podskupinu vozila ili ako nisu dostavljeni odgovarajući dokumenti kao dokaz. Vozila se svrstavaju u emisijski razred CO₂ 1 i ako još ne postoji referentna vrijednost za CO₂.
  Trenutačno nisu određene referentne vrijednosti CO₂ za autobuse, kampere kao i za neka teška gospodarska vozila. Stoga se ta vozila privremeno svrstavaju u emisijski razred CO₂ 1 – Iznimka: vozila s nultom emisijom svrstavaju se u emisijski razred CO₂ 5. Isto tako, vozila s datumom prve registracije prije 1. 7. 2019. automatski se svrstavaju u emisijski razred CO₂ 1.

Kod vozila, koja su svrstana u emisijski razred CO₂ 2 ili 3, se šest godina nakon prve registracije vozila, a zatim svakih sljedećih šest godina, provodi nova provjera i po potrebi promjena razreda jer su zahtjevi u pogledu smanjenja emisija CO₂ u trenutku nove provjere stroži nego u trenutku prve registracije. To znači da se tijekom provjere ta vozila mogu svrstati u niži emisijski razred CO₂.
Vozila s niskim emisijama i vozila s nultom emisijom ne mijenjaju razrede i ostaju svrstana u prethodno utvrđen emisijski razred CO₂.

Kategorizacija vozila u jedan od pet emisijskih razreda CO₂ ovisi o datumu prve registracije. Od srpnja 2019. utvrđene su referentne vrijednosti CO₂ koje se godišnje smanjuju za jednu postotnu vrijednost. Vozila, koja su prvi put registrirana prije 1. srpnja 2019., uvijek spadaju u emisijski razred CO₂ 1 jer za njih ne postoje referentne vrijednosti CO₂, osim ako imaju nultu emisiju i stoga imaju pravo na emisijski razred CO₂ 5. Ta se referentna vrijednost CO₂ uvijek smanjuje za razdoblje od 1. 7. do 30. 6. sljedeće godine. Stoga vozilo koja je prvi put registrirano 30. lipnja neke godine može spadati u drugi emisijski razred CO₂ nego tehnički jednako vozila koje je prvi put registrirano 1. srpnja iste godine.