CO₂ emisyon sınıfları

Teknik olarak izin verilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar CO₂’ye bağlı bir geçiş ücreti ödemek zorundadır.

CO₂ emisyon sınıfı, EURO emisyon sınıfının yanı sıra tarife ile ilgili bir başka özelliktir. Bu nedenle, geçiş ücreti aracınızın ne kadar karbondioksit (CO₂) saldığına da bağlıdır. Aracınız ne kadar az CO₂ yayarsa, çevre için o kadar iyi ve geçiş ücreti de o kadar düşük olur.

Araçlar CO₂ emisyonlarına bağlı olarak beş CO₂ emisyon sınıfından birine atanır. CO₂ emisyon sınıfı 1 en kötü ve CO₂ emisyon sınıfı 5 en iyi olmak üzere beş CO₂ emisyon sınıfı vardır. Daha iyi CO₂ emisyon sınıfına sahip araçlar, daha düşük CO₂ emisyon sınıfına sahip araçlara göre daha az geçiş ücreti öderler.

CO₂ geçiş ücreti

CO₂ emisyon sınıfları araçları sınıflandırmak için kullanılır ve trafik kaynaklı CO₂ emisyonlarını azaltmak ve çevre kirliliğine karşı koymak için uygulamaya konmuştur.

CO₂ hesaplayıcı

CO₂ emisyon sınıflarını doğrulamak için üç değer gereklidir:

 • İlk tescil tarihi
 • Taşıt alt grubu
 • Spesifik CO₂ emisyon değeri

ASFINAG, ilgili araçların CO₂ emisyon sınıfının belirlenmesi için özelleştirilmiş bir hizmet sunmaktadır. CO₂ emisyon sınıfı hesaplayıcısı ile CO₂ emisyon sınıfını sadece birkaç tıklama ile belirleyebilirsiniz.

* Customer Information File (CIF) 2019 yılından itibaren araç satın alırken araç belgelerine dahil edilmektedir. Bu belgelerin mevcut olmaması halinde, CIF belgesi doğrudan ilgili araç üreticisinden/yetkili satıcısından talep edilebilir. 

Sorular ve Cevaplar

CO₂ emisyon sınıfları

AB Karayolu Ücretleri Yönergesi (veya Eurovignette Yönergesi), karayolu geçiş ücretlerinin uygulanmasında AB çapında bir temel oluşturmaktadır. Bu yeni yönerge, trafik CO₂ ayak izini azaltmayı amaçlayan CO₂ emisyonlarının azaltılmasına yönelik yeni bir sistem içermektedir. Bu nedenle, iklimin korunması amacıyla, yol kullanıcı ücretleri AB genelinde araçların CO₂ emisyon sınıfına göre farklılaştırılmalıdır.

Bir aracın beş CO₂ emisyon sınıfından birine tahsisi ilk tescil tarihine, araç alt grubuna ve spesifik CO₂ emisyon değerine göre gerçekleşmektedir.
Şu ana kadar CO₂ referans değerleri sadece 4, 5, 9 ve 10 numaralı araç gruplarının alt gruplarıiçin belirlenmiştir ve bu değerler yıllık olarak azalmaktadır. 2019 yılından itibaren, her bir araç alt grubu için bir CO₂ emisyon azaltım eğrisi bulunmaktadır (2025 yılına kadar %2,5/yıl, 2026 ve 2030 yılları arasında %3,0/yıl azaltım). CO₂ referans değerinin azaltılması her zaman bir sonraki yılın 1 Temmuz-30 Haziran dönemi için gerçekleşir.
Aracın spesifik CO₂ emisyon değerinin, sınıflandırma sırasında ilgili araç alt grubunun CO₂ referans değerinden yüzde sapması, aracın CO₂ emisyon sınıfını belirler.
Şu anda otobüsler ve karavanlar için CO₂ referans değeri yoktur; bunlar otomatik olarak CO₂ emisyon sınıfı 1’e atanır – Istisna: sıfır emisyonlu araçlar CO₂ emisyon sınıfı 5’e atanır.

CO₂ emisyon sınıfı hesaplayıcısı ile CO₂ emisyon sınıfını sadece birkaç tık ile belirleyebilirsiniz.

Araçlar çeşitli araç gruplarına ve araç alt gruplarına ayrılmıştır. Şimdiye kadar sadece 4, 5, 9 ve 10 numaralı araç grupları araç alt gruplarıyla birlikte tanımlanmıştır. Örneğin araç grubu 4, üç araç alt grubundan oluşmaktadır: 4UD (urban delivery - şehir içi trafik), 4RD (regional delivery - bölgesel trafik) ve 4LH (long haul - uzun yol). Her araç alt grubunun aks ve şasi konfigürasyonuna, motor gücüne ve kabin tipine göre farklılık gösteren belirli bir operasyonel profili vardır.

CO₂ emisyon sınıfı 1 en kötü ve CO₂ emisyon sınıfı 5 en iyi olmak üzere beş CO₂ emisyon sınıfı vardır.

 

 • CO₂ emisyon sınıfı 5, içten yanmalı motoru olmayan emisyonsuz araçları (tamamen elektrikli veya hidrojen yakıt hücresi tahrikli) ve CO₂ emisyonları 1 g CO₂/kWh veya 1 g CO₂/km’den az olan içten yanmalı motora sahip araçları içerir.

 • Spesifik CO₂ emisyonları araç alt grubuna özgü CO₂ referans değerinin %50’den fazla altında olan düşük emisyonlu araçlar CO₂ emisyon sınıfı 4’e girer.

 • CO₂ emisyon sınıfı 3, spesifik CO₂ emisyonları ilk tescil sırasında araç alt grubuna özgü CO₂ referans değerinin %8’den fazla altında olan araçları kapsar.
  CO₂ emisyon sınıfı 3’teki araçlar ilk tescilden altı yıl sonra ve daha sonra her altı yılda bir yeniden test edilir ve gerekirse yeniden sınıflandırılır.

 • CO₂ emisyon sınıfı 2, spesifik CO₂ emisyonları ilk tescil sırasında araç alt grubuna özgü CO₂ referans değerinin %5’den fazla altında olan araçları kapsar.
  CO₂ emisyon sınıfı 2’deki araçlar ilk tescilden altı yıl sonra ve daha sonra her altı yılda bir yeniden test edilir ve gerekirse yeniden sınıflandırılır.

 • CO₂ emisyon sınıfı 1, daha yüksek bir CO₂ emisyon sınıfına atanamayan araçları kapsar. Bu durum, özellikle CO₂ emisyonlarının araç alt grubuna özgü CO₂ referans değerini aşması veya uygun doğrulama belgelerinin sunulmaması durumunda söz konusu olabilir. CO₂ emisyon sınıfı 1’e atama, CO₂ referans değeri mevcut değilse de gerçekleşir.
  Şu anda otobüsler, karavanlar ve bazı ağır ticari araçlar için CO₂ referans değerleri bulunmamaktadır. Bu nedenle geçici olarak CO2 sınıfı 1’e atanmışlardır – Istisna: sıfır emisyonlu araçlar CO₂ emisyon sınıfı 5’e atanır. İlk tescil tarihi 1 Temmuz 2019’dan önce olan araçlar da otomatik olarak CO₂ emisyon sınıfı 1’e atanır.

CO₂ emisyon sınıfı 2 veya 3’e atanmış olan araçlar, ilk tescilden altı yıl sonra ve daha sonra her altı yılda bir yeni denetimden geçer ve gerekirse yeniden sınıflandırılır. Bunun nedeni, yeni denetim sırasındaki CO₂ azaltma direktiflerinin ilk kayıt sırasındakinden daha katı olmasıdır. Bu, bu araçların muayene sırasında daha düşük bir CO₂ emisyon sınıfına atanabileceği anlamına gelir.
Düşük emisyonlu ve emisyonsuz araçlar yeniden sınıflandırılmaz ve başlangıçta belirlenen CO₂ emisyon sınıfında kalır.

Bir taşıtın beş CO₂ emisyon sınıfından birine sınıflandırılması, ilk tescil tarihine bağlıdır. Temmuz 2019'dan başlayarak, her yıl bir yüzde değeri kadar azalan CO₂ referans değerleri tanımlanmıştır. İlk tescil tarihi 1 Temmuz 2019'dan önce olan taşıtlar, emisyonsuz olmadıkları ve bu nedenle CO₂ emisyon sınıfı 5'e hak kazanmadıkları sürece, bunlar için CO₂ referans değerleri olmadığından her zaman CO₂ emisyon sınıfı 1'e dahil olurlar. Bu CO₂ referans değeri her zaman bir sonraki yılın 1 Temmuz - 30 Haziran dönemi içerisinde düşürülür. Bu nedenle, bir yılın 30 Haziran tarihinde ilk tescili yapılan bir taşıt, aynı yılın 1 Temmuz tarihinde ilk tescili yapılan teknik olarak aynı olan bir taşıttan farklı bir CO₂ emisyon sınıfına girebilir.