Dokazati tarifno značajne karakteristike

Potreban dokaz!

Morate nam poslati dokaz o sljedećim značajkama relevantnim za tarifu:

 • EURO emisijski razred EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • Pogon vodikovih gorivnih ćelija
 • Čisti električni pogon

Objašnjenja uz obavezu dokazivanja

Obaveza pružanja dokaza

Karakteristike relevantne za cestarinu moraju nam se uvijek dokazati pomoću odgovarajućih dokaznih dokumenata. Međutim, ne postoji obveza dostavljanja dokaza za EURO emisijske klase I, II i III.

Dokazni rok

Dokaz o značajkama bitnim za tarife moramo primiti u roku od 28 kalendarskih dana od spremanja na GO-Box.

Dokazni dokumenti

U svakom slučaju nam je potrebna kopija prometne dozvole Vašeg vozila! Ukoliko iz prometne dozvole ne proizlazi EURO emisijski razred, molimo Vas predočite dodatne dokazne dokumente.

U njih spadaju prije svega:

 • Dokument CoP (Conformity of Production – sukladnost proizvoda)
 • CEMT potvrda o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za motorno vozilo (kratko: CEMT dokument)
 • Dokument CoC (Certificate of Conformity – Potvrda o sukladnosti)
Dokumente (PDF, JPG, TIF) nam možete dostaviti na sljedeći način
 • E-pošta: euroclass@asfinag.at
 • Upload na SelfCare Portalu
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Pošta:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  AUSTRIJA

O čemu morate voditi računa

 • Značajke relevantne za tarifu moraju se sačuvati na GO-Boxu na prodajnom mjestu GO (zajedno sa svim ostalim potrebnim podacima kao što su registarski broj, tip vozila, broj osovina itd.)
 • Morate dostaviti ASFINAG-u dokaz o karakteristikama vašeg vozila koje su relevantne za tarifu (vrijedi od EURO IV).
 • Značajke koje su relevantne za tarife smatraju se potvrđenima samo kada ste od nas dobili pisanu potvrdu!
 • Pošaljite nam dokazne dokumente u formatima PDF, JPG ili TIF. Druge formate ne obrađujemo i smatrat ćemo da dokumenti nisu poslani!

Dokaz o testnoj vožnji i prijenosu registarskih oznaka

Dokazi vezani za razdoblje na portalu SelfCare

Jeste li registrirali svoj registarski broj vozila kao testnu vožnju i broj prijenosa ("broj prijenosa") na sustav naplate GO? Tada se sljedeći propis primjenjuje na dokaz svojstava značajnih za tarifu:

 • Pošaljite nam dokumente koji dokazuju karakteristike važne za tarifu vozila s probnim i privremenim registarskim oznakama uvijek naknadno za određeno razdoblje: Za vožnje između 1. i. 15. u mjeseca do kraja mjeseca, a za vožnje između 16. i kraja mjeseca do 15. sljedećeg mjeseca.
 • Dokumenti za provjeru moraju se prenijeti na portal SelfCare.

Koji su dokumenti potrebni kao dokaz karakteristika važnih za tarifu?

 • prometna dozvola motornog vozila (sve stranice)
 • dokument CoP (Conformity of Production – sukladnost proizvoda)
 • CEMT potvrda o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za motorno vozilo (CEMT dokument)
 • dokument CoC (Certificate of Conformity – Potvrda o sukladnosti)

Iz dokaznih dokumenata treba biti jasno,

 1. kojim ste vozilom u kojem razdoblju vozili austrijskim cestama s obvezom naplate.
 2. koje se karakteristike važne za tarifu trebaju dodijeliti odgovarajućem vozilu.