Oświadczenie o ochronie danych

Administrator przetwarzania danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych opisanych poniżej jest ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wiedeń, Rotenturmstraße 5-9, PO Box 983, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (zwany dalej „ASFINAG”).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ASFINAG można uzyskać pod adresem: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG | spółka ds. finansowania autostrad i dróg ekspresowych przykłada dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Wprawdzie korzystanie z naszego sklepu internetowego bez podawania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail) nie jest możliwe, ale ich wykorzystanie jest zawsze dobrowolne i odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą. Odnosi się to również do przekazywania Twoich danych osobom trzecim (filie lub inne osoby trzecie).

Zgodnie z przepisami ustawowymi dot. łączności elektronicznej oraz ochrony danych zastosowaliśmy wszelkie wymagane środki organizacyjne i techniczne.

W każdym momencie przysługuje Ci prawo do uzyskiwania informacji, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych. W celu należytego funkcjonowania strony podczas wizyty w sklepie internetowym ASFINAG zostają pobrane informacje dot. adresu IP, daty, godziny oraz odwiedzanej strony. Służą one wyłącznie do celów technicznych, takich jak wykrycie przyczyny błędu w razie jego wystąpienia i jego usunięcie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Pliki logowania i hosting

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej www.go-maut.at informacje z urządzenia końcowego użytkownika są przesyłane na naszą stronę w zautomatyzowany sposób. Następujące informacje są tymczasowo zapisywane w tak zwanym pliku dziennika:

 • Adres IP urządzenia końcowego
 • Data i godzina wizyty
 • Nazwa i URL pobranego pliku
 • Strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony
 • Używana przeglądarka lub system operacyjny urządzenia końcowego użytkownika

Powyższe dane są przechowywane przez 4 miesięcy, a następnie automatycznie usuwane.

Przetwarzanie odbywa się w następującym celu:

Tymczasowe zapisywanie adresu IP użytkownika przez system jest koniecznie, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. Na podstawie tych danych można uzyskać istotne wskazówki dotyczące optymalizacji strony internetowej. Pozwala to na lepsze zrozumienie występujących błędów oraz udoskonalenie strony tak, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika. Dane służą również zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów (np. wykrywanie ataków). Dane nie są analizowane w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Powyższy cel stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Aby jak najbardziej uprzyjemnić użytkownikowi wizytę na naszej stronie, korzystamy z sieci Content Delivery Network naszego dostawcy hostingu. Content Delivery Network (CDN) to rozproszona sieć serwerów, pozwalająca na wydajne dostarczenie użytkownikom statycznej zawartości internetowej (zdjęcia, JavaScript, pliki CSS) i udostępnianie jej regionalnie tak szybko, jak to możliwe w celu zminimalizowania czasu ładowania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Powyższy cel stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Pliki cookie i zgoda

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są automatycznie na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy odwiedza naszą stronę internetową. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do tego, aby jak najbardziej uprzyjemnić użytkownikowi wizytę na naszej stronie, a z drugiej do uczynienia jej jeszcze bardziej przyjaznej dla użytkownika.

W banerze z informacją o plikach cookie pojawiającym się podczas wyświetlania strony prosimy o udzielenie zgodny na wykorzystanie funkcyjnych i statystycznych plików cookie. Funkcyjne pliki cookie są niezbędne do wykonywania podstawowych funkcji strony internetowej. Jeżeli nie zostaną zaakceptowane, może dojść do ograniczenia funkcjonalności strony. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Takie pliki cookie użytkownik może usunąć w każdej chwili w ustawieniach swojej przeglądarki.

Stosujemy następujące pliki cookie:

NazwaHostCelOkres przechowywania
JSESSIONIDwww.go-maut.at Do zakończenia sesji przeglądarki
ce-cookiewww.go-maut.at 10 lat

Analiza danych / Matomo

Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania open source „Matomo” (https://matomo.org/) jako narzędzia do analizy internetowej. Dzięki temu możemy sporządzać analizę korzystania ze strony internetowej. Celem analizy jest doskonalenie strony internetowej dla użytkowników, m.in. poprzez identyfikowanie problemów z nawigacją oraz dostosowywanie funkcji i ofert do wymagań użytkownika.

Za pomocą Matomo wykorzystywane są wskazane poniżej pliki cookie. Dane uzyskane w ramach plików cookie są natychmiast automatycznie anonimizowane poprzez zapisywanie adresu IP w formie skróconej, dzięki czemu identyfikacja urządzenia końcowego użytkownika lub osoby użytkownika jest wykluczona.

Ponadto dane są zapisywane wyłącznie na naszym serwerze i nie są przekazywane na inny serwer ani osobom trzecim. Przekazywanie danych wraz z ich natychmiastową anonimizacją jest niezbędnie konieczne do działania strony internetowej.

Live-Chat-Software Userlike

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane jest oprogramowanie do czatu na żywo Userlike (https://www.userlike.com/en/). Oprogramowanie jest obsługiwane przez firmę Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy. Z czatu na żywo można korzystać w podobny sposób jak z formularza kontaktowego w celu prowadzenia rozmowy z naszym współpracownikiem w czasie niemal rzeczywistym.

W celu uruchomienia czatu wymagane są następujące dane osobowe:

 • data i godzina wywołania
 • typ i wersja przeglądarki
 • adres IP
 • stosowany system operacyjny
 • URL odwiedzonej wcześniej strony internetowej
 • ilość przesłanych danych
 • imię, nazwisko
 • adres e-mail

W zależności od przebiegu rozmowy z naszym współpracownikiem w trakcie czatu mogą zostać odnotowane inne dane osobowe, po ich wprowadzeniu przez użytkownika prowadzącego rozmowę. Dane są przetwarzane i zapisywane wyłącznie w Unii Europejskiej. Niezbędny w tym celu skrypt jest wczytywany za pośrednictwem Amazon S3 Cloud (Frankfurt). Niektóre pliki multimedialne są zintegrowane przez Amazon-Cloudfront.

W tym celu wykorzystywane są następujące pliki cookie:

NAZWAHOSTCELOKRES PRZECHOWYWANIA
uslk_swww.go-maut.atW tym pliku cookie zapisywane są informacje dotyczące stanu stałego, stanu urządzenia, ID sesji i statystyk czatu.Do zakończenia sesji przeglądarki
uslk_ewww.go-maut.atW tym pliku cookie zapisywane są informacje o użytkowniku końcowym. Mogą one zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, ID użytkownika i liczbę wizyt.1 rok

Podstawę prawną przetwarzania i przekazywania danych stanowi zgoda użytkownika, określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę uzyskuje się przed zapisaniem plików cookie oraz przed przekazaniem adresu IP użytkownika. Przetwarzanie służy zapewnieniu klientowi jeszcze lepszej obsługi i wsparcia.

Funkcja czatu umożliwia prowadzenie rozmowy ze współpracownikiem ASFINAG w czasie rzeczywistym, przyczyniając się tym samym do wzrostu zadowolenia klienta. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Takie pliki cookie użytkownik może usunąć w każdej chwili w ustawieniach swojej przeglądarki. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się do momentu cofnięcia zgody.

Polityka prywatności Chatbot

Do ułatwiania wyszukiwanie informacji na stronie można stosować tak zwany chatbot. Może on szybko odpowiedzieć na pytania odwiedzającego stronę lub skierować odwiedzającego stronę do pracownika obsługi klienta.

O ile korzystanie z chatbota nie jest możliwe bez podania danych osobowych, dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, numer rejestracyjny) są zawsze używane dobrowolnie.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w chatbocie strony jest bezpłatna umowa serwisowa ze stronami internetowymi zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. B DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o danych osobowych).

Chatbot

Z Chatbot można korzystać na stronie ASFINAG.

Chatbot to system dialogowy, który może odpowiedzieć na twoje pytania za pomocą rutyny i reguł. Jeśli chatbot nie będzie w stanie znaleźć odpowiedniej odpowiedzi, przekaże go pracownikowi obsługi klienta. Podstawą prawną jest bezpłatna umowa o świadczenie usług. Przechowywana jest historia rozmów, tzn. dostarczone przez ciebie dane oraz anonimowy identyfikator identyfikujący czaty. Dane te zostaną usunięte po upływie 90 dni.

Aby zapewnić odpowiednio wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność możliwego zastosowania, ASFINAG wykorzystuje następujący podmiot przetwarzający:

Firma: IBM
Adres: Obere Donaustraße 95, 1020 Wien
Kategoria przetwarzania zamówień: Software as a Service

Informacje o prawach podmiotów danych

Zgodnie z sytuacją prawną DSG2000 (Ustawa danych osobowych) osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji, sprostowania lub odwołania oraz sprzeciwu. Od 25.05.2018 obowiązywać będą następujące przepisy, dotyczące danych zgodnie z wchodzącym od tego dnia w życie Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Prawo do informacji

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wystąpić do ASFINAG o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą; w takim przypadku podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o takich danych osobowych (kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu) oraz do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe;
 • jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu;
 • prawo do poprawienia lub usuwania danych osobowych, które ich dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych, albo prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • prawo do odwołania się do organu nadzorczego;
 • jeśli dane osobowe nie są gromadzone od osoby zainteresowanej, wszelkie informacje dostępne są u źródła danych;
 • istnienie (brak istnienia) automatycznego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem.

ASFINAG dostarczy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. W przypadku wszystkich innych kopii wymaganych przez osobę, której dane dotyczą, ASFINAG może pobierać rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, składa wniosek drogą elektroniczną, informacja musi być dostarczona w standardowym formacie elektronicznym, o ile nie zaznaczono inaczej.

Prawo do sprostowania i anulowania

Podmiot danych ma prawo zażądać od ASFINAG niezwłocznego skorygowania niepoprawnych danych osobowych, które go dotyczą. Mając na uwadze cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo zwrócić się do ASFINAG o natychmiastowe usunięcie danych osobowych, które jej dotyczą, a ASFINAG jest zobowiązany natychmiast usunąć dane osobowe, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących przyczyn:

 • Dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
 • osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, zgłasza sprzeciw (patrz poniżej) w odniesieniu do przetwarzania.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Skreślenie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega ASFINAG.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego (zgoda dziecka).

Prawo do wykreślenia nie istnieje, w szczególności, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego ASFINAG lub do wykonania zadania interesu publicznego, albo do wykonywania władzy publicznej przekazanej ASFINAG i/lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Podmiot danych ma prawo zażądać, aby ASFINAG ograniczył przetwarzanie, jeśli zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

 • podmiot danych kwestionował prawidłowość danych osobowych przez okres umożliwiający ASFINAG sprawdzenie poprawności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 • ASFINAG nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • osoba, której dotyczą dane, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile nie ma pewności, że uzasadnione powody ASFINAG przeważają nad tymi, z których korzysta podmiot danych.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane te mogą być przechowywane tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, albo ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na istotny interes publiczny Unii lub w państwa członkowskiego.

Podmiot danych, który ma ograniczone przetwarzanie, zostanie powiadomiony przez ASFINAG przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymywania informacji identyfikujących dane osobowe dostarczanych ASFINAG (w ramach dobrowolnych usług dodatkowych) w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie, a także ma prawo do przekazywania tych informacji innej odpowiedzialnej osobie. Korzystając z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do innej odpowiedzialnej strony, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo, w każdym czasie i z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych związanych z wykonywaniem zadania w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej, które zostały przekazane ASFINAG, lub jeżeli jest to konieczne, w celu ochrony uzasadnionych interesów ASFINAG lub strony trzeciej. ASFINAG nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba, że może ona wykazać ważne i uzasadnione powody dla przetwarzania, które przeważają nad interesem, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, albo jeżeli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, dla celów takiej reklamy. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Nie zważając na żadne inne administracyjne lub sądowe środki zaradcze, każdy podmiot danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia, jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, naruszają te wytyczne prawne – zobacz https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen.