GO-vejafgift til autocampere

Til GO-Maut i 3 trin

Med en autocamper med en maksimalt tilladt samlet vægt på over 3,5 t betaler du GO-Maut på motorveje og motortrafikveje i Østrig. Til en autocamper med en maksimalt tilladt samlet vægt på over 3,5 t, skal du derimod bruge en vignet eller en vejafgiftsbillet.

Sådan registrerer du din autocamper med en maksimalt tilladt samlet vægt på over 3,5 t i GO-Maut-systemet i 3 trin:

Du får en GO-Box hos en af vores GO-forhandlere. Der forelægger du registreringsattesten på dit køretøj og betaler 5 EUR i ekspeditionsgebyr.

Du kan genkende vores GO-forhandlere på disse tegn:

For skiltning bedes du venligst følge Bilag 5 i vejafgiftsordningen.

Tip: Som GO Direkt-kunde modtager du en afhentningskode eller GO-Boxen fremsendes til dig. Hvad er GO Direkt?

Gå til en GO-forhandler og bed om en GO-Box til autocampere. Ved dette indstilles grundkategorien (antal aksler) fast og kan ikke ændres. Akslerne på en anhænger tælles ikke med.

For at være helt sikker: Kontrollér angivelserne på kundedokumentationen, som du modtager hos GO-forhandleren. Få ukorrekte angivelser korrigeret på stedet! Medbring altid køretøjsdeklarationen i køretøjet!

Hos GO-forhandleren modtager du sammen med din GO-Box og kundedokumentationen en vejledning til hvordan GO-Boxen monteres. Følg vejledningen for at betale din vejafgift korrekt.

Montage der GO-Box

En forkert monteret GO-Box kommunikerer ikke eller ikke korrekt med vores vejafgiftsportaler. Vær altid opmærksom på signaltonerne og efterbetal i givet fald vejafgiften.

Her får du mere at vide om hvordan GO-Mautsystemet fungerer teknisk.

I Østrig gælder strenge direktiver for udstødningsemissioner og støjbelastning på motorkøretøjer. Disse retter sig efter EU-direktiver.

Emissioner af udstødningsgas og støjbelastning fra din bus har indflydelse på størrelsen af din vejafgiftstarif. Derfor skal du dokumentere tarifrelevante egenskaber (EURO-emissionsklasse, drivtype) på dit køretøj over for os.

Hvis du har hentet en GO-Box hos en GO-forhandler, har du 28 dage til at give os dokumentationen. Hvis du ikke gør det inden for denne periode, skal du betale en erstatningsafgift.

Du kan dog også allerede dokumentere tarifrelevante egenskaber over for os, før du henter en GO-Box. Her skal du henvende dig via de ovennævnte kontaktmuligheder.

Vi minder om at EURO-emissionsklassen ikke svarer til det miljømærkat, der i Tyskland skal anbringes på forruden.

Kontrol af GO-Box / Returnering af GO-Box

Sørg for at GO-Boxen fungerer før, under og efter kørslen.

Hvis du ikke skal bruge GO-Boxen længere, bedes du venligst returnere den til os.

Kontrollér før og efter kørslen om din GO-Box virker:

Til dette formål skal du trykke på service-tasten og følge lysindikatoren.

Vær særligt opmærksom på signaltonerne fra GO-Boxen under kørslen. Signaltoner informerer om transaktioner mellem GO-Box og vejafgiftsportal ved gennemkørsel af vejafgiftsportalerne.

GO-Box er en udlejningsenhed. Du betaler kun et administrationsgebyr på 5 EUR når du afhenter det.

Når du ikke skal bruge din GO-Box mere, beder vi dig venligst om at returnere den til vores GO-forhandlere. Vi genanvender den eller indleverer den til genbrug.

Du kan også sende GO-Boxen retur til os. Sørg for at GO-Boxen er spærret og afskærmet til forsendelsen. Du finder en speciel afskærmningsfolie hos vores GO-forhandlere.

Sådan fungerer returneringen.

Tips til GO-Maut

  • Betal din vejafgift med GO Direkt. GO Direkt er en betalingsservice hos ASFINAG. Personlig, fleksibel, gratis, direkte – GO Direkt. Du får endda penge tilbage når året er omme.
  • Planlæg din rute gennem Østrig med ASFINAG-ruteplanlægger. Planlæg muligheder for hvile.
  • Få informationer om vejarbejde og omkørsler ved hjælp af trafikmeldingerne.
  • Beregn størrelsen på din vejafgift med Vejafgiftskalkulatoren eller Vejafgiftskalkulatoren light.

Vi ønsker dig en god køretur!