Erstatningsafgift og administrativ straf

Personer, der ikke betaler vejafgift i henhold til forskrifterne, risikerer en administrativ straf på mellem 300 EUR og 3.000 EUR. Du er på den sikre side, hvis du

  • Betaler vejafgiften efter reglerne.
  • Efterbetaler vejafgiften efter reglerne.
  • Betaler erstatningsvejafgiften efter reglerne og til tiden.

Størrelsen på erstatningsvejafgiften afhænger af årsagen til påtalen og udgør f.eks

  • 240 EUR, hvis dokumentationen for EURO-emissionsklassen ikke er fremskaffet til tiden og efter reglerne;
  • 240 EUR, når vejafgiften ikke er blevet afregnet (f.eks. for lidt indestående på Pre-Pay, manglende debitering ved forkert anbragt GO-Box);
  • 120 EUR, når vejafgiften kun er blevet afregnet delvist (for lavt akselantal indstillet eller uoverensstemmelse i forbindelse med EURO-emissionsklassen for køretøjet);
  • 120 EUR, hvis nummerpladerne eller den medbragte GO-Box ikke stemmer overens med oplysningerne i systemet (køretøjsdeklaration).

Betal erstatningsafgiften på stedet umiddelbart efter den mundtlige opfordring fra afgiftskontrollørerne. Ved en skriftlig opfordring udgør betalingsfristen 4 uger fra udstedelsesdatoen. Oplys det korrekte identifikationsnummer ved overførsel. Nummeret findes på kravet om erstatningsafgift. Ved fuldstændig og rettidig betaling af erstatningsafgiften undgår du at blive anmeldt.