Prohlášení o ochraně údajů

Subjekt odpovědný za zpracování dat

Osobou zodpovědnou za dále popisované zpracování osobních údajů je společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Vídeň, Rotenturmstraße 5-9, poštovní přihrádka 983, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (dále jen „ASFINAG“).

Pracovníka společnosti ASFINAG pověřeného ochranou osobních údajů lze kontaktovat na adrese: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Vídeň, Rotenturmstraße 5-9, poštovní přihrádka 983, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Protože používání našeho e-shopu není možné bez uvedení údajů vztahujících se na osobu, probíhá využití Vašich osobních údajů (jako např. jméno, adresa, e-mailová adresa) vždy dobrovolně a pouze s Vašim svolením. Toto platí také pro další předání Vašich údajů třetím stranám (dceřiný podnik nebo jiná třetí strana).

Provedli jsme dle zákonných předpisů pro elektronickou komunikaci a ochranu údajů předepsaná technická a organizační opatření.

Máte kdykoli právo na sdělení, upravení nebo smazání Vašich osobních údajů. Za účelem technického provozu e-shopu se zjišťují IP adresa, datum, čas a sledované stránky při návštěvě e-shopu ASFINAG. Tyto slouží výhradně ke sledování v případě, že nastane chyba, nebo k odstranění chyby z technického hlediska. Tyto údaje se nepředávají třetím osobám.

Soubory protokolů a hosting

Při návštěvě našich webových stránek www.asfinag.at jsou z Vašeho zařízení automaticky odesílány informace na náš web. Následující informace jsou dočasně ukládány v takzvaném souboru protokolu:

 • IP adresa koncového zařízení
 • datum a čas přístupu
 • název a URL zobrazeného souboru
 • webové stránky, ze kterých k přístupu dochází
 • použitý prohlížeč a případně operační systém Vašeho koncového zařízení

Tyto údaje jsou uchovány až do automatického odstranění po dobu 4 měsíců.

Zpracování těchto údajů slouží následujícímu účelu:

Dočasné uložení IP adresy uživatele v našem systému je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. Uvedené údaje poskytují důležité informace pro optimalizaci webových stránek. Díky tomu je možné lze lépe prozkoumat chybové situace a zlepšovat uživatelskou přívětivost. Tyto údaje slouží také k zajištění bezpečnosti našich systémů (např. k detekci útoků). Vyhodnocování pro marketingové účely neprobíhá.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedeném účelu.

Aby byl Váš pobyt na našem webu co nejpříjemnější, používáme síť pro doručování obsahu našeho poskytovatele hostingu. Síť pro doručování obsahu (CDN) je distribuovaná síť serverů, pomocí níž lze uživatelům efektivně přenášet statický webový obsah (obrázky, JavaScript, soubory CSS) a zpřístupňovat je v závislosti na regionu co nejrychleji za účelem minimalizace časů načítání. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedeném účelu.

Soubory cookie a souhlas

Na našich webových stránkách používáme cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek automaticky ukládají do Vašeho koncového zařízení. Použití cookies slouží na jedné straně k co nejpříjemnější návštěvě našich webových stránek, na druhé straně k optimalizaci uživatelské přívětivosti našich webových stránek.

Prostřednictvím cookie-banneru žádáme při návštěvě webu o souhlas s nastavením funkčních a statistických cookies. Funkční soubory cookie jsou nezbytné pro provádění základních funkcí webových stránek. Pokud s nimi nesouhlasíte, může docházet k omezení funkcí webových stránek. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli odstranit pomocí nastavení ve Vašem prohlížeči.

Používáme následující soubory cookie:

NázevHostitelÚčelDoba uložení
JSESSIONIDwww.go-maut.at do ukončení relace prohlížeče
ce-cookiewww.go-maut.at 10 roky

Analýza dat / Matomo

Naše webové stránky používají jako nástroj pro analýzu software s otevřeným zdrojovým kódem „Matomo“ (https://matomo.org/). To nám umožňuje analyzovat používání webových stránek. Účelem této analýzy je vylepšování webových stránek mimo jiné sledováním problémů s navigací na webových stránkách a přizpůsobením funkcí a nabídek Vašim přáním.

Matomo používá dále uvedené soubory cookie. Data získaná za pomocí souborů cookie jsou okamžitě automaticky anonymizována uložením zkrácené podoby IP adresy, čímž jsou vyloučena možnost jakýchkoli závěrů ohledně Vašeho zařízení nebo Vaší osoby.

Kromě toho jsou data ukládána výhradně na našem serveru a nejsou přenášena na jiné servery ani předávána třetím stranám. Sběr dat s okamžitou anonymizací Vašich údajů je pro provoz webových stránek nezbytný.

Live-Chat-Software Userlike

Na našich webových stránkách využíváme software Userlike pro živý chat (https://www.userlike.com/en/). Provozovatelem chatové služby je Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem, Německo. Živý chat můžete použít jako kontaktní formulář a chatovat s našimi pracovníky téměř v reálném čase.

Při spuštění chatu jsou shromažďovány následující osobní údaje:

 • datum a čas zobrazení
 • typ / verze prohlížeče
 • IP adresa
 • použitý operační systém
 • URL předtím navštívené stránky
 • objem odeslaných dat
 • jméno, příjmení
 • e-mailová adresa

V závislosti na průběhu rozhovoru s našimi pracovníky mohou být v průběhu chatu shromažďovány další osobní údaje, který sami zadáte. Tyto údaje jsou zpracovávány a ukládány výhradně v Evropské unii. Skript, který je k tomu potřebný, se spouští prostřednictvím Amazon S3 Cloud (Frankfurt). Některé mediální soubory jsou integrovány přes Amazon Cloudfront.

K tomu jsou nastaveny následující soubory cookie:

NÁZEVHOSTITELÚČELDOBA ULOŽENÍ
uslk_swww.go-maut.atV tomto souboru cookie jsou ukládány informace o přetrvávajícím stavu, stavu počítače, ID relace a statistikách chatu.Do konce relace prohlížeče
uslk_ewww.go-maut.atV tomto souboru cookie jsou uloženy informace o koncovém uživateli. Mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, ID uživatele a počet návštěv.1 rok

Právním základem pro zpracování údajů a jejich předávání je poskytnutý souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas je získán před nastavením cookies a před odesláním vaší IP adresy. Zpracování dat slouží pro účely poskytování ještě lepších služeb a podpory našim zákazníkům.

Funkce chatu umožňuje konverzaci s pracovníkem společnosti ASFINAG v reálném čase a přispívá tak ke spokojenosti zákazníka. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli odstranit pomocí nastavení ve Vašem prohlížeči. Zákonnost zpracování do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu tím nebude dotčena.

Chatbot

Pro usnadnění vyhledávání informací na webových stránkách je použit systém hatbot. Ten dokáže rychle odpovídat na otázky návštěvníka webové stránky nebo odkázat návštěvníka webové stránky na pracovníka péče o zákazníky.

Protože používání systému chatbot není bez uvedení osobních údajů možné, probíhá využití osobních údajů (jako např. jméno, registrační značka) vždy dobrovolně.

Právní základ zpracování údajů

Právním základem zpracování osobních údajů v systému chatbot na webové stránce je smlouva o bezplatném poskytování služeb s návštěvníkem webové stránky dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Chatbot

Systém chatbot lze použít na stránkách společnosti ASFINAG.

Chatbot je dialogový systém, který může odpovídat na Vaše otázky za použití rutin a pravidel. Pokud systém chatbot nedokáže najít vhodnou odpověď, přepojí Vás na pracovníka péče o zákazníky. Právním základem je smlouva o bezplatném poskytování služeb. Průběh chatu je ukládán, tzn. ukládají se údaje, které uvedete a anonymizované ID pro označení chatu. Tyto údaje jsou po 90 dnech odstraňovány.

K zajištění potřebné vysoké kvality, bezpečnosti a dostupnosti služby využívá společnost ASFINAG následujícího externího zpracovatele:

Firma: IBM
Adresa: Obere Donaustraße 95, 1020 Wien, RAKOUSKO
Kategorie externího zpracování: Software as a Service

Informace o právech dotčených osob

Dle právní úpravy DSG2000 mají dotčené osoby právo na informace, opravu nebo vymazání údajů a námitku. Od 25.5.2018 platí dle poté platného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva dotčených osob.

Právo na přístup k informacím

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo požadovat po společnosti ASFINAG potvrzení o tom, zda příslušné osobní údaje zpracovává; pokud je tomu tak, má dotčená osoba právo na přístup k informacím o těchto osobních údajích (kopie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování) a na tyto další informace:

 • účely zpracování;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo dosud jsou zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací;
 • pokud možno plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby;
 • existence práva na opravu nebo vymazání svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování odpovědnou osobou nebo právo námitky proti jejich zpracování;
 • existence práva na stížnost u dozorujícího orgánu;
 • nejsou-li osobní údaje u dotčené osoby zjišťovány, všechny dostupné informace o původu údajů;
 • (ne)existence automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Společnost ASFINAG poskytne kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za všechny ostatní kopie, o které dotyčná osoba požádá, může společnost ASFINAG požadovat přiměřenou úplatu na základě administrativních nákladů. Podá-li dotčená osoba žádost elektronicky, budou informace poskytnuty v běžném elektronickém formátu, pokud tato osoba neuvede jinak.

Právo na opravu a výmaz

Dotčená osoba má právo požadovat po společnosti ASFINAG okamžitě opravu svých nesprávných osobních údajů. S ohledem na účely zpracování má dotčená osoba právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Dále má dotčená osoba právo požadovat od společnosti ASFINAG, aby příslušné osobní údaje bezodkladně vymazala, a společnost ASFINAG je povinna osobní údaje bezodkladně vymazat, jakmile je splněn některý z následujících důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou pro účely, pro které jsou zjišťovány nebo jinak zpracovávány, potřebné.
 • Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, o který se zpracování opíralo, a chybí jiný právní základ zpracování.
 • Dotčená osoba vznese námitku (viz dole) proti zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů je potřebný pro splnění právního závazku, kterému společnost ASFINAG podléhá.
 • Osobní údaje byly zjišťovány s ohledem na nabízené služby informační společnosti (souhlas dítěte).

Právo na výmaz nevzniká zejména tehdy, pokud je zpracování nutné v souvislosti s plněním právního závazku společnosti ASFINAG, nebo plněním úkolu ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, která byla na společnost ASFINAG přenesena, a/ nebo v souvislosti s uplatňováním, výkonem nebo obranou právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Dotčená osoba má právo požadovat po společnosti ASFINAG omezení zpracování, pokud je splněn některý z následujících předpokladů:

 • správnost osobních údajů dotčené osoby je popřena, a sice na dobu, která společnosti ASFINAG umožní, přezkoumat správnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a dotčená osoba odmítne výmaz osobních údajů a namísto toho požaduje omezení využívání osobních údajů;
 • společnost ASFINAG osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, dotčená osoba je však potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo
 • dotčená osoba vznese námitku proti zpracování, dokud ještě není zřejmé, zda oprávněné důvody společnosti ASFINAG převáží oproti důvodům dotčené osoby.

Bylo-li zpracování omezeno, smí být tyto osobní údaje – s výjimkou jejich ukládání – zpracovávány pouze se souhlasem dotčené osoby nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo její členské země.

Dotčená osoba, která dosáhla omezení zpracování, bude společností ASFINAG před zrušením tohoto omezení vyrozuměna.

Právo na přenositelnost údajů

Dotčená osoba má právo obdržet osobní údaje, které poskytla společnosti ASFINAG (v rámci dobrovolných doplňkových služeb), ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a má právo tyto údaje předat jiné osobě odpovědné za zpracování. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů, má dotčená osoba právo požadovat, aby byly osobní údaje předávány přímo jednou odpovědnou osobou druhé odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Dotčená osoba má právo vznést z důvodů vyplývajících z její zvláštní situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou potřebné k plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se provádí ve výkonu veřejné moci, která byla na společnost ASFINAG přenesena, nebo které jsou zapotřebí k ochraně oprávněných zájmů společnosti ASFINAG nebo třetích osob. Společnost ASFINAG pak již nebude osobní údaje zpracovávat, ledaže by mohla prokázat naléhavé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má dotčená osoba právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem takové reklamy. Vznese-li dotčená osoba námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, nebudou osobní údaje k tomuto účelu dále zpracovávány.

Právo na stížnost u dozorujícího orgánu

Každá dotčená osoba má bez ohledu na jiné správní nebo soudní prostředky právo podat stížnost dozorujícími orgánu, zejména v členské zemi, ve které má bydliště, místo výkonu práce nebo v zemi místa údajného porušení, pokud se dotčená osoba domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týkají, tyto zákonné požadavky porušuje – viz https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen.