Bewijs tariefrelevante kenmerken

Bewijs vereist!

U moet ons een bewijs sturen van de volgende kenmerken die relevant zijn voor het tarief:

 • EURO-emissieklasse EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • Waterstofbrandstofcelaandrijving
 • zuiver elektrische aandrijving

Toelichting bij de bewijsplicht

Bewijsplicht

Tariefrelevante kenmerken moeten ons altijd worden bewezen door middel van geschikte bewijsstukken. Momenteel bestaat geen bewijsplicht voor EURO-emissieklassen I, II en III.

Bewijstermijn

Bewijs van tariefrelevante kenmerken moet binnen 28 kalenderdagen na het opslaan op de GO-Box door ons zijn ontvangen.

Bewijsdocumenten

Wij hebben in elk geval een kopie van het kentekenbewijs van uw voertuig nodig! Mocht het kentekenbewijs geen informatie over de EURO-emissieklasse bevatten, dien dan a.u.b. bijkomende bewijsdocumenten in.

Hiertoe behoren in het bijzonder:

 • CoP-document (Conformity of Production)
 • CEMT-certificaat van overeenstemming met de technische en veiligheidseisen voor een motorvoertuig (kort: CEMT-certificaat)
 • CoC-document (Certificate of Conformity)
De documenten (PDF, JPG, TIF) kunt u indienen via:
 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Upload op het SelfCare portaal
 • Fax: +43 50108-912 913
 • Post:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  OOSTENRIJK

Waarop u moet letten

 • De tariefrelevante kenmerken moet (samen met alle andere vereiste gegevens zoals kenteken, soort voertuig, aantal assen enz.) aan het GO-verkooppunt op de GO-Box opgeslagen worden.
 • U moet de tariefrelevante kenmerken van uw voertuig aan ASFINAG met de nodige documenten bewijzen (geldt vanaf EURO IV).
 • De tariefrelevante kenmerken worden pas als bevestigd beschouwd, als u van ons een schriftelijke bevestiging ontvangen hebt
 • In het geval van elektronische verzending, moet u ons de verificatiedocumenten in de formaten PDF, JPG of TIF sturen. Andere formaten worden niet door ons verwerkt en het bewijs wordt geacht niet te zijn geleverd!

Video

Het toltarief hangt af van de tariefrelevante kenmerken van uw voertuig met een max. toegestaan totaal gewicht van meer dan 3,5 ton. Hoe minder vervuilend uw voertuig, hoe minder tol u betaalt.

Bewijs van proefrit en overdracht kentekenplaten

Periodegebonden bewijs in het SelfCare portaal

Heeft u uw kenteken als proefrit en overschrijvingsnummer ("overschrijvingsnummer") aangemeld bij het GO-tolsysteem? Dan geldt voor het bewijs van de voor het tarief relevante kenmerken de volgende regel:

 • U moet de tariefrelevante kenmerken van de voertuigen waarop u dit kenteken bevestigt voor een periode achteraf aantonen: voor reizen tussen de 1e en 15e van een maand tot het einde van de maand, voor reizen tussen de 16e en het einde van de maand tot de 15e van de volgende maand.
 • De verificatiedocumenten moeten worden geüpload naar het SelfCare portaal hochgeladen werden.

Welke documenten zijn nodig voor proefrit en overdracht kentekenplaten?

 • Kentekenbewijs van de kentekenplaat (alle pagina's)
 • CoP-document (Conformity of Production)
 • CEMT-certificaat van overeenstemming met de technische en veiligheidseisen voor een motorvoertuig (kort: CEMT-certificaat)
 • CoC-document (Certificate of Conformity)

Het bewijs moet duidelijk aantonen dat,

 1. Met welk voertuig heeft u gebruik gemaakt van het Oostenrijkse tolwegennet en in welke periode.
 2. welke tariefrelevante kenmerken aan het betreffende voertuig moeten worden toegewezen.