Opłata związana z emisją CO₂

Wprowadzenie opłaty drogowej uzależnionej od poziomu emisji CO₂ od 1 stycznia 2024 r.

Wraz z nowelizacją ustawy o opłatach na drogach federalnych i ustawy ASFINAG Austria wdraża nową dyrektywę UE w sprawie kosztów infrastruktury drogowej.

Od 1 stycznia 2024 r. w opłatach drogowych dla samochodów ciężarowych zostaną uwzględnione nie tylko koszty infrastruktury i koszty związane z ruchem drogowym obejmujące zanieczyszczenie powietrza i obciążenie hałasem, ale także poziom emisji CO₂ przez pojazdy. Nowy system opłat drogowych GO zależnych od przejechanej odległości ma zastosowanie do pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej technicznie rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i będzie wprowadzany etapami w latach 2024–2026.

Nowości w zasadach poboru opłat drogowych

Od stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona opłata drogowa uzależniona od poziomu emisji CO₂ dla pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej technicznie rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Klasy emisji CO₂

Klasy emisji CO₂ służą do klasyfikacji pojazdów i zostały wprowadzone w celu zredukowania emisji CO₂ związanych z ruchem drogowym oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska.

Istnieje pięć klas emisji CO₂, przy czym klasa emisji CO₂ 1 jest najgorsza, a klasa emisji CO₂ 5 jest najlepsza. Taryfa opłaty drogowej jest zatem uzależniona od tego, ile dwutlenku węgla (CO₂) emituje dany pojazd. Pojazdy z lepszą klasą emisji CO₂ uiszczają niższe opłaty drogowe niż pojazdy z gorszą klasą emisji CO₂.

Brak konieczności podejmowania działań w przypadku większości pojazdów 

W przypadku ponad 95 procent naszych obecnych klientów nie będzie potrzeby podejmowania żadnych działań. W pierwszej kolejności wszystkie pojazdy zostaną przyporządkowane do klasy emisji CO₂ 1.
Tylko pojazdy ze sprawdzonym typem napędu E/H2 (napęd czysto elektryczny i napęd w technologii wodorowych ogniw paliwowych) są automatycznie przypisywane do 5 klasy emisji CO₂.

  • Pojazdy z datą pierwszej rejestracji przed 1 lipca 2019 r. automatycznie pozostaną w 1 klasie emisji CO₂, ponieważ nie można ich przypisać do wyższej klasy emisji ze względu na wymogi prawne. To samo dotyczy pojazdów, dla których nie ma jeszcze regulacji prawnych (autobusy, kampery i niektóre ciężkie pojazdy użytkowe – wyjątek: pojazdy bezemisyjne są przyporządkowywane do klasy emisji CO₂ 5). Klasa emisji CO₂ 1 nie jest objęta obowiązkiem dokumentowania.

  • W przypadku pojazdów z datą pierwszej rejestracji po 1 lipca 2019 r. odpowiednią lepszą klasę emisji CO₂ można określić, wprowadzając odpowiednie wartości w kalkulatorze klas emisji CO₂. Dla tych pojazdów można sprawdzić korzystniejszą taryfę opłat drogowych zgodnie z cennikiem dla emisji CO₂.

Klasa emisji CO₂ oraz klasa emisji EURO nie są zapisane w urządzeniu pokładowym, ale są uwzględniane centralnie. Zalety są oczywiste: nie jest konieczna osobna wizyta w punkcie sprzedaży GO, a obsługa i określenie klasy przebiega wygodnie online. ASFINAG automatycznie przejmuje centralną obsługę po zakończeniu weryfikacji dokumentów.

Aktualną deklarację pojazdu można w każdej chwili pobrać w portalu SelfCare lub poprzez wyszukiwanie po identyfikacji za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego (numeru PAN) i numeru urządzenia pokładowego (OBU-ID). Aktualną deklarację pojazdu można jak dotychczas uzyskać w punkcie sprzedaży GO.

Kalkulator CO₂

ASFINAG udostępnia zindywidualizowaną usługę określania klasy emisji CO₂ dla poszczególnych pojazdów. Kalkulator klas emisji CO₂ umożliwia określenie klasy emisji CO₂ za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Maksymalna dopuszczalna technicznie masa całkowita

Nowe rozgraniczenie opłat drogowych od 1 grudnia 2023

Wraz z wprowadzeniem europejskiej dyrektywy w sprawie kosztów infrastruktury drogowej następuje nowe rozgraniczenie zależnych od przejechanej odległości opłat drogowych dla samochodów ciężarowych od czasowych opłat drogowych dla samochodów osobowych.

Od 1 grudnia 2023 wskaźnikiem decydującym o obowiązku uiszczania opłaty drogowej jest maksymalna dopuszczalna technicznie masa całkowita, a nie maksymalna dopuszczalna masa całkowita.