CO2-tol

Invoering van een CO2-afhankelijke tol vanaf 1 januari 2024

Met een wijziging van de wet op de tolheffing op rijkswegen en de ASFINAG-wet voert Oostenrijk de nieuwe EU-wegenkostenrichtlijn uit.

Vanaf 1 januari 2024 worden niet alleen de kosten voor de infrastructuur en verkeersgerelateerde kosten door luchtvervuiling en geluidshinder in de tol voor vrachtwagens meegenomen, maar wordt ook rekening gehouden met de CO2-emissies van de voertuigen. Het nieuwe prijssysteem voor de kilometerafhankelijke GO-tol geldt voor voertuigen met meer dan 3,5 ton technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand en wordt van 2024 tot 2026 in fasen ingevoerd.

Innovaties bij de tolheffing

Sinds januari 2024 geldt er een CO₂-tol voor voertuigen met meer dan 3,5 ton technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand.

CO2-emissieklassen

CO2-emissieklassen dienen voor de classificering van voertuigen en werden ingevoerd om verkeersgerelateeerde CO2-emissies te verminderen en milieuvervuiling tegen te gaan.

Er zijn vijf CO2-emissieklassen, waarbij CO2-emissieklasse 1 de slechtste en CO2-emissieklasse 5 de beste is. Het toltarief hangt er dus ook vanaf hoeveel koolstofdioxide (CO₂) uw voertuig uitstoot. Voertuigen met een betere CO2-emissieklasse betalen minder tol dan voertuigen met een slechtere CO2-emissieklasse.

Geen noodzaak tot actie voor de meerderheid van de voertuigen 

Voor meer dan 95 procent van alle voertuigen van onze bestaande klanten is er in principe geen noodzaak tot actie. Want: alle voertuigen worden in een eerste stap in CO2-emissieklasse 1 ingedeeld.
Alleen voertuigen met een bewezen soort aandrijving E/H (zuiver elektrische aandrijving en waterstofbrandstofcelaandrijving) worden automatisch ingedeeld in CO₂-emissieklasse 5.

  • Voertuigen met een datum van de eerste goedkeuring vóór 1 juli 2019 blijven automatisch in CO2-emissieklasse 1, omdat ze op basis van de wettelijke specificaties niet in een hogere emissieklasse kunnen worden ingedeeld. Hetzelfde geldt voor voertuigen waarvoor nog geen wettelijke voorschriften zijn (bussen, campers en enkele zware bedrijfsvoertuigen – uitzondering: emissievrije voertuigen worden aan CO₂-emissieklasse 5 toegewezen). Voor CO₂-emissieklasse 1 geldt geen bewijsplicht.

  • Voor voertuigen met een datum van de eerste goedkeuring na 1 juli 2019 kan door middel van invoeren van de bijbehorende waarden in de calculator CO2-emissieklasse de bijbehorende betere CO2-emissieklasse worden bepaald. Voor deze voertuigen bestaat de mogelijkheid om een goedkoper toltarief te overwegen op basis van CO2-tarieven.

De CO2-emissieklasse en ook de EURO-emissieklasse worden niet op het voertuigapparaat opgeslagen, maar centraal beschouwd. De voordelen zijn duidelijk: er is hiervoor geen eigen bezoek aan een GO-verkooppunt nodig, de afhandeling en vaststelling vindt eenvoudig online plaats. ASFINAG neemt dan na verificatie van het bewijs automatisch de centrale afhandeling over.

U kunt de actuele voertuigverklaring op elk gewenst moment downloaden in het SelfCare-portal of via de volgende opvraging na identificatie met het persoonlijke identificatienummer (PAN) en voertuigapparaatnummer (OBU ID). U kunt de meest recente voertuigverklaring verder ook opvragen bij het GO-verkooppunt.

CO₂-calculator

De ASFINAG stelt voor de bepaling van de CO2-emissieklasse van de betreffende voertuigen een service op maat ter beschikking. Met de calculator CO2-emissieklasse kunt u in een paar klikken de CO2-emissieklasse bepalen.

Technisch toelaatbare massa in beladen toestand

Nieuw onderscheid in de tol vanaf 1 december 2023

Met de implementatie van de EU-wegenkostenrichtlijn wordt een nieuw onderscheid tussen de kilometerafhankelijke tol voor vrachtwagen en de tijdsafhankelijke tol voor personenauto's gemaakt.

Vanaf 1 december 2023 is de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand en niet meer het hoogst toelaatbare totaalgewicht doorslaggevend voor de tolverplichting.