Ruil en retourneer de GO-Box

GO-Box ruilen

Ruil uw GO-Box op tijd

De GO-Box heeft een bepaalde levensduur en moet voor afloop ervan vervangen worden. De vervanging is natuurlijk gratis.

Als de levensduur van uw GO-Box bijna afgelopen is, hoort u bij het passeren van een tolpoort twee korte geluidssignalen. Zoek een GO-verkooppunt op om uw GO-Box te vervangen.

Vanaf de aankoop start een garantieperiode van vijf jaar voor de volle functionaliteit van de GO-Box. Alle binnen deze periode optredende storingen worden door ASFINAG opgelost door het vervangen van de GO-Boxen.

Een defecte GO-Box kan ook tijdens het gebruik – dus vóór afloop van de vijf jaar – worden vervangen. Twee maanden voor afloop van de geldigheidsduur wordt de GO-Box automatisch teruggeroepen. De GO-Box geeft in dergelijke gevallen bij het passeren van een tolbetaalpunt een dubbel waarschuwingssignaal af, de zogenaamde "service beep".

Als de controlelampjes niet meer werken, is de batterij van de GO-Box leeg. De batterij is niet afzonderlijk te vervangen. Ruil uw GO-Box bij een GO-verkooppunt gratis in voor een nieuwe GO-Box. Alle toestellen gaan terug naar ASFINAG voor recycling.

Door het dubbele geluidssignaal van uw GO-Box, de zogenaamde ‘service beep’, dat u verwittigt dat u een GO-verkooppunt moet opzoeken. Tijdens het bezoek aan een GO-verkooppunt wordt u verteld dat de GO-Box moet worden vervangen.

Als u ons een geldig e-mailadres heeft gegeven, informeren wij u bovendien ook via e-mail en het SelfCare-portaal dat uw GO-Box moet worden vervangen.

Nee. Het systeem detecteert automatisch op welk moment een specifieke GO-Box aan vervanging toe is.

Vanzelfsprekend. Bij vervanging van de GO-Box wordt uw prepaidtegoed van de oude naar de nieuwe GO-Box overgezet.

Nee. Als de GO-Box nog binnen de geldigheidsduur wordt vervangen, zijn er geen administratiekosten verschuldigd.

  • U dient te controleren of de op de bon gedrukte gegevens correct zijn. Als de gegevens niet juist zijn, dient u deze meteen te corrigeren bij het GO-verkooppunt.
  • Monteer de GO-Box op de juiste wijze.
  • Stel het juiste aantal assen in.

Het prepaidtegoed is slechts twee jaar na de laatste oplading geldig. Daarna kan er geen tol meer worden afgeboekt. Toltegoeden vervallen vijf jaar na de laatste oplading (dus drie jaar na afloop van de geldigheidsduur), tenzij binnen deze periode nogmaals toltegoed opgeladen of de GO-Box teruggegeven werd. Met een nieuwe oplading binnen deze periode wordt het bestaande tegoed op de GO-Box (oude tegoed plus het nieuw geladen toltegoed) weer geldig.

GO-Box teruggeven

U hebt uw GO-Box niet meer nodig?

De GO-Box is een leenapparaat. Daarom verzoeken wij u de GO-Box terug te geven, wanneer u deze niet meer nodig heeft. Ga hiervoor langs bij een GO-verkooppunt of stuur de GO-Box per post naar:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
OOSTENRIJK

Laat de GO-Box blokkeren om ongewenste transacties te vermijden. Neem hiervoor contact op met het ASFINAG Service Center en vermeld uw PAN (Personal Account Number). Dit nummer vindt u op de voertuigdeclaratie en op elke bon van de GO-verkooppunten.