GO cestarina za kamione

U 3 koraka do GO sustava naplate cestarine

Za kamione, kamione s prikolicom ili kamione s poluprikolicom najveće dopuštene mase veće od 3,5 na autocestama i brzim cestama u Austriji plaćate GO cestarinu.

Međutim, za mali kombi ili kombi čiji najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 t, potrebna vam je vinjeta odn. kartica za naplatu posebne cestarine

Na ovoj stranici obavještavamo vas o prijavi u GO sustav naplate cestarine pomoću uređaja GO-Box.

U 3 koraka do GO sustava naplate cestarine

Svoj kamion, kamion s prikolicom ili kamion s poluprikolicom možete prijaviti u GO sustav naplate cestarine

Uređaj GO-Box možete nabaviti na jednom od naših GO prodajnih mjesta. Naša GO prodajna mjesta prepoznat ćete po ovim znakovima:

Za oznake pogledajte u Prilog 5 Pravilnika o naplati cestarine.

Na prodajnom mjestu predočite prometnu dozvolu svojeg vozila i zatražite uređaj GO-Box za kamion.

Kako nabaviti GO-Box

Kategorija, osnovna kategorija i broj osovina

Na GO prodajnom mjestu prijavite najmanji broj osovina odn. broj osovina tegljača za poluprikolicu odn. vučnog vozila. On se spreman na uređaj GO-Box kao osnovna kategorija. Osnovna kategorija ne može biti manja i može se mijenjati samo na GO prodajnom mjestu.

Uskladite kategoriju uvijek sa stvarnim brojem osovina kamiona s kojim ste u trenutku plaćanja cestarine na putu (Promjena broja osovina). Možete odabrati između tri postavke (kategorije): 2, 3 i 4.

U broj osovina morate ubrojati i montirane podizne osovine, tandemske osovine i dvostruke osovine. Međutim, pri utvrđivanju broja osovina ne uzimaju se u obzir potporne osovine i prikolice.

Ispravno namještanje kategorije važno je za ispravno plaćanje cestarine.

Primjer: Vozite vučno vozilo s 3 osovine. Spremite osnovnu kategoriju 3 na uređaj GO-Box. Ako imate zakvačenu prikolicu odn. poluprikolicu, morate promijeniti kategoriju na 4. Kada ponovo otkvačite prikolicu odn. poluprikolicu, morate namjestiti kategoriju ponovo na 3. Kategorija 2 se ne može namjestiti ako je spremljena osnovna kategorija 3.

Kao klijent usluge GO-Direkt dobit ćete kod za preuzimanje ili ćemo vam poslati uređaj GO-Box. Više o GO Direkt ...

Osigurajte se

  • Provjerite podatke na potvrdama za klijente koje ste dobili na GO prodajnom mjestu. Ispravite pogrešne podatke na licu mjesta!
  • Imajte deklaraciju vozila pri svakoj vožnji kod sebe!

Na GO prodajnom mjestu ćete zajedno sa svojim uređajem GO-Box i potvrdama za klijente dobiti i upute za montažu uređaja GO-Box. Ispravna montaža uređaja GO-Box važna je za ispravno plaćanje cestarine.

Pogrešno montiran uređaj GO-Box ne komunicira uopće ili ne komunicira ispravno s našim portalima za naplatu cestarine. Uvijek pazite na signalne zvukove, a po potrebi naknadno platite cestarinu.

U Austriji motorna vozila podliježu strogim direktivama o emisijama ispušnih plinova i opterećenju bukom. One se temelje na EU direktivama.

Emisije ispušnih plinova i opterećenje bukom vašeg kamiona utječu na visinu cestarine. Stoga nam morate dokazati emisijski razred odn. vrstu pogona vašeg vozila. Emisijski se razred ili vrsta pogona na GO prodajnom mjestu spremaju samo u sustavu, ali se ne provjeravaju.

Emisijski razred ili vrstu pogona morate dokazati u roku od 28 dana nakon prijave u GO sustav naplate cestarine. Ako propustite taj rok, morate platiti zamjensku cestarinu.

Dodatne informacije o dokazivanju emisijskog razreda ili vrsti pogona pronaći ćete ovdje.

Dokaze nam možete poslati i prije nego se prijavite u GO sustav naplate cestarine.

Imajte na umu da EURO emisijski razred ne odgovara oznaci zaštite okoliša koju u Njemačkoj trebate zalijepiti za vjetrobransko staklo.

Provjera / Povrat uređaja GO-Box

Osim toga, prije, tijekom i nakon vožnje osigurajte da uređaj GO-Box ispravno radi.

Kada više ne trebate uređaj GO-Box, molimo da nam ga vratite.

Prije i nakon vožnje provjerite radi li vaš uređaj GO-Box. U tu svrhu pritisnite tipku za servis i promatrajte indikator:

Tijekom vožnje pazite posebno na signalne zvukove uređaja GO-Box. Signalni zvukovi pri prolasku kroz portale za naplatu cestarine obavještavaju o transakcijama između uređaja GO-Box i portala za naplatu cestarine.

GO-Box se iznajmljuje. Pri preuzimanju plaćate samo 5,00 eura naknade za obradu.

Kada više ne trebate uređaj GO-Box, molimo da ga vratite na nekom od naših GO prodajnog mjesta. Mi ih ponovo upotrebljavamo ili recikliramo.

Uređaj GO-Box možete nam i poslati. Pripazite na to da je uređaj GO-Box blokiran i zaštićen za slanje. Posebnu zaštitnu foliju dobit ćete na našem GO prodajnom mjestu.

Ovako funkcionira povrat.

Posebni transporti

Transportna vozila koja prekoračuju dopuštene dimenzije definirane u Zakonu o motornim vozilima (KFG) (težina, širina, dužina ili visina) smatraju se kamionima i također se moraju prijaviti u GO sustav naplate cestarine.

Osim toga, posebni transporti se moraju odobriti. Sve informacije o tome pronaći ćete na asfinag.at.

Savjeti za GO sustav naplate cestarina

  • Platite svoju cestarinu pomoću usluge GO Direkt. GO Direkt je servis za plaćanje operatora ASFINAG. Osobna, fleksibilna, besplatna i izravna usluga – GO Direkt. Na kraju godine imate čak i mogućnost povrata novca.
  • Planirajte svoju rutu kroz Austriji pomoću ASFINAG-ovog planera ruta. Planirajte mogućnosti odmora. Pritom će vam pomoći i informacije o parkirnim mjestima za teretna vozila.
  • Informirajte se o radovima na cesti i obilaznicama pomoću informacija o stanju u prometu.
  • Odredite visinu cestarine s pomoću kalkulatora cestarine ili kalkulatora cestarine light.

Želimo Vam sretan put!