TOLL2GO – Aanmelding

U hebt al toegang tot het SelfCare portaal, het voertuig heeft geen GO-Box.

Meld u eerst op het SelfCare portaal aan.

Selecteer na het inloggen “Boordapparaat aanmelden” en daarna “Aanmelden bij TOLL2GO”.

Opmerking: Als u vooraf geen bewijzen ingediend hebt, kunt u alleen CO₂-emissieklasse 1 en EURO-emissieklasse I tot III kiezen. Zodra wij de tariefkenmerken waarvoor een bewijs nodig is, hebben gecontroleerd, werkt Toll Collect deze bij op uw Toll Collect OBU. Hiervoor moet Toll Collect uw OBU via de luchtinterface (GPS) bereiken. Er kan dus sprake zijn van een vertraging.

Zo kunt u de bewijsstukken indienen

Stuur ins bij de elektronische indiening de bewijsstukken in de formaten pdf, jpg of tif. Andere formaten worden door ons niet verwerkt en het bewijs wordt geacht niet te zijn geleverd!

Welke documenten zijn voor het bewijs vereist?

Stuur ons in ieder geval (in kopie):

  • Registratiecertificaat van het motorvoertuig

Stuur ons, indien de voor het tarief relevante kenmerken niet eenduidig blijken uit het registratiecertificaat, extra bewijsstukken. Daartoe horen in het bijzonder:

  • Klanteninformatiedossier (Customer Information File, CIF)*
  • Certificate of Conformity (CoC)
  • CEMT-bewijs van de overeenstemming met de technische en veiligheidsvereisten voor een motorvoertuig
  • Conformity of Production (CoP) 

* Het Customer Information File (CIF) is sinds 2019 bij de aankoop van het voertuig opgenomen in de voertuigdocumentatie. Indien u niet beschikt over de documenten, kunt u het CIF-document direct aanvragen bij de betreffende voertuigfabrikant/erkende dealer.

Wij informeren u per e-mail en via het SelfCare portaal zodra de TOLL2GO service actief is.

Wanneer u tot nu toe een GO-Box gebruikt hebt, geef die dan a.u.b. bij een GO-verkooppunt af.

Lees de informatie over de bediening van de Toll-Collect-OBU en de geluidssignalen in Oostenrijk.

Zorg ervoor dat de voertuigdeclaratie en de bewijzen altijd in uw voertuig aanwezig zijn.

Wij wensen u een goede reis!