TOLL2GO – Přihlášení

Již máte přístup do portálu selfcare, vozidlo nemá rakouský GO-Box.

Přihlaste se nejprve do portálu SelfCare.

Po přihlášení zvolte „Přihlásit palubní jednotku“ a poté „Přihlásit ke službě TOLL2GO“.

Upozornění: Jestliže jste příslušné doklady nepředložili předem, můžete zvolit pouze emisní třídu CO₂ 1 a emisní třídy EURO I III. zkontrolujeme tarifní prvky vyžadující doklad, Toll Collect je aktualizuje na Vaší jednotce Toll Collect OBU. K tomu musí být Vaše jednotka OBU pro Toll Collect dostupná prostřednictvím bezdrátového rozhraní (GPS). Může tedy dojít k časovému zpoždění.

Jaké doklady jsou k prokázání požadovány?

Zašlete nám prosím v každém případě (v kopii):

  • Technický průkaz vozidla

Pokud tarifně relevantní vlastnosti z technického průkazu vozidla jednoznačně nevyplývají, zašlete nám prosím další prokazovací dokumenty. Mezi ně patří zejména:

  • Soubory s informacemi pro zákazníky(Customer Information File, CIF)*
  • Prohlášení o shodě (Certificate of Conformity, CoC)
  • CEMT Doklad o shodě s technickými a bezpečnostními požadavky na motorové vozidlo
  • Shoda výroby (Conformity of Production, CoP) 

*Customer Information File (CIF) je soubor informací obsažený od roku 2019 při nákupu vozidla v dokumentaci k vozidlu. Pokud tyto doklady nemáte k dispozici, můžete si dokument CIF vyžádat přímo od příslušného výrobce vozidla/autorizovaného prodejce.

Jak nám můžete prokazovací dokumenty zaslat

V případě elektronického předání nám zašlete dokumenty k ověření ve formátech PDF, JPG nebo TIF. Jiné formáty nezpracováváme a doklady budou považovány za neposkytnuté!

Jakmile bude služba TOLL2GO aktivní, informujeme vás e-mailem a prostřednictvím portálu SelfCare.

Jestliže jste doposud používali GO-Box, odevzdejte jej prosím na distribučním místě GO.

Přečtěte si informace o používání palubní jednotky Toll Collect a o zvukových signálech v Rakousku.

Vždy s sebou ve vozidle vozte deklaraci vozidla a doklady.

Přejeme vám šťastnou cestu!