Politica de confidenţialitate

Responsabil pentru prelucrarea datelor

Responsabil pentru procesarea datelor descrisă în continuare este ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Viena, Rotenturmstraße 5-9, CP 983, Tel. +43 50 108-10000, Fax +43 50 108-10020, office@asfinag.at, Nr. Reg. Com. 92191 a (denumită în continuare "ASFINAG").

Responsabilul cu protecția datelor al ASFINAG poate fi contactat la adresa: Protecția datelor ASFINAG, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Viena, Rotenturmstraße 5-9, CP 983, datenschutz@asfinag.at, Tel. +43 1 955 1266, Fax +43 1 955 1277.

ASFINAG | Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft ține foarte mult la protejarea datelor personale. Pentru că utilizarea magazinului nostru online nu este posibilă fără introducerea datelor personale, utilizarea acestora (nume, adresă, e-mail) este benevolă și se face numai cu acordul dvs. Aceasta se aplică și în privința oferirii datelor dvs. personale către terți (filiale, altele).

Conform prevederilor legale privind comunicarea electronică și protecția datelor, am luat măsurile tehnice și organizatorice dictate de împrejurări.

Aveți dreptul la dezvăluirea, corectarea sau ștergerea datelor dvs. personale, în orice moment. În scopul utilizării tehnice a magazinului online, se colectează adresa IP, data, ora și paginile vizitate în magazinul online ASFINAG. Acestea servesc numai pentru o urmărire facilă, în caz de eroare, și pentru depanare. Aceste date nu vor fi furnizate terților.

Fișiere jurnal și găzduire

La vizitarea paginii noastre web www.go-maut.at sunt trimise automat informații standard de la dispozitivul dvs. către pagina noastră web. Următoarele informații sunt stocate temporar într-un așa-numit fișier jurnal:

 • Adresa IP a dispozitivului final
 • Data și ora accesării
 • Numele și URL-ul fișierului accesat
 • Pagina web de pe care se efectuează accesarea
 • Browser-ul utilizat și, eventual, sistemul de operare al dispozitivului dvs.

Aceste date sunt păstrate 4 luni, până la ștergerea automată.

Prelucrarea folosește următorului scop:

Stocarea temporară a adresei IP a utilizatorului de către sistemul nostru este necesară pentru a face posibilă accesarea paginii web pe computerul utilizatorului. Prin intermediul datelor menționate sunt obținute puncte importante de referință pentru optimizarea paginii web. Situațiile de eroare permit o mai bună înțelegere, iar ușurința în utilizare se îmbunătățește. Aceste date folosesc, de asemenea, la garantarea securității sistemelor noastre (de exemplu, identificarea atacurilor). Nu se efectuează o evaluare în scopuri de marketing.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul 1 litera f RGPD. Interesul nostru legitim se găsește în scopul menționat mai sus.

Pentru a vă face vizita pe pagina noastră web cât mai plăcută posibil, facem uz de rețeaua Content Delivery a furnizorului nostru de servicii hosting. O rețea de tipul Content Delivery Network (CDN) este o rețea împărțită de servere, cu care se pot transmite în mod eficient și se pot pune la dispoziție cât de repede posibil utilizatorilor conținuturi web statice (imagini, JavaScript, fișiere CSS) și raportate la regiune, pentru a minimiza timpii de încărcare. Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul 1 litera f RGPD. Interesul nostru legitim se găsește în scopul menționat mai sus.

Cookie-uri și consimțământ

Pe pagina noastră web utilizăm cookie-uri. Acestea reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate automat pe dispozitivul dvs. atunci când accesați pagina noastră. Utilizarea cookie-urilor folosește pe de o parte la a face cât mai plăcută posibil vizita pe pagina noastră web, iar pe de altă parte folosește la optimizarea ușurinței în utilizare a paginii noastre web.

Cu un banner de cookie-uri la accesarea paginii vă rugăm să vă dați consimțământul pentru setarea cookie-urilor funcționale și statistice. Cookie-urile funcționale sunt necesare pentru a putea executa funcțiile de bază ale paginii noastre web. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, se poate ajunge la limitarea funcționalității paginii web. Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul. Aceste cookie-uri pot fi șterse oricând din setările browser-ului dvs.

Următoarele cookie-uri sunt utilizate de către noi:

NumeGazdăScopPerioada de stocare
JSESSIONIDwww.go-maut.at până la finalul sesiunii de browser
ce-cookiewww.go-maut.at 10 ani

Analiza datelor / Matomo

Pagina noastră web utilizează software-ul Open Source „Matomo” (https://matomo.org/) ca instrument de analiză a aplicației. Astfel, este posibil să elaborăm o analiză a utilizării paginii web. Această analiză are drept scop îmbunătățirea paginii web pentru dumneavoastră prin detectarea, printre altele, a problemelor de navigație ale paginii web, precum și prin adaptarea funcțiilor și a ofertelor conform dorințelor dumneavoastră.

Prin Matomo sunt setate modulele cookie listate mai jos. Datele determinate în cadrul modulelor cookie sunt anonimizate imediat în mod automat, prin stocarea trunchiată a adresei IP și, astfel, prin excluderea unei referiri la propriul dispozitiv, respectiv la propria persoană.

În plus, datele sunt stocate exclusiv pe serverul nostru și nu sunt transmise unui alt server, respectiv terț. Determinarea cu anonimizarea imediată a datelor dvs. este necesară obligatoriu pentru funcționarea paginii web.

Live-Chat-Software Userlike

Pe pagina noastră web se utilizează software-ul de live chat Userlike (https://www.userlike.com/). Acesta este administrat de Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Germania. Puteți utiliza Live Chat precum un formular de contact pentru a purta o conversați aproape în timp real cu angajații noștri.

La pornirea discuției sunt colectate următoarele date cu caracter personal:

 • data și ora accesării
 • tipul-versiunea browser-ului
 • adresa IP
 • sistemul de operare utilizat
 • URL-ul paginii web vizitate anterior
 • cantitatea de date trimise
 • prenume, Nume
 • adresă de e-mail

În funcție de cum decurge discuția cu angajații noștri, pot fi colectate prin intermediul chatului alte date cu caracter personal, care se introduc de dumneavoastră. Datele se prelucrează și se stochează exclusiv în Uniunea Europeană. Scriptul necesar pentru aceasta se încarcă prin intermediul Amazon S3 Cloud (Frankfurt). Câteva fișiere media se integrează prin Cloudfront Amazon.

Pentru aceasta se setează următoarea cookie-uri:

NUMEGAZDĂSCOPPERIOADA DE STOCARE
uslk_swww.go-maut.atÎn acest cookie se stochează informații despre Persisted State, Machine State, Session ID și statistici de chat.Până la finalul sesiunii de browser
uslk_ewww.go-maut.atÎn acest cookie se stochează informații despre utilizatorul final. Acestea pot conține numele, adresa de e-mail, ID-ul de utilizator și numărul vizitelor.1 an

Baza legală pentru prelucrarea datelor și transmiterea datelor este consimțământul dvs. conform articolului 6 alineatul 1, litera a RGPD. Acesta este obținut înainte de setarea cookie-urilor și transmiterea adresei dvs. IP. Prelucrarea folosește posibilității de acordare clienților noștri a unor servicii și a unui suport îmbunătățit(e).

Funcția de chat facilitează discuția cu angajații ASFINAG în timp real și contribuie astfel la satisfacția clienților. Aveți dreptul să revocați în orice moment acordul dumneavoastră. Aceste cookie-uri pot fi șterse oricând din setările browser-ului dvs. Legalitatea prelucrării până la momentul retragerii consimțământului dvs. nu este atinsă de aceasta.

Chatbot

Pentru a facilita găsirea informațiilor pe site-ul web, este implicat așa-numitul Chatbot. Acesta poate răspunde rapid la întrebările vizitatorilor site-ului sau poate trimite vizitatorii către un angajat al departamentului gestionare clienți.

Pentru că utilizarea Chatbot-ului nu este posibilă fără introducerea datelor personale, utilizarea acestora (de ex. nume, număr de înmatriculare al autovehiculului) este întotdeauna voluntară.

Temeiuri juridice pentru prelucrare

Temei juridic pentru prelucrarea datelor personale în Chatbot-ul site-ului este un contract gratuit de prestări servicii încheiat cu vizitatorul site-ului cf. art. 6 alin. 1 lit. b Regulamentul privind Protecția Datelor.

Chatbot

Chatbot-ul poate fi folosit pe site-ul ASFINAG.

Chatbot este un sistem de dialog, care poate răspunde întrebărilor dvs. utilizând rutine și reguli. În cazul în care Chatbot-ul nu poate găsi răspunsul potrivit, vă face legătura la un angajat al departamentului gestionare clienți. Temeiul juridic este un contract gratuit de prestări servicii. Înregistrările chat-ului sunt salvate, adică datele furnizate de dvs. și un ID anonim care identifică chat-urile. Aceste date vor fi șterse după 90 de zile.

Pentru a asigura o calitate, siguranță și disponibilitate corespunzătoare a posibilității de utilizare, ASFINAG folosește următorul operator:

Societatea: IBM
Adresa: Obere Donaustraße 95, 1020 Wien, AUSTRIA
Categoria de prelucrare: Software as a Service

Informație privind drepturile celor vizați

În conformitate cu situația juridică a DSG2000, persoanele vizate au dreptul la informație, corectare sau ștergere și dezacord. Începând cu data de 25.5.2018, următoarele drepturi ale celor vizați vor fi aplicate în conformitate cu regulamentul general privind protecția datelor:

Dreptul la informație

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor are dreptul de a solicita ASFINAG o confirmare referitoare la acestea, dacă datele personale care o vizează au fost prelucrate; dacă este cazul, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la aceste date cu caracter personal (o copie a datelor cu caracter personal supuse procesării) și la următoarele informații: (a) scopul prelucrării; (b) categoriile datelor cu caracter personal care sunt prelucrate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost comunicate sau încă le sunt comunicate datele cu caracter personal, în special destinatarilor din țări terțe sau organizațiilor internaționale; (d) dacă este posibil, durata planificată pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a acestei durate; (e) existența unui drept la rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care o privesc sau restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a se opune acestei prelucrări; (f) existența unui drept de a contesta la o autoritate de supraveghere; (g) dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile privind sursa datelor; (h) (in)existența unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri. ASFINAG va pune la dispoziție o copie a datelor personale care fac obiectul prelucrării. Pentru toate celelalte copii solicitate de persoana vizată, ASFINAG poate percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor de administrare. În cazul în care persoana vizată trimite cererea electronic, informațiile trebuie furnizate într-un format electronic curent, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Dreptul la rectificare și ștergere

Persoana vizată are dreptul să solicite ASFINAG rectificarea datelor personale incorecte care o privesc, fără întârziere. Având în vedere scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul să solicite completarea unor date cu caracter personal incomplete – inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

În plus, persoana vizată are dreptul de a solicita ASFINAG să șteargă imediat datele cu caracter personal care o privesc și ASFINAG este obligat să șteargă datele cu caracter personal imediat dacă se aplică unul dintre următoarele motive: (a) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod. (b) persoana vizată revocă consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare. (c) Persoana vizată prezintă o obiecție (vezi mai jos) împotriva prelucrării. (d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal. (e) Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care se supune ASFINAG. (f) Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile oferite societății informaționale (consimțământul unui copil). Dreptul de ștergere nu există în special dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a ASFINAG sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau de exercitare a autorității publice, delegată la ASFINAG și/sau revendicarea, exercitarea sau protejarea unor drepturi legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul să solicite ASFINAG restricționarea prelucrării, în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții: a) exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită ASFINAG să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal, (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată refuză ștergerea datelor personale și solicită în schimb restricția privind utilizarea datelor cu caracter personal; (c) ASFINAG nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru revendicarea, exercitarea sau protejarea unor drepturi legale sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ASFINAG prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, aceste date cu caracter personal – în afară de salvarea lor – pot fi prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru revendicarea, exercitarea sau protejarea unor drepturi legale sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public semnificativ al Uniunii sau al unui stat membru.

Persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării, va fi informată de ASFINAG, înainte de ridicarea restricției.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să primească datele personale care o vizează, furnizate ASFINAG (ca parte a serviciilor adiționale voluntare), într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat și are dreptul să transmită aceste date unui alt operator. În exercitarea dreptului de portabilitate a datelor, persoana vizată are dreptul să obțină datele personale care urmează să fie transferate direct de la un operator către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul să formuleze opoziții, în orice moment și din motive care decurg din situația sa, față de prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează, necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau de exercitare a autorității publice, delegată la ASFINAG sau care este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale ASFINAG sau ale unei terțe părți. ASFINAG nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea este în scopul revendicării, exercitării sau protejării unor drepturi legale.

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a desfășura marketing direct, atunci persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul unei astfel de publicități. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Dreptul de a contesta la autoritatea competentă

Orice persoană vizată are dreptul fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, de a depune o plângere la o autoritate competentă, în special în statul membru de reședință, al locului de muncă sau al locului presupusei încălcări, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă aceste cerințe legale – a se vedea https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffene.